.

 

Historia Cesarstwa Leblandii

 

Historia Ery Przedinternetowej

     Trudno określić, ile prawdy kryje się w legendach o początku Leblandii.

Około 370 r. n.e. wyspy zostały zasiedlone przez Polinezyjczyków, którzy zajmowali wtedy większą część Oceanu Spokojnego. Z terenu dzisiejszej Leblandii dotarli w roku 400 n.e. do oddalonej o 500 km Wyspy Wielkanocnej.

Na jednej z wysuniętych na północ wysp odkryto niedawno kilka posągów, bliźniaczych z tymi z Wyspy Wielkanocnej. Wskazuje to na fakt, że to właśnie Polinezyjczycy byli ich budowniczymi a przemieszczając się na wschód zabrali tą umiejętność ze sobą.

Początek republiki

     W okresie średniowiecza Leblandia dysponowała rozległym terytorium, silną armią i szerokimi kontaktami handlowymi i dyplomatycznymi. Wtedy to powołano do życia republikę.

W systemie politycznym republiki, władzę sprawowało dwóch wybieranych co roku konsulów, którzy rządzili państwem i dowodzili armią. Doradzała im rada starszych (senat). W sytuacjach krytycznych powoływano - jako jedynego rządcę - dyktatora, na okres najwyżej sześciu miesięcy.

Upadek republiki

     Rozszerzająca się przepaść między bogatymi i biednymi spowodowała ostatecznie konflikt społeczny i załamanie się systemu politycznego kraju. Jeden z trybunów, Przemkus Falkchus wystąpił z projektem reformy agrarnej. Spotkało się to z szerokim sprzeciwem i Przemkus został zamordowany w trakcie gwałtownych walk politycznych.

Rządy Marcusa Lebenciusza Wspaniałego (2001-...)

     Nowy reżim spotkał się z przychylnym przyjęciem ze strony klas uprzywilejowanych, przynosił bowiem spokój, stabilizację i szansę rozwoju gospodarczego. W prowincjach, które ucierpiały poważnie od wojny domowej Lebenciusz witany był jako zbawca i powszechny dobroczyńca. W całym imperium ustanowiono kult cesarza. Dzięki dzielności w bojach i hojności dla poddanych Marcus Lebenciusz zyskał sobie miano Wspaniałego.

Na entuzjastyczne poparcie ze strony ludu Leblandii Marcus odpowiedział rozdawnictwem żywności, podarkami pieniężnymi, urządzaniem gier i widowisk (tańce egzotyczne). Zapewnił on sobie także lojalność armii, osadzając weteranów w koloniach i mianując swojego bardzo bliskiego przyjaciela, Krzysztofa Drucia Naczelnym Wodzem. Reforma ta spowodowała odsunięcie armii od polityki i zagwarantowanie jej lojalności wobec władcy.

Oficjalnie przemianowano Republikę Leblandii na Cesarstwo Leblandii. Mimo tej zmiany pozostał stary adres internetowy: leblandia.republika.pl . 

      Oprócz powyższego, istnieje kilka innych, choć niesprawdzonych jeszcze legend... Zostały one skatalogowane w Bibliotece Cesarskiej: http://leblandia.republika.pl/prowincje/gargia/biblioteka.htm (szukaj działu "Legendy").

 

Historia Ery Internetowej:

Historia Cesarstwa Leblandii po pojawieniu się w Internecie:

 

ROK 2001

     Pomysł stworzenia wirtualnego państwa zrodził się w głowie Marcusa Lebenciusza, 26 lutego 2001 roku. Na początku nic nie wskazywało, iż strona internetowa przekształci się w wirtualne państwo. Marcus Lebenciusz zastanawiał się nad kształtem przyszłego kraju, jego nazwą, ustrojem. Dość szybko udało mu się przekonać kolejne osoby, które uznały pomysł budowy takiego państwa za ciekawe wyzwanie.

     Od samego początku założono, iż Leblandia (bo taką nazwę otrzymała nowa mikronacja) będzie w sposób maksymalny przypominać państwo prawdziwe. W swoim założeniu miało też stanowić eksperyment, w którym studenci prawa zamierzali badać, jak rozwijać się będą normy prawne w takim wirtualnym świecie...

     Powoli zebrał się zespół pięciu osób, które postanowiły wnieść coś do Leblandii. Szefem zespołu został Cesarz Marcus Lebenciusz, Konsulem została Marta Zmysłowska, Prokonsulem - Gen. Krzysztof Druć, Pretorem Marcin Paluszczak, Wicepretorem - Piotr de Woltane.

     Dnia 26 marca 2001 roku założono stronę internetową, dostępną teraz pod adresem http://leblandia.republika.pl (zapraszamy do Muzeum Cesarstwa Leblandii, gdzie mogą Państwo zapoznać się z jej ówczesnym wyglądem). W tamtym okresie w polskim Internecie oprócz Leblandii działały jedynie 2 państwa wirtualne: Dreamland i WKRP. Leblandia była więc trzecim państwem, które dopiero naówczas startowało...

     26 kwietnia 2001 roku Naród Leblandii hucznie świętował pierwszy miesiąc istnienia w Sieci. Naszą stronę odwiedziły w tym czasie 152 osoby, kilkanaście z nich zdecydowało się wystąpić z wnioskiem o obywatelstwo. Byli to pierwsi Leblandczycy, zalążek potężnego dziś i dumnego Narodu Leblandzkiego. Lecz w tamtych czasach wszystko było inne, łatwiejsze...

     Dnia 22 czerwca 2001 roku obywatelem Leblandii chce zostać młodziutka blondynka - Anike. Nikt wtedy nie przypuszczał, że już wkrótce stanie się ona Redaktorem Naczelnym "Kuriera Cesarskiego" (oficjalnego organu prasowego Cesarstwa Leblandii), robiąc z małej gazetki potężne czasopismo, jedyne wśród wirtualnych państw, poruszające tak wiele tematów... Wkrótce potem Anike zostaje Ministrem Propagandy Cesarstwa Leblandii, zaś jej sposób prowadzenia propagandy staje się znany wśród wszystkich polskich  państw wirtualnych, czyniąc z Leblandii liczącego się już partnera... Cesarstwo Leblandii jest już znane i rośnie z każdym dniem... Powoli wchodzimy na arenę międzynarodową...

     Dnia 7 czerwca 2001 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii ratyfikował Traktat o współpracy między Cesarstwem Leblandii, a Królestwem Dreamlandu. Tydzień później, 14 czerwca 2001 Cesarz Leblandii przesłał Ambasadorowi Królestwa Dreamlandu do ratyfikacji  Traktat pomiędzy Cesarstwem Leblandii i Królestwem Dreamlandu, dotyczący współpracy w dziedzinie kultury i sztuki. Dnia 30 sierpnia 2001 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii ratyfikował Traktat o współpracy między Cesarstwem Leblandii, a Wolnym Klubem RP, tym samym Cesarstwo Leblandii było już uznawane przez dwa największe polskojęzyczne państwa wirtualne... Wkrótce to jednak Leblandia miała odebrać im palmę wielkości i pierwszeństwa...

     Dnia 7 sierpnia 2001 roku miało miejsce coś, co pokazało, iż od tego dnia to Cesarstwa Leblandii wieść będzie prymat w polityce międzynarodowej... Tegoż właśnie dnia Cesarstwo Leblandii awiązało kontakt z Republiką Molossi (The Republic of Molossia), jednym z najważniejszych i najstarszych wirtualnych państw świata (założonego w 1977 roku w USA). Już wtedy Cesarstwo Leblandii uznało, iż tylko utrzymywanie stosunków dyplomatycznych z dużą ilością państw wirtualnych może potwierdzić naszą pozycję w świecie... Dziś widać, iż to się nam udało (zobacz więcej).

     W następnych miesiącach władze Cesarstwa Leblandii nawiązywały stosunki dyplomatyczne z kolejnymi państwami dyplomatycznymi. 

     Od dnia 30 sierpnia 2001 roku funkcjonują anglojęzyczne strony Cesarstwa! Wkrótce także strony w innych językach (niemiecki, francuski i hiszpański). Z tego co wiem, jesteśmy jedynym polskim państwem wirtualnym, mającym strony w innym języku niż polski! A trzeba pamiętać, że z nich wszystkich w sieci jesteśmy najkrócej. I jesteśmy już tak daleko. Za rok będziemy najlepsi! (niektórzy twierdzą, że już prawie jesteśmy!!!)

 

     Dnia 30 sierpnia 2001 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii Marcus Lebenciusz Wspaniały ratyfikował Traktat o Współpracy pomiędzy Cesarstwem Leblandii a Wolnym Klubem RP.

Ratyfikował także szereg konwencji międzynarodowych:

KONWENCJA WIEDEŃSKA O OCHRONIE WARSTWY OZONOWEJ

RAMOWA KONWENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU

KONWENCJA O MIĘDZYNARODOWYM HANDLU DZIKIMI ZWIERZĘTAMI I ROŚLINAMI GATUNKÓW ZAGROŻONYCH WYGINIĘCIEM

CONVENTION ON NATURE PROTECTION AND WILD LIFE PRESERVATION IN THE WESTERN HEMISPHERE (1940)

KONWENCJA o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki

KONWENCJA o ochronie fok antarktycznych

KONWENCJA o uregulowaniu połowu wielorybów

 

     Dnia 29 sierpnia 2001 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii Marcus Lebenciusz Wspaniały nawiązał wstępne stosunki dyplomatyczne z 33 (trzydziestoma trzema!) największymi państwami wirtualnymi świata. Wkrótce spodziewamy się Traktatów.

     Dnia 12 września 2001 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii Marcus Lebenciusz Wspaniały powołał do życia webring Virtual Worlds - pierwszy polski webring, powołany w celu zrzeszenia rozproszonych w sieci Internet państw wirtualnych. Do dnia 21 września do webringu przystąpiły 4 państwa: Cesarstwo Leblandii, Sułtanat Al-Farun, Wolny Klub RP oraz Cannabia -Suwerenna Libertaria. Stronę webringu możecie obejrzeć pod adresem: http://leblandia.republika.pl/webring.htm.

     Dnia 21 września 2001 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii Marcus Lebenciusz Wspaniały ratyfikował Traktat o Współpracy pomiędzy Cesarstwem Leblandii a Sułtanatem Al-Farun. Bardzo przyjazne nastawienie Sułtanatu do naszego Cesarstwa pozwala snuć plany o dobrosąsiedzkiej i bardzo owocnej współpracy.

