Ministerstwo Gospodarki

 

 

Najważniejsze spotkania robocze:

20-23 sierpień 2013 - wizyta delegacji Konsorcjum Ropy Naftowej Sułtanatu Al-Farun w Cesarstwie Leblandii.

04-06 maj 2015 - wizyta delegacji Konsorcjum Ropy Naftowej Sułtanatu Al-Farun w Cesarstwie Leblandii.

 

Główny Międzynarodowy Port Lotniczy

Dnia 1 lipca 2006 r. oficjalnie otworzono stronę Głównego Międzynarodowego Portu Lotniczego. Od tego dnia możliwą stała się szybka podróż do wielu państw wirtualnych, bowiem wcześniej jedynym krajem, który miał bezpośrednie połączenie lotnicze z Cesarstwem Leblandii był Sułtanat Al-Farun. 

 

Geneza: 17 stycznia 2002 roku Sułtanat Al-Farun wprowadził jednostronnie wymienność waluty Cesarstwa Leblandii (Lebena) na walutę Sułtanatu (Dinary Al-Farun). 27 stycznia 2002 roku Cesarstwo Leblandii wprowadziło także wymianę Dinara Al-Farun na Lebena i vice versa. Pełna, obustronna wymienialność walut możliwa jest dzięki podpisaniu stosownego Traktatu.

Oficjalnie ustalony sztywny kurs wymiany to:

1 Leben (LBN) = 3 Dinary Al-Farun (DAF) 1 Dinar Al-Farun (DAF) = 0,33 Lebena (LBN)

/założenie:  1 Leben (LBN) = 1 USD/


Traktat o akceptacji obustronnej wymiany walut, zawarty pomiędzy Cesarstwem Leblandii a Sułtanatem Al-Farun (pierwotna wersja)

Art. 1.

Cesarstwo Leblandii (zwane dalej Cesarstwem) oraz Sułtanat Al-Farun (zwany dalej Sułtanatem) zgadzają się na wprowadzenie obustronnej wymienialności własnych walut.

Art. 2.

Ustanawia się następujący sztywny kurs wymiany:

1 Leben = 3 Dinary Al-Farun

1 Dinar Al-Farun = 0,33 Lebena

Art. 3.

Kurs wymiany może być zmieniony po podpisaniu stosownego aneksu do tego Traktatu.

Art. 4.

Traktat wchodzi w życie z dniem podpisania.

Cesarz Leblandii Marcus Lebenciusz Wspaniały  

Sułtan Al-Farun Al-Farun  

LebenCity 27 stycznia 2002  

 

LEBLANDZKA UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA

Dnia 2 czerwca 2002, Cesarstwo Leblandii rozpoczęło rozmowy z Sułtanatem AL-Farun dotyczące współpracy gospodarczej i walutowej. Rozmowy te zakończyły się podpisaniem Traktatu o przystąpieniu Sułtanatu Al-Farun do Leblandzkiej Unii Gospodarczej i Walutowej

Do podstawowych zasad Unii Leblandzkiej można zaliczyć:

  • współpracę gospodarczą pomiędzy państwami Unii

  • wspólną walutę - Leben

  • ujednolicenie polityki pieniężnej z udziałem Bank of  Leblandia

  • wspólną politykę emigracyjną

  • ujednolicenie polityki międzynarodowej, szczególnie poprzez wzajemne popieranie się państw Unii i nie branie udziału w stosunkach gospodarczych z państwami uznanymi przez Unię za prowadzące wrogą politykę względem Unii, Paktu Leblandzkiego bądź Cesarstwa Leblandii

  • dalsze zacieśnienie współpracy pomiędzy państwami Unii

  • zwiększenie współpracy kulturowej i edukacyjnej

 


 

Plany rozbudowy Ekonomicznej Cesarstwa Leblandii:

Obywatel Żaba zaproponował plan rozwoju ekonomicznego i gospodarczego Cesarstwa -  oto on. Zachęcamy i innych Obywateli o podzielenie się swoimi przemyśleniami odnoście roli ekonomii w wirtualnych państwach. Poniższy tekst należy traktować wyłącznie jako teoretyczny projekt, nie zaś jako stanowisko władz bądź innych organów Cesarstwa Leblandii:

"Oto wstępne informacje na temat rozbudowy Ekonomicznej w naszym kraju.

Po pierwsze należy zacząć od Banku Centralnego ( będzie on w przyszłości koordynował prace innych banków; ustalanie stóp procentowych: depozytów i kredytów. W ten sposób Cesarz lub Minister Ekonomi mógłby ingerować do pewnego stopnia sytuacje Ekonomiczną w Kraju ) na początek jednak Bank Centralny będzie jedynym Bankiem, powinien wyemitować pewną Konkretną ilość pieniędzy ( to też należy do funkcji Banku Centralnego ). Każdy pełniące jakąś funkcje w państwie ( Cesarz, Minister, Żołnierz lub inny ) powinien dostawać wynagrodzenie i automatycznie lokować je w banku jako depozyty.

