System prawny Cesarstwa Leblandii

KONSTYTUCJA CESARSTWA LEBLANDII

KONSTYTUCJA -Aktualna Konstytucja Cesarstwa Leblandii !

PRAWO KARNE

Dekret Cesarski w sprawie przestępstw i kar !

Dekret o Sądzie Cesarskim

Dekret o mianowaniu na stanowisko sędziego Sądu Cesarskiego

Dekret o przeniesieniu w stan spoczynku sędziego Sądu Cesarskiego

Dekret Cesarski o uznaniu za persona non grata i obłożeniu klątwą

PRAWO CYWILNE

Dekret Cesarski w sprawie prawa cywilnego i gospodarczego (projekt)

PRAWO FINANSOWE

Dekret w sprawie ustanowienia Lebena jako Waluty Narodowej

Dekret o powołaniu Bank of Leblandia

List intencyjny w sprawie utworzenia strefy Lebena i uznania waluty Cesarstwa Leblandii za walutę nadrzędną przez inne państwa Paktu Leblandzkiego

ZARZĄDZENIA PREZESA NARODOWEGO BANKU CESARSTWA LEBLANDII 

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE I POZOSTAŁE

Dekret Cesarski w sprawie tytułów arystokratycznych !

Dekret Cesarski w sprawie wypowiedzi bezpośrednich na Liście Dyskusyjnej Cesarstwa Leblandii

Dekret o zdobywaniu informacji

Dekret o ustanowieniu Zgromadzenia Prowincjonalnego Prowincji Valdenia !

Dekret Cesarski  ministerialny

Dekret o ankietach narodowych

Dekret o ustanowieniu socjalnego Programu Antares

Uchwała Rady w sprawie nadania uprawnień do tworzenia stron internetowych Prowincji Cesarstwa Leblandii

Uchwała Rady w sprawie zdymisjonowania Prefekta Gargii Tomasza Dąbrowskiego 

Dekret o obywatelstwie Cesarstwa Leblandii

Dekret Cesarski w sprawie kontaktów z Cesarstwem Leblandii i Paktem Leblandzkim

Dekret Cesarski w sprawie powołania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Sieciowego (NABS) 

Dekret Cesarski w sprawie Naczelnego Ortografia Kraju (NOK)

Dekret Cesarski w sprawie mianowania Moderatora Listy Dyskusyjnej Cesarstwa Leblandii

Dekret Cesarski w sprawie odwołania Gen. Krzysztofa Drucia ze stanowiska

Dekret o nadaniu prawa do odznaczania Orderami Wiśni i Muchomora

>>>Dekret o powołaniu NABUL

 PRAWO MIĘDZYNARODOWE

RATYFIKOWANE UMOWY MIĘDZYNARODOWE

Karta Programu Ochrony Zabytków Państw Wirtualnych

 

AKTY UCHYLONE I PROJEKTY

AKTY UCHYLONE i Projekty

 


Dekrety w sprawie przyznania obywatelstwa Cesarstwa Leblandii:

Dekrety nr 1, 2, 3, 4 i 5

Dekret nr 6

Dekret nr 7

Dekret nr 8

Dekret nr 9

Dekret nr 10

Dekret nr 11

Dekret nr 12

Dekret nr 13

Dekret nr 14

Dekret nr 15

Dekret nr 16

Dekret nr 17

Dekret nr 18

Dekret nr 19

Dekret nr 20

Dekret nr 21

Dekret nr 22

Dekret nr 23

Dekret nr 24

Dekret nr 25

Dekret nr 26

Dekret nr 27

Dekret nr 28

Dekret nr 29

Dekret nr 30

Dekret nr 31

Dekret nr 32

Dekret nr 33

Dekret nr 34

Dekret nr 35

Dekret nr 36

Dekret nr 37

Wszelkie uwagi dotyczące Konstytucji i Dekretów, jak również propozycję zmian kierować na: Komisja Konstytucyjna

 

 

Powrót do strony głównej

Copyright (c)  by Cesarstwo Leblandii

All rights reserved.