     Do dnia 21 września 2001 r. Cesarstwo Leblandii było uznawane przez 3 polskie (Dreamland, WKRP, Sułtanat Al-Farun) i 5 zagranicznych. Ze źródeł zbliżonych do Pałacu Cesarza wiadomo, że kolejne 7 państw wirtualnych uzna nas w najbliższej przyszłości. Wiele państw, stosuje bowiem pewien okres, pomiędzy nawiązaniem stosunków  dyplomatycznych a pełnym uznaniem (zazwyczaj jest to 60 lub 90 dni).  Powołano do życia Ambasadę Cesarstwa Leblandii przy Wolnym Klubie RP oraz Ambasadę Leblandii przy Sułtanacie Al-Farun. Liczba obywateli (łącznie z kandydatami do przyznania obywatelstwa) przekroczyła 21 września 2001 r. liczbę 74 osób.

     Wreszcie spełniło się to, na co wielu z nas z pewnością czekało - Cesarstwo Leblandii ma własną Galerię Narodową. I to Galerię z prawdziwego zdarzenia, zawierającą ponad 300 obrazów, przykładów wspaniałego malarstwa, wraz z dokładnym opisem każdego z nich. Mogę śmiało powiedzieć, iż żadne wirtualne państwo, czy to polskojęzyczne, czy obce nie posiada takiej Galerii! Jak zwykle jesteśmy najlepsi!

      Dnia 21 września 2001 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii Marcus Lebenciusz Wspaniały powołał do życia Uniwersytet Cesarstwa Leblandii. Proszę zapoznać się z Ogłoszeniami Urzędowymi (na początku "Kuriera"). Gotowy jest już zarys Strony Uniwersytetu.

      Zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych Pałacu Cesarskiego. Wśród licznych atrakcji, z których niewątpliwie największą jest samo przebywanie w budynku, w którym mieszka sam Jego Wysokość Cesarz Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały, należy także wymienić możliwość odbycia interaktywnej podróży po Pałacu oraz zwiedzenia Skarbca Cesarskiego. 

     Powołano do życia Ministerstwo Propagandy, którego głównym celem będzie przekonanie wszystkich o tym, jak wspaniale żyje się w naszym wielkim i potężnym Cesarstwie. Zachęcam do odwiedzenia stron Ministerstwa.

     Po tym, jak dnia 21 września 2001 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii Marcus Lebenciusz Wspaniały ratyfikował Traktat o Współpracy pomiędzy Cesarstwem Leblandii a Sułtanatem Al-Farun nadszedł czas pierwszej wizyty przedstawiciela Cesarstwa Leblandii w Sułtanacie. Dnia 8 października 2001 r. Gen. Krzysztof Druć poleciał liniami Al-Far-Air z LebenCity do Al-Mahan, będąc jednocześnie pierwszym pasażerem na tejże trasie! Generał przebywać będzie w Al-Mahan do piątku. Dakładne relacje z pobytu Gen. Drucia w Al-Farun pojawi się na stronach Sułtanatu. Przypaminamy adres internetowy Sułtanatu: www.alfarun.w.interia.pl 

 

     30 września 2001 r. nawiązaliśmy bliższą współpracę z wirtualnym państwem - Free Community of Pasargada, co zakończyło się podpisaniem traktatu między naszymi wspaniałymi krajami.

     Trwają prace nad nowym Traktatem Sojuszniczym z Sułtanatem Al-Farun ( www.alfarun.w.interia.pl ). Traktat ten w zamierzeniu ma zapewnić wspólną politykę obronną Cesarstwa i Sułtanatu. Oczywiście Cesarstwo przejmie w nim rolę strony dominującej.

     Powołano do życia Internetową Bibliotekę Cesarską. Biblioteka ta ma zawierać linki do najciekawszych stron z różnych dziedzin (ze szczególnym uwzględnieniem tematyki kultury, historii i państwowości). Oczywiście strony przyłączane do Biblioteki będą szczegółowo sprawdzane pod względem merytorycznym i będą przyłączane za zgodą autorów. Pierwszą stroną jest strona związana z Historią.

     W pełni działa już nasza Grupa (Lista) Dyskusyjna. Zrzesza ona wszystkich światłych i aktywnych obywateli. Tylko bowiem Oni, prawdziwi patrioci są zawsze z Cesarstwem, a Cesarstwo jest z nimi. 

 

     Dzień 23 listopada 2001 roku zapisze się już na stałe w historii polskich i obcojęzycznych mikronacji. Tego dnia do życia powołane został Pakt Leblandzki, kiedy to miało miejsce podpisanie Traktatu Leblandzkiego przez Cesarstwo Leblandii i Sułtanat Al-Farun. W ciągu kolejnych miesięcy inne polskojęzyczne państwa wirtualne decydowały się na przystąpienie do Paktu, którego głównym celem stała się współpraca międzypaństwowa i wzajemna obrona. Oczywiście Cesarstwo przejmie w nim rolę strony dominującej.

 

Czym jest Pakt Leblandzki? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie należy odnieść się zarówno do mikro- jak i makroskali. Analizując dotychczasowy rozwój gatunku ludzkiego zauważyć można, iż istniejące państwa łączyły się z czasem w zorganizowane układy i sojusze polityczne, których celem było zapewnienie bezpieczeństwa ich członków. Pakt Leblandzki powołany został właśnie po to, aby mniejsze państwa, które do Paktu tego przystąpią, mogły liczyć na pomoc Leblandii i innych członków. Pakt Leblandzki jest bodajże pierwszą i prawdopodobnie największą tego typu organizacją w wirtualnym świecie.

Aktualnie Pakt wciąż rozwija się. Najlepszym dowodem była Konferencja Paktu Leblandzkiego, która miała miejsce nie w Leblandii, ale na terenie Sułtanatu Al-Farun. Na terenie Cesarstwa Aztec miały miejsce Mistrzostwa Paktu Leblandzkiego w Piłce Nożnej. Już samo to może Pani pokazać, iż Pakt żyje, nie jest to jednocześnie twór całkowicie podporządkowany Cesarstwu Leblandii, choć to właśnie Leblandia odgrywa w Pakcie rolę najważniejszą. To na naszym terenie i pod naszym dowództwem odbywają się m.in. cykliczne manewry wojsk Paktu - http://leblandia.republika.pl/armia/manewry.htm .

Pakt Leblandzki to nie tylko współpraca polityczna, ale i kulturalna. Na wniosek Cesarstwa Aztec powołano POZPW (Program Ochrony Zabytków Państw Wirtualnych), którego celem stało się promowanie wirtualnej państwowości. Z inicjatywy Baronii Zarakata (http://free.of.pl/z/zarakata) powołane zostało do życia Porozumienie Zarakackie, przystępujące do którego państwa zaakceptowały chrześcijańskie zasady życia w państwach wirtualnych.

Więcej: Strona Paktu Leblandzkiego.

14 stycznia 2002 - przystąpienie do Paktu Królestwa Podland, jako państwa sprzymierzonego.

19 lutego 2002 - przystąpienie do Paktu państwa State of God, jako państwa sprzymierzonego - aktualnie Chanlandia.

2 marca 2002 - przystąpienie do Paktu Cesarstwa Aztec jako państwa sprzymierzonego.

14 marca 2002 - przystąpienie do Paktu Baronii Zarakata jako państwa sprzymierzonego.

23 grudnia 2002 - przystąpienie do Paktu Królestwa Asterlandu jako państwa sprzymierzonego.

28 lutego 2003 - przystąpienie do Paktu Rzeczypospolitej Obojga Narodów (RON)  jako państwa sprzymierzonego.

21 maja 2003 - przystąpienie do Paktu Rzeczypospolitej Trojga Narodów (RTN) jako państwa sprzymierzonego,

21 maja 2003 - przystąpienie do Paktu Rzeczypospolitej Trojga Narodów jako państwa sprzymierzonego.

16 listopada 2003 - przystąpienie do Paktu Estromy jako państwa sprzymierzonego.

18 listopada 2003 - przystąpienie do Paktu Wirtualnego Królestwa Natanii jako państwa sprzymierzonego.

1 stycznia 2004 - Chanlandia (Vaticanea) i Asterland uznane zostają za państwa nieaktywne.

- najświeższe dane znajdują się zawsze na stronach Paktu Leblandzkiego.

 

     Wróćmy ponownie do roku 2001, który powoli zbliża się ku końcowi...  Nawiązaliśmy bliższą współpracę z wirtualnym państwem - Cesarstwo Aztec, co zakończyło się pracami nad podpisaniem traktatu między naszymi wspaniałymi krajami. 

     Cesarstwo Leblandii zostało członkiem OPPW ( www.oppw.prv.pl ) - Organizacji Polskich Państw Wirtualnych, zrzeszającej największe polskie państwa: Aztec, Dreamland, Leblandia, WKRP (kolejność alfabetyczna).

     Por. Rommel został mianowany Koordynatorem Rozwoju Armii Cesarstwa Leblandii - efektem jego prac jest powołanie LSF (Leblandian Special Forces) - Służb Specjalnych Cesarstwa Leblandii - szczegóły: strony Armii.

 ROK 2002

styczeń 2002

Strona Cesarstwa Leblandii została (w całości!) umieszczona na cover CD-ROM magazynu "Internet" (numer 2/2002)! Umieszczenie naszych stron na płycie cover CD-ROM świadczy niezbicie, że Cesarstwo Leblandii jest uważane za wzór do naśladowania nawet przez prasę fachową. Nie można zapomnieć, że strona nasza tym samym jest wydawana w nakładzie kilkudziesięciu tysięcy (nakład magazynu "Internet"). O takim nakładzie nie mogą marzyć wszystkie inne polskie państwa, nawet razem wzięte. 

Strona Cesarstwa Leblandii została też uznana przez Austriacką firmę Central Europan Network za jedną ze stu najlepszych i najbardziej przełomowych stron internetowych Europy Środkowej!!! A do tego jesteśmy w pierwszej dwudziestce !!! Niech żyje Cesarz!!!

     Od stycznia 2002 r. "Kurier Cesarski" wydawany jest w formie ekskluzywnego miesięcznika, wzbogaconego o dodatek komputerowy i dodatek kulinarny. Żadne inne pismo wydawane w państwach wirtualnych nie ma podobnego standardu!

luty 2002

    W miesiącu lutym 2002 r. doszło do pewnych zmian w wyglądzie stron Cesarstwa Leblandii. Wśród nowopowstałych stron można wymienić strony Szpitala Cesarskiego oraz całkowicie nowe strony Bazy Danych Cesarstwa Leblandii. Strony te stanowią teraz kompendium wiedzy o Cesarstwie Leblandii i każdy obywatel Leblandii powinien się z nimi zapoznać.