Po drugie należy wprowadzić sposób zarabiania pieniędzy. A mianowicie: Należy otwierać wirtualne działalności gospodarcze ( to dla bogatszych ) można też pracować u kogoś w firmie ( to dla początkujących [najpierw pracownik później właściciel ] im więcej pracowników tym firma się rozrasta, bez pracowników upada ) dlatego trzeba się dobrze zastanowić zanim się otworzy firmę. Mogą być tworzone: firmy przemysłowe, handlowe, lub inne. Sposób wynagrodzenia i utworzenia firmy: Aby otworzyć firmę należy wykupić działkę przemysłową lub handlową, wypłacić pieniądze na otworzenie firmy. Dochody: firma posiadająca od 1-2 pracowników ( w tym założyciel ) otrzymuje np.: ok 200 lb (dla szefa czyli założyciela) w tym pracownik 80lb. firma od 3-6 pracowników ok 300lb w tym pracownik 100lb, firma od 6-10 pracowników 380lb w tym dla pracownika 120lb itd. ( ceny podane są dla przykładu w rzeczywistości mogą być zupełnie inne ). W ras z rozrastaniem się firmy (ilość pracowników) należy powiększać ilość działek przemysłowych. Firmy muszą płacić podatki od działalności gospodarczej np.: 5% od zysku, podatki idą na rzecz państwa. Wynagrodzenia dla pracowników mogą się zmieniać w zależności od regulacji popytu i podaży na prace ( jak jest dużo osób do pracy wynagrodzenie będzie mniejsze jeśli mało większe ) takie są prawa rynku.

Po trzecie należy wprowadzić sposób wydawania pieniędzy. Każdy z nas musi przecież gdzieś mieszkać nawet w wirtualnym państwie w tym celu należy wprowadzić do sprzedaży działki mieszkalne ( w tym celu należało by zrobić mapę z poszczególnymi prowincjami i listę posiadaczy działek w danej prowincji ). Działka powinna kosztować przy średniej pensji ( ceny są podawane tylko dla przykładu ) 200 lb ok. 400 - 500 lb natomiast wybudowanie na takiej działce domu od 200 - 1500 lb ( w zależności od poziomu domu np. 1-10, w tym 1 mała chata, a 10 pałacyk lub willa ). Wszystkie działki powinny mieć jednakowe wymiary powiedzmy 400 - 400 m. Lub 500 - 500 m. Jeśli chcemy powiększyć naszą działkę to po prostu kupujemy następną i w ten sposób mamy działkę 1000 - 1000m. Przy działkach przemysłowych lub handlowych nie trzeba wykupywać budynków wystarczy że, wpłacamy pieniądze na otworzenie działalności gospodarczej. W każdej prowincji lub całym kraju ( w zależności od sposobu ewidencji działek jaki wybierze Cesarz ) powinny być zawarte informacje dotyczące właściciela w tym e-mail, wielkość działki tak mieszkalnej jak i gospodarczej lub handlowej, rodzaj domu ( należało by wymyślić nazwy dla dziesięciu lub piętnastu rodzaji domów i zmieścić je w cenniku ) oraz nazwę firmy jaką posiada, w jakiej pracuje lub jaką rolę pełni w społeczeństwie.

Po wprowadzeniu podstawowych praw Ekonomi i gdy to wszystko ruszy bank zapełni nam się depozytami obywateli niektórzy zaciągną kredyty w celu np. otworzenia firmy ( bank to bardzo odpowiedzialna funkcja gdyż np. kredyty powinny być oprocentowane, powinny być dokonywane przelewy np. wypłata dla pracownika, właściciela firmy, ministra te przelewy dawane są ze skarbu państwa dla obywateli lecz obywatel daje przelew do skarbu państwa np. podatki.

Rozwiną się także firmy ( choć z początku należało by kontrolować rozwój firm aby nie było ich za dużo bo lepsze 3 duże niż 10 małych ) będzie ich coraz więcej będą coraz większe i obywatele będą coraz więcej zarabiać i itd. Itd...

 

To jest bardzo rozbudowany projekt Ekonomi w naszym państwie i jeśli wystarczy nam sił do pracy nad nim to stanie się on faktem, jeśli natomiast zapału do pracy było by mniej można wprowadzić skróconą formę powyższych projektów jeśli jednak tych zapałów ani chęci do pracy nie ma można oczywiście tłumaczyć, że Ekonomia nam jest niepotrzebna".

Autor: Żaba

 


Powrót do strony głównej


Copyright (c) by Cesarstwo Leblandii

All rights reserved.

http://leblandia.republika.pl