     Wśród przełomowych zmian należy wymienić także udostępnienie obywatelom Leblandii mapy przedstawiającej rozmieszczenie poszczególnych domów, urzędów i gmachów użyteczności publicznej w LebenCity - teraz każdy obywatel może sprawdzić gdzie mieszka - koło katedry, szkoły a może baru go-go.

Zapraszamy na strony LAI - Leblandzkiej Agencji Informacyjnej, pierwszej wirtualnej agencji prasowej, która dostarcza też newsy ze świata realnego, polityki, geografii czy astronomii...

Cesarstwo Leblandii dążyć teraz będzie (według słów JCW Cesarza), do ujednolicenia polityki wewnętrznej i zewnętrznej państwa. Jak stwierdził JCW  Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały, nie jest celem Leblandii tworenie organizmu podobnego do internetowej gry RPG, gdzie każdy posiadając jakąś rolę, odgrywałby ją w wirtualnym świecie. Cesarstwo Leblandii od początku postawiło sobie za cel kreowanie rzeczywistego, niepodległego organizmu państwowego, którego celem jest poszukiwanie uznania na arenie międzynarodowej, a nie tworzenie pseudo-wirtualnego państwa (państwo oparte na zasadach RPG, z fikcyjną walutą, bankiem czy życiem, nie może być uznane za wirtualne państwo, w myśl zasad, które ustaliło największe forum państw wirtualnych, czyli organizacje takie jak SPUM, Com, www.micro-nations.org (których zresztą Cesarstwo Leblandii jest członkiem). Działania te spowodują może to, że Cesarstwo stanie się trochę mniej atrakcyjne dla szarego obywatela, stanie się za to bardziej poważane jako państwo... I o to nam właśnie chodzi...

Jego Wysokość Cesarz Leblandii , Cymeryjka - Królowa Hasselandu i Cymerii oraz Dagobert Hill - Prezydent Cyberyjskiej Libertarii ratyfikowali "Traktat o współpracy i przyjaźni między Cesarstwem Leblandii, a Konfederacją Cyberii".

marzec 2002

    Marzec 2002 - działają strony LAI - Leblandzkiej Agencji Informacyjnej, pierwszej wirtualnej agencji prasowej, która dostarcza też newsy ze świata realnego, polityki, geografii czy astronomii...

    Cesarstwo Leblandii dążyć teraz będzie (według słów JCW Cesarza), do ujednolicenia polityki wewnętrznej i zewnętrznej państwa. Jak stwierdził JCW  Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały, nie jest celem Leblandii tworenie organizmu podobnego do internetowej gry RPG, gdzie każdy posiadając jakąś rolę, odgrywałby ją w wirtualnym świecie. Cesarstwo Leblandii od początku postawiło sobie za cel kreowanie rzeczywistego, niepodległego organizmu państwowego, którego celem jest poszukiwanie uznania na arenie międzynarodowej, a nie tworzenie pseudo-wirtualnego państwa (państwo oparte na zasadach RPG, z fikcyjną walutą, bankiem czy życiem, nie może być uznane za wirtualne państwo, w myśl zasad, które ustaliło największe forum państw wirtualnych, czyli organizacje takie jak SPUM, Com, www.micro-nations.org (których zresztą Cesarstwo Leblandii jest członkiem). Działania te spowodują może to, że Cesarstwo stanie się trochę mniej atrakcyjne dla szarego obywatela, stanie się za to bardziej poważane jako państwo... I o to nam właśnie chodzi...

     Jego Wysokość Cesarz Leblandii , Cymeryjka - Królowa Hasselandu i Cymerii oraz Dagobert Hill - Prezydent Cyberyjskiej Libertarii ratyfikowali "Traktat o współpracy i przyjaźni między Cesarstwem Leblandii, a Konfederacją Cyberii".

kwiecień 2002

     Sułtanat Al-Farun, będąc pełnoprawnym członkiem Paktu Leblandzkiego, uzyskał dnia 30.03.2002 r. zgodę Jego Cesarskiej Mości, Cesarza Leblandii Marcusa Lebenciusza Augustusa Wspaniałego oraz Rady Cesarstwa Leblandii, na zorganizowanie na swoim terytorium, w dniach 15.04-19.04.2002 r., Konferencji państw Paktu Leblandzkiego.

Na Konferencje zaproszone zostały wszystkie państwa Paktu Leblandzkiego. 

Pełna lista uczestników (Państwa Paktu Leblandzkiego):

 1. Cesarstwo Leblandii - reprezentant: Cesarz Marcus Lebenciusz

 2. Baronia Zarakata     - reprezentant: Wielki Mistrz Baronii Zarakata (łączność duchowa)

 3. Cesarstwo Aztec     - reprezentant: Namiestnik Montezuma III

 4. Chanlandia             - reprezentant: Król Lau Chan

 5. Królestwo Podlandu  - reprezentant: Król Tomasz Kaczmarczyk

 6. Sułtanat Al-Farun    - reprezentant: Sułtan Al-Farun

     Konferencja ta była pierwszą z serii konferencji Państw Paktu Leblandzkiego. Następne będą powoływane systematycznie, w celu przedyskutowania głównych zagadnień dotyczących funkcjonowania Paktu Leblandzkiego, bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego oraz spraw formalnych. Przewodnictwo w Konferencji objął Jego Sułtańska Wysokość, Sułtan Al-Farun.

maj 2002

     Cesarstwo Leblandii zaproponowało pierwszą mapę przedstawiającą świat polskojęzycznych państw wirtualnych. Mapa ta została już zaakceptowana przez Leblandię, Sułtanat Al-Farun, Królestwo Podlandu, Baronię Zarakata i Konfederację Cyberii, ale liczymy, że w ciągu najbliższych kilku dni mapę zaakceptują także i pozostałe państwa Paktu Leblandzkiego.

Poniżej przedstawiam wspomnianą mapę:

     Na terenie Cesarstwa Leblandii otworzono właśnie Akademię Wojskową. Teraz każdy Leblandczyk (czy Leblandka) ma szansę zdobycia upragnionego stopnia wojskowego. Kierownikiem Akademii zastał mianowany por. Entis, który to dbać będzie o jej dalszy rozwój. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszam:

http://leblandia.republika.pl/armia/akademiaw.htm

 

czerwiec 2002

     Cesarstwo Leblandii zawarło Traktat o przyjaźni z kolejnym polskojęzycznym państwem wirtualnym: Republiką Baridas. Państwo to wyraziło zainteresowanie przystąpieniem do Paktu Leblandzkiego. Tym samym Pakt Leblandzki zrzeszać będzie 7 z 10 liczących się polskich państw wirtualnych. Aktualnie do Paktu Leblandzkiego należą: Cesarstwo Leblandii, Sułtanat Al-Farun, Królestwo Podlandu, Chanlandia, Cesarstwo Aztec i Baronia Zarakata. Oficjalne strona Paktu Leblandzkiego to: http://leblandia.republika.pl/pakt.htm. Strona ta przeszła ostatnio dość gruntowną przebudowę, stając się teraz wizytówką Paktu Leblandzkiego!

     Cesarstwo Leblandii nawiązuje i utrzymuje stosunki dyplomatyczne z szeregiem państw wirtualnych z całego świata. Na dzień 1 lipca 2002 roku uznaje nas 25 państw wirtualnych, zaś korespondencję dyplomatyczną prowadzimy z kolejnymi 18!

     Trwają przygotowania do kolejnej konferencji Paktu Leblandzkiego w Sułtanacie Al-Farun. Druga z kolei konferencja będzie miała miejsce pod koniec lipca!

 

     Liczba obywateli Cesarstwo Leblandii przekroczyła w tym miesiącu trzysta (300) osób. Tym samych Cesarstwo Leblandii stało się największą mikronacją w polskiej sieci. Kurier Cesarski przypomina, że pod pojęciem mikronacji rozumieć należy państwo wirtualne, którego głównym celem jest dążenie do uznania międzynarodowego i niepodległości a nie do stworzenia państwa opartego na rozrywce i elementach rpg. 

     Wszystkich zainteresowanych wojskowością zapraszamy do Akademii Wojskowej Cesarstwa Leblandii :

http://leblandia.republika.pl/armia/akademiaw.htm

     Cesarstwo Leblandii, jako pierwsze polskie państwo wirtualne (i jako nieliczne w skali światowej) ma własną stronę w technologii WAP (czyli dostępną dla użytkowników telefonii komórkowej). Jej adres to: http://tagtag.com/leblandia

Strona WAP Cesarstwa Leblandii !Oto wygląd naszej własnej strony WAP. Oczywiście to tylko fragment

    Chcielibyśmy serdecznie zaprosić do nowo otwartej Filharmonii Cesarskiej, pierwszej w państwach wirtualnych. Właśnie tutaj będą się Państwo mogli zapoznać z twórczością wielkich kompozytorów. Zapraszamy.

     Cesarstwo Leblandii opisane zostało przez tygodnik "Wprost" (z 16.06.02). Określeni tam zostaliśmy jako "największy kraj wirtualny w polskiej sieci" --- zobacz zeskanowany artykuł --- część 1 (312K), część 2 (312K);

Przypominamy, że media już nie raz o nas pisały:

 1. artykuł w dzienniku "Kurier Poranny" - 7 września 2001 - str. 18

 2. audycja w "Kropka" TV4

 3. audycja w "Radio Z"

 4. artykuł w tygodniku "Angora" - 9 grudnia 2001 - dodatek "Angorka" - str. 4 (wymienieni zostaliśmy na pierwszym miejscu!)

 5. strona w całości zamieszczona na płycie CD-ROM dodanej do magazynu "Internet" 2/2002 (jesteśmy pierwszym i jedynym wirtualnym państwem, które tego dostąpiło!)                 

 6. artykuł w tygodniku "Wprost" - 16 czerwca 2002 - str. 60-61. Cesarstwo Leblandii i państwa Paktu Leblandzkiego zostały umieszczone na pierwszym miejscu. Leblandia została uznana za "największy kraj w polskiej sieci" !!! --- zobacz zeskanowany artykuł --- część 1 (312K), część 2 (312K)

Więcej (w tym najnowsze dane): http://leblandia.republika.pl/propaganda.htm 

lipiec 2002 - Konflikt w Baridas

     Lipiec 2002  był miesiącem, w którym bardzo wiele się działo w świecie polskojęzycznych państw wirtualnych. Lipiec był też miesiącem, w którym "Kurier Cesarski" ukazywał się czterokrotnie, informując wszystkich o wszystkim tym, co dotyczyło Leblandii i Paktu Leblandzkiego.

     Jak zapewne wszyscy pamiętają, Republika Baridas, o której ostatnio pisaliśmy w "Kurierze" zawarła z Cesarstwem stosunki dyplomatyczne, co zaowocowało podpisaniem Traktatu. Trwały pertraktacje dyplomatyczne, których pełny opis znaleźć można w "Specjalnym Wydaniu Kuriera Cesarskiego". Gorąco polecam zapoznanie się z następującymi numerami, dopiero wtedy ukaże się cały kontekst wydarzeń. 

Kurier 17b (Wyd. Spec.)

Kurier 17c (Wyd. Spec.)

Kurier 18 (5.08.2002)

     Cesarstwo Leblandii opisane zostało przez dziennik "Nowiny" (z 16.06.02). Określeni tam zostaliśmy jako "jedno z najlepiej zorganizowanych państw w polskim internecie". Artykuł ten mogą Państwo znaleźć tutaj (tylko online).

sierpień 2002

     27 sierpnia 2002 roku Cesarstwo Leblandii otrzymało oficjalne potwierdzenie pełnego członkostwa w SPUM - Organizacji międzynarodowej działającej na wzór ONZ. Cesarstwo Leblandii było w tej organizacji od dłuższego czasu, działając w charakterze pełnego członka, ale oficjalne potwierdzenie przyszło dopiero niedawno:

cesarz@leblandia.prv.pl
STATUS: Full member of the SPUM
NAME: The Empire of Leblandia 
INTENTION: To follow inter-micronational affairs and vote where necessary.

 

wrzesień 2002

     Wrzesień 2002 - Miesiąc ten można nazwać miesiącem zastoju w polityce międzynarodowej polskich państw wirtualnych. Działo się naprawdę niewiele, choć pojawiły się i pewne spory. Największą niespodzianką stał się konflikt na linii WKRP-Sarmacja, czyli pomiędzy państwem wirtualnym, a jego ... gospodarką! Tak! Sarmacja jest gospodarką WKRP. Konflikt tak się rozwinął, że na listach WKRP nawoływano nawet do wojny, ale na szczęście wszystko ucichło śmiercią naturalną. Oczywiście Konfederacja Cyberii i Cesarstwo Leblandii, jak na pełnoprawne państwa wirtualne przystało, wypowiedziały się w tej kwestii...

     Wrzesień 2002 stał się miesiącem wielu inwestycji na terenie Cesarstwa Leblandii. Szczególnie doniosłą rolę pełniły inwestycje w Prowincji Gargia. Naczelną inwestycją stała się budowa Świątyni Chwały Medialnej Cesarstwa Leblandii. Świątynia Chwały Medialnej wybudowana została w 2002 roku na polecenie Prefekta Prowincji Gargia Senator Anike. Budynek Świątyni zaprojektowano tak, aby symbolizował on potęgę i rozwój Cesarstwa Leblandii, aby wskazywał, że dotychczasowy rozwój Cesarstwa jest dopiero startem ku nowemu... O Cesarstwie Leblandii pisano już wielokrotnie i zawsze dobrze! To właśnie nas określano mianem "największego kraju", "największego Cesarstwa", "sympatycznego", "najlepiej zorganizowanego" i wiele innych...

     Zakończono także aktualizację zbiorów gargijskiej Biblioteki. Jest to zdecydowanie najpiękniejsze, jak i najstarsze miejsce naszej prowincji, jedyne, które ocalało po upadku republiki. Znajdziesz tu wszystkie możliwe dzieła opracowane przez obywateli Leblandii - od Konstytucji począwszy, przez Dekrety Cesarskie, na baśniach i legendach skończywszy.

Zapraszam do Gargii: http://leblandia.republika.pl/prowincje/gargia_rd.htm 

 

październik 2002

     Październik 2002 można nazwać miesiącem gwałtownego rozwoju wśród polskich państw wirtualnych. Na arenie międzynarodowej zaistniały (lub stały się bardziej znane) 3 nowe państwa wirtualne... Jak uczy doświadczenie, rozkład sił nie zmieni się zbytnio a Pakt Leblandzki, pod przywództwem Cesarstwa Leblandii dalej dzierżyć będzie palmę pierwszeństwa w wirtualnym świecie...

Dane Cesarstwa Leblandii

Stan na: 8 października 2002

Symbole państwowe: herb Cesarstwa oraz Flaga Cesarstwa

Władca: Cesarz Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały

Członkowie władzy: Rada, 5 osób

Obywatele: 399

Kontakt z władcą: kontakt: Cesarz Marcus Lebenciusz

Strona: http://leblandia.republika.pl

Strona w wersji angielskiej: http://leblandia.republika.pl

Strona w wersji WAP (dla tel. Kom.): http://tagtag.com/leblandia  

Przynależność międzynarodowa:

Pakt Leblandzki – założyciel, członek, leader

Virtual Worlds – założyciel, członek, owner

Micronational & Secessionist States Webring

SPUM – członek, pełne członkostwo

CoM – status „observer”

Micro-nations.org – członek, pełne członkostwo

UL – założyciel, członek, leader

POZPW - członek, pełne członkostwo

Fifth World - członek, pełne członkostwo

     

listopad-grudzień 2002

Cesarstwo Leblandii zajmuje Pierwsze Miejsce w Rankingu Polskich Państw Wirtualnych przygotowanym przez BrunlandNEWS!

     BrunlandNEWS, będący Agencją Prasową Republiki Brunlandu przygotował pierwszy w historii ranking wirtualnych państw. Pierwsze miejsce (i 27 punktów (na 30 możliwych) zajęło Cesarstwo Leblandii! W Rankingu zawarto dane o 18 polskich państwach wirtualnych!

     W grudniu miało miejsce ważne wydarzenie dla Uniwersytetu Cesarstwa Leblandii oraz dla wszystkich tych, którzy planują rozpocząć karierę naukową. Na naszym Uniwersytecie (który ma już swoje filie w innych krajach: w Baronii Zarakacie i Republice Brunlandu) miała miejsce pierwsza publiczna obrona pracy magisterskiej.

     Uniwersytet Leblandzki wystąpił z inicjatywą stworzenia Encyklopedii Polskich Państw Wirtualnych. Głównym jej celem stałoby się stworzenie bazy encyklopedycznie ułożonych i opracowanych haseł dotyczących wszystkich polskich państw wirtualnych. Uniwersytet Leblandii udostępni strony, na których będzie zamieszczał przesłane przez Państwa definicje. 

 

 ROK 2003

 

styczeń 2003

Liczba obywateli Cesarstwa Leblandii przekroczyła 550!

     Królestwo Asterlandu przystąpiło do Paktu Leblandzkiego. Królestwo jest aktualnie w okresie dostosowywania swojego prawa i polityki do założeń Paktu. Tym samym Pakt Leblandzki liczy już sobie 7 państw, wciąż utrzymując decydującą rolę wśród polskich państw wirtualnych. Proszę śledzić zmiany na stronach Paktu Leblandzkiego: http://leblandia.republika.pl/pakt.htm 

     Uniwersytet Leblandzki prowadzi inicjatywę Encyklopedii Polskich Państw Wirtualnych. Głównym jej celem stało się stworzenie bazy encyklopedycznie ułożonych i opracowanych haseł dotyczących wszystkich polskich państw wirtualnych. Uniwersytet Leblandii udostępnił strony, na których zamieszcza przesłane przez Państwa definicje. Swoje definicje zamieściły już: Leblandia, Sarmacja, Aztec. Współpracę zapowiedziało Królestwo Dreamlandu i Republika Brunlandu. Do pomysłu stworzenia EPPW przychylnie odniosło się Wydawnictwo Plegolal z Królestwa Dreamlandu, którego Redaktor Naczelny, Pan Bzerolek hr. de Kakuć napisał m.in.:"(...) pragnę pogratulować Państwu tej wspaniałej inicjatywy i podziękować za nią. Jest to nader cenny wkład w całe nasze wirtualne życie, a zarazem wspaniała idea kodyfikacji naszego wspólnego - imponującego już przecież dorobku(...)". Dziękujemy za tak pozytywne odniesienie się do naszej inicjatywy, my także uważamy, że każde państwo w swoim działaniu powinno myśleć i o innych.

Tego sposobu myślenia nie podziela niestety Republika Baridas, która zarzuciła EPPW, że jest nieobiektywna, bo... nie ma aliasu na prv.pl (źródło: BAI).

     Od stycznia w Cesarstwie Leblandii wydawane będą aż trzy miesięczniki. Do znanych już Państwu "Kuriera Cesarskiego" i "Games Land'u" dołączył "Gargian" - pismo o modzie, muzyce i filmie, którego pierwszy numer ukazał się w Prowincji Gargia. Redaktor Wydania, Barbara Bączek, przedstawiła postać znanej piosenkarki Jennifer Lopez. "Gargian" wychodzić będzie regularnie, w połowie każdego miesiąca. Każdy numer dostępny będzie na stronie: http://leblandia.republika.pl/gargian.htm   

     Zapraszamy też do Mecenatu Kultury Cesarstwa Leblandii a szczególnie na współpracującą z nami stronę Sadystycznej Ferajny. Oto, co napisał o niej Cesarz: "Ja (Cesarz) odwiedzam Wasza strone. Musze powiedziec, iz przeszliscie  wspaniala metamorfoze, zarowno graficzna jak i ... tresciawa. Polecam wszystkim i ciesze sie, ze wsrod obywateli Leblandii sa tak zdolni ludzie :-)"

     Wszystkim nowym przypomnę, iż znaleźć ich mogą pod adresem http://leblandia.republika.pl/mecenat/main.html w dziale PROZA.

Strona nasza stała się z czasem tak rozbudowana, że konieczne stało się stworzenie tzw. MAPY SERWISU (Site Map), która pozwoliłaby pokazać w formie klarownego spisu treści zawartość strony.

Wykonanie takiej Mapy nie było łatwe, ale udało się nam! I znów mogę z radością powiedzieć: 

 

treściowy spis zawartości stron Leblandii:
http://leblandia.republika.pl/sitemap1.htm 

 

alfabetyczny spis zawartosci stron Leblandii
http://leblandia.republika.pl/sitemap2.htm 
 
     Rozwój nauki wymaga dostępu do najnowszej wiedzy. Zadanie to spełnia Biblioteka Uniwersytetu Leblandzkiego, której zasoby zostały uaktualnione i dostępne są na stronie:
http://leblandia.republika.pl/biblioteka.htm 

 

luty 2003

     Rzeczpospolita Obojga Narodów przystąpiła do Paktu Leblandzkiego. RON jest aktualnie w okresie dostosowywania swojego prawa i polityki do założeń Paktu. Tym samym Pakt Leblandzki liczy już sobie 8 państw, wciąż utrzymując decydującą rolę wśród polskich państw wirtualnych. Proszę śledzić zmiany na stronach Paktu Leblandzkiego: http://leblandia.republika.pl/pakt.htm 

 

     Rozszerzenie Paktu Leblandzkiego o nowe kraje stało się ważną kwestią polityki władz Cesarstwa Leblandii. Pakt Leblandzki, będący największym i najsilniejszym sojuszem militarnym wśród polskich państw wirtualnych (a być może i na świecie) przeprowadza ciągłe reformy własnej struktury, aby w zdecydowany sposób odpowiadać na zagrożenia współczesnego świata, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo swoim członkom.

 

     Aktualnie do Paktu Leblandzkiego należą: Cesarstwo Leblandii, Sułtanat Al-Farun, Królestwo Podlandu, Chanlandia, Cesarstwo Aztec, Baronia Zarakata, Królestwo Asterland oraz Rzeczpospolita Obojga Narodów.

 

     21 lutego 2003 roku, na terytorium Królestwa Dreamlandu, miało miejsce spotkanie, w którym wzięło udział wielu najznamienitszych przedstawicieli i władz polskich państw wirtualnych. Można śmiało powiedzieć, iż znaleźli się tam sami VIP-y. Nie mogło zabraknąć więc tam i naszego kochanego Cesarza.

Podczas spotkania doszło do dwóch ważnych rozmów - rozmowy Cesarza Leblandii z Księciem Sarmacji Piotrem Kozaneckim oraz z Królem Scholandii Arminem.

 

     Efektem tych dwóch rozmów stało się nawiązanie współpracy przez Cesarstwo Leblandii z tymi dwoma krajami. Cesarstwo Leblandii jest aktualnie w trakcie zatwierdzania Traktatu pomiędzy Cesarstwem Leblandii a Księstwem Sarmacji.

 

    Z Królestwem Scholandii podpisano już list intencyjny, a który stanowić ma początek naszej współpracy.

 

     Mijający miesiąc obfitował w wydarzenia o znaczeniu przełomowym na kultury Cesarstwa Leblandii, które jak wiadomo swój rozwój uzależnia także i od rozwoju kulturalnego. Ważnym wydarzeniem stało się wydanie przez Leblandzkie Wydawnictwo Cesarskie "EMPEROR" pierwszej książki leblandzkiego autora - MYKILLA. Książka, o której mowa - "Dzienniki Damhallagh", dostępna jest już w sieci Internet dla wszystkich zainteresowanych. Jej tekst odnaleźć można na stronie: http://leblandia.republika.pl/dziennikidamhallagh.htm.   

Kolejnym ważnym wydarzeniem stało się utworzenie na Uniwersytecie Leblandzkim Katedry Poezji, której prowadzącym stał się znany internetowy poeta - "RainMaker". Każdy Leblandczyk, który pisze wiersze, może przesłać na adres Katedry Poezji swoje działa. Pan RainMaker obiecał, iż zapozna się z nimi i nadeśle stosowne uwagi. ZAPRASZAMY!

 

Katedra Poezji:

http://leblandia.republika.pl/uniwersytet_poezja.htm 

 

 

marzec 2003

Cesarstwo Leblandii członkiem LoSS ! 

(League of Secessionist States)

     Cesarstwo Leblandii jako pierwsze (i na razie jedyne) polskie państwo wirtualne zaproszone zostało do jednaj z najbardziej prestiżowych organizacji zrzeszających największe światowe państw a wirtualne - League of Secessionist States. LoSS powołana została do życia 17 lipca 1998. Na dzień dzisiejszy w jej skład wchodzą 43 państwa. Adres strony LoSS: http://groups.yahoo.com/group/loss/ (obrady LoSS są jawne, można się z nimi zapoznać właśnie na tej stronie). 

W tym miejscy przypomnieć należy, że Cesarstwo Leblandii już od dłuższego czasu działa na arenie międzynarodowych państw wirtualnych, będąc członkiem najbardziej wpływowych organizacji. 

Cesarstwo Leblandii jest (w marcu 2003 r.) członkiem:

 • SPUM: The Splendid Micro-Union of Microstatia (http://www.freewebs.com/spum/) - organizacja państw wirtualnych powołana do życia 22 grudnia 1998 roku, której członkami jest 60 państw wirtualnych. Obrady SPUM są jawne i każdy może zapoznać się z ich przebiegiem na stronie http://groups.yahoo.com/group/spum/   

 • CoM: The Commonwealth of Micronations - powołana do życia 20 marca 2002 roku, zrzeszająca 41 państw wirtualnych ( http://groups.yahoo.com/group/microcommonwealth/ )  

 • Fifth World ( http://groups.msn.com/FifthWorld ) - Cesarstwo Leblandii przystąpiło do listy dyskusyjnej Fifth World pod koniec 2002 roku. 

 • OPPW - Organizacja Polskich Państw Wirtualnych - powołana do życia 21 grudnia 2001 roku. Cesarstwo Leblandii przystąpiło do OPPW 2 stycznia 2002 roku. Adres: www.oppw.prv.pl 

 • Pakt Leblandzki - największy polski pakt obronny, zrzeszający osiem polskich państw wirtualnych. Prawdopodobnie też największy militarny pakt na świecie. Powołany do życia 23 listopada 2001 roku przez Cesarstwo Leblandii i Sułtanat Al-Farun stał się z czasem najbardziej liczącą się organizacją wśród polskich mikronacji. Strona: http://leblandia.republika.pl/pakt.htm 

 • Micronational & Secessionist States Webring (http://k.webring.com/hub?ring=microring&id=33&hub) - największy światowy webring zrzeszający strony państw wirtualnych.  Powołany do życia 16 lutego 2000 roku, zrzeszający 71 stron państw wirtualnych z całego świata. Jako ciekawostkę podam, że strona Cesarstwa Leblandii znajduje się teraz na drugim miejscu (na 71 stron!!!) pod względem ilości generowanego ruchu na webringu!!! ( http://k.webring.com/rs?ring=microring&allsites ). Znaczy to, że przez naszą stronę wiele osób wchodzi na strony webringu! 

 • Virtual Worlds - http://leblandia.republika.pl/webring.htm - Dnia 12 września 2001 roku Cesarstwo Leblandii utworzyło pierwszy polski Webring poświęcony wirtualnym państwom, mający w założeniu zrzeszyć i zebrać wszystkie polskie (a także niektóre zagraniczne) państwa wirtualne. Cel ten będziemy starali się realizować w dalszej przyszłości, ale już dziś zapraszamy do przyłączania się do Webringu. Aby dopisać swoją stronę do Webringu "Virtual Worlds", wejdź na tą stronę (tam znajdziesz też spis stron należących do Webringu): http://webring.onet.pl/webring/list?ring_id=2361 

 

     Cesarstwo Leblandii zawsze dbało o rozwój kultury. Serdecznie zapraszamy więc do Filharmonii Cesarskiej, gdzie będziecie mogli Państwo posłuchać przełomowych utworów najznamienitszych kompozytorów.
Adres: http://leblandia.republika.pl/mkiszt.htm 

     Cesarstwo Leblandii informuje, że przygotowało specjalny pokaz multimedialny promujący nasze państwo. Dostępny on jest dla każdego na stronie http://leblandia.republika.pl/prowincje/prezentacja/prezentacja.htm 

    
UWAGA - wymagany Internet Explorer ver. 5.5 i nowszy. Aby ogladąć w trybie pełnoekranowym (bardzo zalecane!!!), po uruchomieniu prezentacji, kliknij przycisk w prawym dolnym rogu prezentacji  (taki "telewizorek"). Aby zmienić slajd, kliknij mysza. Na modemie pokaz ładuje się około 40 sekund, każdy ze slajdów po kilka (te z grafika kilkanaście, więc jak nic się nie pojawia, proszę poczekać). Łączna ilość slajdów: 32.  


     Działają już strony TGCL (Towarzystwo Geograficzne Cesarstwa Leblandii). Dostępne są już na naszej stronie, pod adresem: http://leblandia.republika.pl/tgcl/tgcl.htm. Wszystkich chętnych, żądnych przeżycia ciekawych przygód zapraszamy do TGCL. Przypominamy, że to właśnie TGCL stało za powstaniem "Dzienników Damhallagh".

 

kwiecień 2003

     W dniach 25.04.2003 - 30.04.2003 w Sułatanacie Al-Farun odbyła się Trzecia Konferencja Paktu Leblandzkiego.  Głównym celem tej Konferencji było przedstawienie władcom państw będących członkami Paktu Leblandzkiego zagadnień związanych z dalszym rozwojem Paktu Leblandzkiego.

    Przewodnictwo w Konferencji objął Jego Cesarska Wysokość, Cesarz Leblandii.

     Cesarstwo Leblandii rozbuduje swój potencjał wojskowy. Dowodem tego są zaawansowane prace nad stworzeniem Strategicznego Systemu Obronnego Paktu Leblandzkiego oraz wprowadzenie na wyposażenie naszej Armii rakiet LCM-2003 Wielki Leb. Więcej o LCM-2003 odnajdą Państwo na stronie: http://leblandia.republika.pl/armia/wielkileb.htm

 

Cesarstwo Leblandii opisane zostało przez ukraińską gazetę "Lwowska Gazeta". Pełny artykuł znajduje się pod adresem http://www.gazeta.lviv.ua/2003/04/22/NewspaperArticle.2003-04-21.5710 , zrzut ekranu dostępny jest także na stronach Ministerstwa Propagandy Cesarstwa Leblandii.

 

maj 2003

Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 21 maja 2003 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii ratyfikował:

Traktat o wzajemnej przyjaźni pomiędzy Cesarstwem Leblandii a Rzeczypospolitą Trojga Narodów oraz o przystąpieniu Rzeczypospolitej Trojga Narodów do Paktu Leblandzkiego jako państwo sprzymierzone

 

 

AMBASADA CESARSTWA LEBLANDII NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ - Z przyjemnością informuję, że zaktualizowana została strona naszej Ambasady na terytorium USA. Strona ma teraz zupełnie nowy wygląd, ale zmiana ta była konieczna, gdyż mocarstwu jakim jest Cesarstwo Leblandii nie wypada mieć nieestetycznej strony ambasady, szczególnie ambasady w innym mocarstwie, jakim niewątpliwie są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej!

Zaznaczam, iż z tego co mi wiadomo, Cesarstwo Leblandii jest jedynym z polskich państw wirtualnych, mającym swoja ambasadę na serverze w USA. Zważyć też należy, iż jest to Ambasada nie dla potrzeb kontaktów Leblandii z jakąś mikronacją z USA, lecz reprezentuje ona Cesarstwo Leblandii w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej!

Adres Ambasady: http://geocities.com/leblandia 

AKTYWNA POSTAWA MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH CESARSTWA LEBLANDII - W ciągu minionego miesiąca wyjątkowo aktywna była dyplomacja Cesarstwa Leblandii. Państwo wirtualne (mikronacja) tym różni się bowiem od "tworu państwopodobnego", że prowadzi aktywną politykę dyplomatyczną, nawiązując kontakty dyplomatyczne wśród mikronacji z całego świata, dążąc do uznania międzynarodowego/

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Cesarstwa Leblandii - http://leblandia.republika.pl/msz.htm wysłało w maju 2003 ponad 100 e-maili do różnych państw wirtualnych, z którymi nie mieliśmy dotąd kontaktów. Pokłosiem tej korespondencji słało się nawiązanie kontaktów dyplomatycznych z szeregiem nowych mikronacji. Pragnę zaznaczyć, że Cesarstwo Leblandii jest jedynym polskojęzycznym państwem wirtualnym, które prowadzi prawdziwą politykę międzynarodową, nie ograniczając się tylko do grona państw polskojęzycznych. Dodatkowo wysłaliśmy e-maile do mikronacji, z którymi mamy nawiązane stosunki dyplomatyczne, przesyłając im najnowsze informacje o Cesarstwie Leblandii. Miało to na celu pokazanie, że Cesarstwo Leblandii ciągle rozwija się. Dzięki takiej polityce naszego MSZ niektóre anglojęzyczne państwa wirtualne zwróciły się do nas z wnioskiem, aby bardziej zacieśnić nasze stosunki, m.in poprzez budowę ambasad i podpisanie traktatów. Po raz kolejny pokazuje to, że Cesarstwo Leblandii jest naprawdę liczącą się na świecie mikronacją. Dodać tutaj trzeba, że Cesarstwo jest pełnoprawnym członkiem największych organizacji zrzeszających państwa wirtualne. Szczegóły na stronach MSZ.  

Prowadzenie polityki międzynarodowej byłoby jednak bardzo utrudnione, gdybyśmy nie posiadali anglojęzycznej wersji naszej strony. Aktualnie wersja ta została rozszerzona i będzie się systematycznie powiększać dzięki udziału w jej tworzeniu T-Teamu (więcej w części "Wiadomości krajowe").

Cesarstwo Leblandii opisane zostało przez realną gazetę - "Ekspress Bydgoski" z dnia 9 maja 2003 - nakład 100.000 w wydaniu magazynowym, kolportaż na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego - polecam zapoznanie się z artykułem - zoskanowany dostępny jest on także na stronach Ministerstwa Propagandy Cesarstwa Leblandii - http://leblandia.republika.pl/muzeum/Express Bydgoski.jpg

 

czerwiec 2003

     Dnia 15 czerwca 2003 roku w LebenCity - Stolicy Cesarstwa Leblandii sporządzono Konwencję, której celem stało się wprowadzenie najwyższych standardów w polityce dyplomatycznej - Konwencję Valdeńską. Konwencja ta, której autorem i pomysłodawcą jest Nasz Kochany Cesarz Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały, spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony państw wirtualnych. Do dnia dzisiejszego do Konwencji przystąpiło 7 państw! 

     W związku z wejściem w życie Konwencji Valdeńskiej, uznaniem przez Cesarstwo Leblandii naczelnych zasad Konwencji Wiedenskiej o stosunkach dyplomatycznych (pełen tekst: http://leblandia.republika.pl/traktaty/konwencja_wiedenska.rtf) oraz aktywnej polityce dyplomatycznej naszego MSZ Cesarstwo Leblandii postanowiło utworzyć Wyższą Szkołę Dyplomacji i Służb Konsularnych. 

     Cesarz Leblandii zwrócił się do obywateli Cesarstwa, szczególnie znających prawo międzynarodowe, o zgłaszanie się do pracy na uczelni.

     Głównym celem Wyższej Szkoły Dyplomacji i Służb Konsularnych ma być stworzenie placówki udostępniającej materiały o dyplomacji państw wirtualnych jaki również przygotowującej studentów do zawodu dyplomaty i aktywnego obywatela państwa wirtualnego.

     Wielkie zmiany w LAI - Leblandzkiej Agencji Informacyjnej! Od teraz LAI publikować będzie codziennie aktualizowane newsy o Internecie, Programach i Sprzęcie Komputerowym. Przypominam, że LAI publikuje już codziennie aktualizowane newsy o realnej polityce, pogodzie i nauce. Publikujemy też angielskie newsy, wprost z CNN i Reutersa. Adres LAI: http://leblandia.republika.pl/lai.htm 

 

lipiec - sierpień 2003

 

Obrona Granic

(Trzecie Manewry Armii Paktu Leblandzkiego)

Asterland lipiec-sierpień 2003

Międzynarodowe manewry morskie Paktu Leblandzkiego zostały zorganizowane przez Cesarstwo Leblandii w okolicach Królestwa Asterlandu  miesiącach lipiec-sierpień 2003, celem ustabilizowania sytuacji w regionie i pomocy temu państwu po katastrofie, jaka została przez Królestwo Asterlandu zgłoszona władzom Paktu Leblandzkiego. 

więcej: http://leblandia.republika.pl/armia/manewry.htm 

 

PPNPW - Cesarstwo Leblandii jest jedynym polskim państwem wirtualnym, które aktywnie wspiera inne państwa, szczególnie te mniejsze. W 2001 roku powołaliśmy do życia Pakt Leblandzki ( http://leblandia.republika.pl/pakt.htm ) - najsilniejszy obecnie pakt militarno-polityczny w wirtualnym świecie. Do dnia dzisiejszego przystąpiło do niego 9 polskich państw wirtualnych. Zapytałam JCW Marcusa Lebenciusza Augususa Wspaniałego o powody powołania Programu Pomocy Nowym Państwom Wirtualnym:

"Państwa Paktu Leblandzkiego mogą liczyć na wszechstronną pomoc Cesarstwa Leblandii, zarówno polityczną, jak i wojskową. Państwa Paktu otrzymują cykliczne raporty naszych Agencji Bezpieczeństwa, w których informowane są o nowych wirusach komputerowych i lukach w systemach komputerowych.

Powstanie kolejnych nowych państw wirtualnych, nie będących jeszcze gotowych do wejścia w struktury Paktu Leblandzkiego, spowodowało kolejne działania Cesarstwa Leblandii, których priorytetem stało się powołanie Programu, mającego na celu przygotowanie tych państw do wejścia w świat wirtualnej polityki, a w konsekwencji do ewentualnej współpracy z Paktem Leblandzkim. W tym celu powołano Program Pomocy Nowym Państwom Wirtualnym - w skrócie PPNPW.

Głównym celem PPNPW jest stworzenie platformy pomocowej dla wszystkich nowopowstających państw wirtualnych. Państwa zaproszone do PPNPW będą także w pierwszej kolejności brane pod uwagę przy przyszłym rozszerzeniu Paktu Leblandzkiego."

Uwaga! Fakt umieszczenia nazwy "państwa" na stronach PPNPW nie oznacza uznania takiego podmiotu przez Cesarstwo Leblandii. Oznacza to tylko i wyłącznie, iż Cesarstwo Leblandii zauważa możliwość pomocy temu podmiotowi w dojściu do pełnej państwowości, co jest przedmiotem niniejszego programu.

 

Cesarstwo Leblandii rozwija swoją kulturę na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest próba stworzenia pierwszej wśród państw wirtualnych filharmonii. Nasza Filharmonia działa już od ponad roku, umożliwiając wszystkim chętnym uczęszczanie na bezpłatne koncerty muzyczne największych sław świata muzyki, jak Mozart czy  Beethoven...  

http://leblandia.republika.pl/prowincje/gargia/filharmonia/filharmonia.htm 

 

wrzesień-październik 2003

W dniach 1-2 października 2003 roku JCW Cesarz Leblandii Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały złożył roboczą wizytę w Sułtanacie Al-Farun. Po spotkaniu się z Sułtanem Al-Farun obie strony wystosowały dokument, będący podwaliną usystematyzowania Doktryny Micronation wśród polskich państw wirtualnych. Więcej: http://leblandia.republika.pl/cesarz.htm 

 

listopad - grudzień 2003

Kolejne rozszerzenie Paktu Leblandzkiego

Kalendarz rozszerzeń Paktu:

23 listopad 2001 - podpisanie Traktatu Leblandzkiego przez Cesarstwo Leblandii i Sułtanat Al-Farun

14 stycznia 2002 - przystąpienie do Paktu Królestwa Podland, jako państwa sprzymierzonego.

19 lutego 2002 - przystąpienie do Paktu państwa State of God, jako państwa sprzymierzonego - aktualnie Chanlandia.

2 marca 2002 - przystąpienie do Paktu Cesarstwa Aztec jako państwa sprzymierzonego.

14 marca 2002 - przystąpienie do Paktu Baronii Zarakata jako państwa sprzymierzonego.

23 grudnia 2002 - przystąpienie do Paktu Królestwa Asterlandu jako państwa sprzymierzonego.

28 lutego 2003 - przystąpienie do Paktu Rzeczypospolitej Obojga Narodów jako państwa sprzymierzonego.

21 maja 2003 - przystąpienie do Paktu Rzeczypospolitej Trojga Narodów jako państwa sprzymierzonego.

16 listopada 2003 - przystąpienie do Paktu Estromy jako państwa sprzymierzonego.

18 listopada 2003 - przystąpienie do Paktu Wirtualnego Królestwa Natanii jako państwa sprzymierzonego.

KULTURA

Wydawnictwo Cesarskie "EMPEROR" ( http://leblandia.republika.pl/lwc.htm ) wydało pierwszą część książki pt. "Historia wojskowości Leblandii", której autorem jest Estanislao Syroyedoff. Poniżej zamieszczamy fragment:

"I.1

Niezwykle trudno jest jednoznacznie określić ramy czasowe rzeczywistych początków osadnictwa na wyspach, a co za tym idzie, i początki historii wojskowości. Wojskowość bowiem pojawia się jako zagadnienie wszędzie tam, gdzie pojawia się konflikt międzyludzki, przy rozwiązaniu którego stosuje się siłę i narzędzia do uśmiercania lub obezwładniania przeciwnika.

Nie jesteśmy, rzecz jasna, w stanie odpowiedzieć na pytanie, kto był tym człekokształtnym na wyspach Leblandii, który jako pierwszy wyprodukował narzędzie zbrodni i użył go przeciw innemu człekokształtnemu. Nie wiemy jakie było to narzędzie. Nie wiemy jaka była przyczyna tego konfliktu ani jego wynik.

Wiemy jednak na pewno, że kamieniem milowym w wojskowości Leblandzkiej, jak i w całej historii naszej ojczyzny, było przybycie na wyspy osadników – co prawda, nielicznych – którzy przynieśli ze sobą tradycje, wiedzę, rzemiosła i jasny odcień skóry, który po dziś dzień jest właściwy większości mieszkańców Leblandii powołujących się na korzenie wśród rdzennej ludności.

Osadnicy owi przynieśli ze sobą określone nawyki i umiejętności dotyczące wojskowości. Ich nawyki, charakterystyczne dla republkańskiego Rzymu, ukształtowane  w oparciu o tradycje, zasoby naturalne i warunki geograficzne Italii, musiały się zderzyć z prymitywną wojskowością rdzennych mieszkańców wysp. A po zderzeniu wytworzyły fascynującą mieszankę, będącą zalążkiem wojskowości naszego Kraju poczynając od wieków starożytnych aż do współczesności.

Jest jednak rzecz, za którą powinniśmy być osadnikom szczególnie wdzięczni. Tą rzeczą są pierwsze kroniki, zapiski i rysunki, jak również pierwsze kolekcje tubylczej broni prymitywnej, których szczątki dotarły do nas i dzięki którym, pośrednio poprzez wykopalisk archeologiczne, możemy poznać broń, zwyczaje i taktykę pierwotnych mieszkańców wysp.

Cóż wiemy o wojskowości pierwotnej i dlaczego jest to temat ważny? Znaczenie wiedzy na ten temat wynika z faktu, że osadnicy nie byli w stanie odmienić zwyczajów i nawyków tubylców za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Nauczenie miejscowych obróbki metali (w szczególności miedzi, w której złoża obfitują wyspy dzisiejszego Cesarstwa), zorganizowanie masowej produkcji brązu, wprowadzenie nowych form organizacji wojskowej, rodzajów broni – wszystko to było serią złożonych procesów, trwających wiele lat, wiele pokoleń, w trakcie których i osadnicy i tubylcy uczyli się od siebie nawzajem, rezygnując  z pewnych zwyczajów, technik i nawyków na rzecz tych bardziej skutecznych w wyspiarskich warunkach.

Tak więc broń prezentowana poniżej i opisywane sposoby walki nie zanikły wraz z przybyciem osadników, lecz przeważały w wojskowości Leblandzkiej aż do roku 370 n.e."

Dalszy ciąg przeczytać będą Państwo mogli na stronach Cesarstwa Leblandii. Zapraszamy do zapoznania się z cała Częścią Pierwszą: http://leblandia.republika.pl/armia/historia1.htm

Zapraszamy także do odwiedzenia Głównej Biblioteka Cesarstwa Leblandii pod patronatem gen. Krzysztofa Drucia, gdzie zapoznać się Państwo będziecie mogli z bogatą twórczością Leblandczyków. Czy znacie Państwo tą Legendę?:

     "Bardzo, bardzo dawno temu, tak dawno, iż nikt tego już nie spamięta, żył na wyspie znanej dziś jako Damhallagh, wielki wojownik, Aratanem zwany. Dzielny był to młodzian, siły olbrzymiej i sławiący swój klan ogromnie. Sławę tę zdobył on w niezliczonych potyczkach z dzikim zwierzem, straszliwymi bestiami, a i że demony poskramiał o nim mówiono. Rósł on w oczach ludzkich jak rosną grzyby po deszczu i chwały mu przybywało z każdym dniem żywota jego. Aż przyszedł czas gdy ów młodzian za żonę dziewczę jakoweś miał pojąć. Sprowadzano przed jego oblicze najpiękniejsze córy dziewiczej krainy lecz nie w głowie mu były amory. Cudna kraina, jaką w ten czas była wyspa kwitła, żyzna i bogata. Wołała w ten czas młodzieńca ku sobie lecz czas mijał bezdusznie. Aż razu pewnego, zagonił Aratan wierzchowca swego, do lasów przyległych do włości wielkiego pana Damhallagh.. W ten usłyszał krzyk i skowyt straszliwy. Spiął konia i ruszył na ratunek. Wtedy z zarośli wyłonił się przed nim potwór straszliwy, z pazurami niczym miecze i równie wielkimi zębiskami wystającymi z ogromnej gardzieli. Tuż przed nim biegło złotowłose dziewczę nieziemskiej urody i z przerażeniem w oczach. Aratan sięgnął po łuk, a cięciwa drżała w jego rękach niczym struna, gdy wysyłał strzały jedna po drugiej w stronę bestii. Lecz potwór..." ( Legenda z Damhallagh, autor Area, więcej na stronie http://leblandia.republika.pl/prowincje/gargia/bibliotekafile/legenda2.htm )

Wystawa Noworoczna

 

Zapraszamy do zapoznania się z pracami Pauliny - obywatelki Cesarstwa Leblandii, prezentowanymi w Galerii imienia Marty Zmysłowskiej w Gargii. Wielość technik (witraż, pastele, akwarela, tusz) sprawiają, że każdy znajdzie coś dla siebie... http://leblandia.republika.pl/prowincje/gargia/galeria.htm 

 

 

 

 ROK 2004

(w opracowaniu)

 

styczeń-kwiecień 2004

brak większych zmian...

 

 

maj-czerwiec 2004

Traktat Brunlandzki

Dnia 11 marca 2004 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii ratyfikował: Traktat Brunlandzki, podpisany w Republice Brunlandu dnia 9 marca 2004 r.

Pan Premier Republiki Brunlandu Michał Sawicki napisał w związku ratyfikacją przez Cesarstwo Leblandii Traktatu Brunlandzkiego:

Republika Brunlandu wyraża swe zadowolenie z faktu, że nasz najlepszy sojusznik jakim jest Cesarstwo Leblandii, ratyfikował Traktat Brunlandzki, który w obecniej sytuacji międzynarodowej, i świecie wirtulanym zdominowanym przez Sarmatów, Dremów i Scholandczyków jest bardzo potrzebny. Nie możemy przecież pozwolić na to, aby uznawane był państwa tylko takie jak ww. Każde państwo musi mieć szanse rozwoju i każde państwo musi być na równi z innym. Teraz większą uwagę co jest niebywale wielkim błędem zwraca się na gospodarkę niż na politykę. Zamrożenie polityki zamraża całokształt polityki zagranicznej danego państwa. Wdłg. najnowszych danych mogę stwierdzić, że obecnie największe zaniedbanie polityki zagranicznej stwierdza się w Scholandii, jest to "upośledzenie" w tym kierunku rozwoju, ponieważ większe zainteresowanie zdominowała tam gospodarka. Dowiedziałem się również, że Minister SWAiI nie wypłaca pracownikom państowym, pracujących czy robiących strony dot. infrastruktury, administracji zarządzania itp. należytych wypłat. Do TEGO potrzebny jest Traktat Brunlandzki, do TEGO potrzebne jest RCDM! W punkcie drugim Traktatu Brunlandzkiego jest bardzo dobrze określone, że nie jest dobrze gdy z państwa robi się symulacje ekonomiczną! Nie dopuśćmy aby świat polityki zdominowała ekonomia i inne rzeczy z nią związane. Może to przeistaczać się w biurokracje, aftery korupcyjne i kradzieże z kasy państwowej. Proszę aby inne państwa również ratyfikowały traktat, głównie chodzi mi o państwa należące już do RCDM.
Premier Republiki Brunlandu

 14 marca 2004 roku Traktat Brunlandzki ratyfikowała Baronia Zarakata:

Bracia

Dnia dzisiejszego Baronia Zarakata przystępuje do Traktatu Brunlandzkiego, uznając go za ważny krok w drodze rozwoju państw wirtualnych. Jednocześnie Baronia Zarakata, w związku z surowymi regułami zakonnymi, które przestrzegamy zrzeka się uprawnienia czasowego przewodniczenia RCDM. Reguły te wywodzą się z naszej historii i nie mogą być zmienione. Po upadku Królestwa Jerozolimskiego przenieśliśmy się na położoną na odległym Pacyfiku wyspę, gdzie wybudowano potężną warownię, którą nazwano Baronią  Zarakata. Od tej chwili głównym zajęciem Zakonników stała się kontemplacja i życie w samotności. Zwracamy się z prośbą do odwiedzających Baronię o przekazanie tej
wiadomości innym państwom.

Wielki Mistrz Baronii Zarakata

20 marca 2004 roku JCW Cesarz Marcus Lebenciusz napisał:


Szanowni Panstwo

jutro wejdzie w zycie Traktat Brunlandzki... Traktat, bedacy kamieniem milowym unormowania stanu prawnego polskich mikronacji... Traktat, majac na celu szczytna idee promowania Doktryny Micronation wsrod polskojezycznych panstw wirtualnych...

Serdecznie dziekuje Prezydentowi Brunonowi I za Jego nieoceniony wklad w powstanie tego dokumentu, dziekuje takze Premierowi Republiki Brunlandu, Mike'owi za Jego udzial w pracach koncowych nad ostateczna forma Porozumienia...

Szanowni Panstwo...

Traktat Brunlandzki jest Traktatem otwartym... W imieniu swoim, jak rowniez w imieniu pozostalych Jego sygnatariuszy goraco zachecam do zapoznania sie z Jego tekstwem i glebokiego przemyslenia o Jego ratyfikacji...

Pelny tekst Traktatu Brunlandzkiego znajduje sie na stronie:

http://www.brunland.prv.pl/traktatbrunlandzki.htm 

Cesarstwo Leblandii juz dawno zauwazylo, iz wiele polskojezycznych panstw wirtualnych odchodzi od idei zwanej Doktryna Micronation...

W dniach 1-2 pazdziernika 2003, podczas Konferencji w Sultanacie Al-Farun, zastanawialismy sie, jak rozwiazac ten problem, w jaki sposob pomoc nowym panstwom zrozumiec, czym tak naprawde jest idea Micronation...

Owocem tego spotkania stal sie List Otwarty, ktorego tresc dostepna jest na mojej stronie:

http://leblandia.republika.pl/cesarz.htm 

Musialo minac az pol roku, aby te slowa staly sie istniejacym aktem prawnym...

Goraco zachecam do zapoznania sie z trescia Traktatu Brunlandzkiego...

Na zakonczenie dodam tylko, iz cieszy mnie niezmiernie, iz to wlasnie Republika Brunlandu podchwycila ten problem i nadala mu forme prawna...

Z powazaniem

Cesarz Emperor Marcus Lebenciusz
Cesarstwo Leblandii - Empire of Leblandia
http://leblandia.republika.pl

 

Po ratyfikacji Traktatu Brunlandzkiego Cesarstwo Leblandii otrzymało logo "Zgodne z zasadami Doktryny Micronation". 

Oprócz Cesarstwa Leblandii takie logo mogą używać: Baronia Zarakata, Republika Brunlandu i Sułtanat Al-Farun.

 

 

lipiec-sierpień 2004

Cesarstwo Leblandii jest pierwszym polskim państwem wirtualnym, które posiada własną kolonię! Państwo The Sovereign Micronation of Yggdrasil wystąpiło z wnioskiem o wejście w skład Cesarstwa!

Z oficjalnego uzasadnienia:

Dnia 24 czerwca 2003 roku Führerin Sarah Janitor zlozyla wniosek o poddaniu panstwa The Sovereign Micronation of Yggdrasil Cesarstwu Leblandii. Wniosek swój ponowiła dnia 6 lipca 2004.

Wniosek swoj uzasadnila ona tym, iz chce poddać swój kraj dla Leblandii. ("I am der Fuhrer of Yggdrasil, but my country is incredibly small and I would like to surrender it to Leblandia. The inhabitants have agreed to fill out citizenship forms also if they wish to serve the emperor and leave the country if they do not").

Rada Cesarstwa Leblandii  ustalila i zwazyla, co nastepuje:

W toku dalszej korespondencji ustalono, iz panstwo Yggdrasil wejdzie w skład ziem Cesarstwa Leblandii jako kolonia.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pełny tekst Postanowienia Rady Cesarstwa Leblandii:

http://leblandia.republika.pl/kurier39a.htm 

W skład Cesarstwa Leblandii wchodzi Autonomiczny Okręg AGRABAH - klub, który w zamyśle ma stać się LasVegas wirtualnych państw...

więcej: http://www.agrabah.prv.pl/ 

 

wrzesień-październik 2004

Nowy design strony głównej Cesarstwa Leblandii!

Od dnia 4 października 2004 roku strona główna Cesarstwa Leblandii ma całkowicie nowy wygląd! Od pierwszego z nią kontaktu uwagę zwraca nowoczesne menu, prowadzące do wszystkich podstron i zagadnień. Rozbudowana Mapa Strony (http://leblandia.republika.pl/sitemap.htm) pozwana z łatwością dotrzeć do każdej poszukiwanej na stronie informacji. Czy wiecie, ile podstron liczy strona Cesarstwa Leblandii? Powiem Wam, bo nigdy nie zgadniecie: 785 !!! Zamieszczamy informacje o konkursie, w którym wyłoniono najlepszy projekt strony głównej.

LebenCity 2004.09.28

(ze zmianami z dnia 2004.10.04)

Od: Cesarz Marcus Lebenciusz
Cesarstwo Leblandii

Do: Obywatele

Szanowni Panstwo

uplywajacy czas spowodowal koniecznosc wprowadzenia zmian na stronach Cesarstwa Leblandii. Przygotowalismy trzy projekty, ktore moga byc natenczas brane pod uwage. Oto one:

http://leblandia.republika.pl/leblandia_test.htm (Projekt Geronimo)

http://leblandia.republika.pl/leblandia_test2.htm (Projekt Merlin)

http://leblandia.republika.pl/leblandia_test3.htm (Projekt Wazza)

http://leblandia.republika.pl/leblandia_test4.htm (Projekt Oscar)

Wszystkie stanowia modyfikacje aktualnie istniejacej strony glownej Cesarstwa:

http://leblandia.republika.pl/leblandia.htm 

listopad-grudzień 2004

Kolejne rozszerzenie Paktu Leblandzkiego!

W ostatnich dwóch miesiącach miało miejsce kolejne rozszerzenie się Paktu Leblandzkiego.

7 listopada 2004 - przystąpienie do Paktu Niepodległego Królestwa Podlasia jako państwa sprzymierzonego.

30 grudnia 2004 - przystąpienie do Paktu Xięstwa Andreterry jako państwa sprzymierzonego

 

Grudzień 2004 – populacja Cesarstwa Leblandii przekroczyła 1.000 osób.

 

ROK 2005 

Styczeń 2005

8 stycznia 2005 roku JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały wziął udział w uroczystej Audiencji Generalnej, która odbyła się w Sali Tronowej Królewskiego Pałacu Ekhorn w Ekkorze. Oto zaproszenie (PDF), które władze Królestwa Dreamlandu wysłały do Jego Cesarskiej Mości. Podczas Audiencji JCW przeprowadził szereg bezpośrednich rozmów z władcami państw wirtualnych, a na zakończenie uhonorowany został okolicznościowym Medalem:

/medal/

 

Luty – Marzec 2005

W dniach 5-6 lutego 2005 r. miało miejsce spotkanie przywódców państwa należących do Traktatu Brunlandzkiego (Cesarstwo Leblandii, Republika Brunlandu, Sułtanat Al-Farun) w stolicy Republiki Brunlandu.

 

26.03.2005 - Cesarstwo Leblandii świętuje 4 LATA swojego istnienia!!!

 

 

Kwiecień 2005

 

Dnia 8 kwietnia 2005 miało miejsce przystąpienie do Paktu Leblandzkiego Gryfinlandii (jako państwa sprzymierzonego). Brak późniejszych działań ze strony władz Gryfinlandii spowodował, że państwo to nie uzyskało statusu "Państwa sprzymierzonego z Paktem Leblandzkim".

 

 

Maj - Czerwiec 2005

Dnia 2 czerwca 2005 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii ratyfikował:
Traktat o ustanowieniu stosunków dyplomatycznych między Cesarstwem Leblandii a Mandragoratem Wandystanu

 

 

W dniach 22-24 czerwca 2005 r. JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały wziął udział w Czwartej Konferencji Paktu Leblandzkiego w terenie Sułtanatu Al-Farun.

 

Lipiec 2005

W dniu 12 lipca 2005 r. w odległości 70 km od Farsun (Pustynna Prowincja Arasya) rozpoczęto badania obszarów pustynnych. Istnieją uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że na obszarach tych rozwijała się kiedyś pierwotna cywilizacja plemienna.

Kolejne informacje publikować będzie Towarzystwo Geograficzne Cesarstwa Leblandii, które objęło patronat nad wyprawą.

Strona TGCL: http://leblandia.republika.pl/tgcl/tgcl.htm 

 

 

Dnia 15 lipca 2005 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii podpisał akceptując jego zasady:

UKŁAD W SPRAWIE ANTARKTYKI
podpisany w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r.

 

Dnia 25 lipca 2005 r. JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały został zaproszony na dzień 1 sierpnia 2005 r. do Pałacu Ekhorn w Ekorre na świętowanie siódmej rocznicy istnienia Królestwa Dreamlandu. Oto zaproszenie (PDF), które władze Królestwa Dreamlandu wysłały do Jego Cesarskiej Mości i Nota Cesarza Leblandii w związku z niniejszą rocznicą. JWC nie mógł osobiście wziąć udział w tym ważnym Święcie, bowiem w dniach 18 lipca 2005 r. - 7 sierpnia 2005 r. znajdował się na urlopie.

 

Sierpień 2005

 

W dniach 1-23 sierpnia 2005 r. - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały odbył oficjalną podróż, podczas której odwiedził wszystkie Prowincje Cesarstwa Leblandii i gościł we wszystkich głównych miastach. Owocem tej podróży stało się podpisanie Dekretu o powołaniu Zgromadzenia Prowincjonalnego Prowincji Valdenia.

 

W dniu 15 sierpnia 2005 JCK, korzystając z dnia wolnego, podczas swojej podróży po Leblandii, udał się do Sułtanatu Al-Farun, gdzie wziął udział w Konferencji PPNPW (Program Pomocy Nowym Państwom Wirtualnym).

 

 

 

W dniach 15-31 sierpnia 2005 r. odbędą się manewry wybranych sił Paktu Leblandzkiego. 

Manewry "Morska Bryza" były kontynuacją manewrów "Czerwony Trójkąt". Miejsce manewrów, jak też i skład jednostek biorących w nich udział jest ściśle tajny. Mogę tylko powiedzieć, że oprócz sił Cesarstwa Leblandii wzięły w nich udział jednostki dwóch innych państw Paktu Leblandzkiego oraz jednostki należące do Republiki Brunlandu. CELEM MANEWROW BYŁO SPRAWDZENIE W PRAKTYCE SKUTECZNOSCI ATAKOW NA WYBRANE CELE PRZEZ JEDNOSTKI PAKTU LEBLANDZKIEGO I REPUBLIKI BRUNLANU. SPRAWDZANO TEZ MOZLIWOSC WSPOLNYCH DZIALAN ARMII PAKTU LEBLANDZKIEGO I REPUBLIKI BRUNLANDU.

 

Dnia 24 sierpnia 2005 r. JCW podpisał Dekret o powołaniu Zgromadzenia Prowincjonalnego Prowincji Valdenia. Dekret ten wprowadzi zmiany, które mogą zupełnie zmienić politykę wewnętrzną Cesarstwa Leblandii. Wprowadza on bowiem szereg zmian, z których najbardziej doniosłymi będzie zezwolenie Obywatelom na tworzenie i udział w partiach politycznych, koalicjach urzędowych, inicjatywie ustawodawczej, interpelacyjnej i opiniotwórczej. Od dnia 9 września 2005 r. każdy Obywatel Cesarstwa Leblandii będzie mógł kandydować do Zgromadzenia, będzie też mógł wybierać w wolnych, równych i jawnych wyborach Przedstawicieli Władzy.... Będzie wreszcie mógł, o czym wspomniałem na początku, założyć własną partię polityczną i należeć do innych partii.

Pełny tekst Dekretu znajduje się pod adresem: 

http://leblandia.republika.pl/dekret_zgromadzenie.htm 

 

 

 

Wrzesień - Listopad 2005

14 październik 2005 r. - w gazecie "Nowości" z Torunia zamieszczono artykuł dotyczący Cesarstwa Leblandii. Również w kolejnych miesiącach w realnych mediach wspominano Cesarstwo, m.in.: reportażu w programie telewizji TVN24 "OnetLink" (odcinek 297), artykule w Tygodniku Gwarek, poświęconym w znacznej mierze Cesarstwu Leblandii (nazwanej tam "jednym z największych i najstarszych polskich państw wirtualnych").

 

W dniu 14 listopada 2005 r. JCW Marcus Lebenciusz Augustus przybył na zaproszenie Marszałka Dworu Królewskiego Królestwa Dreamlandu  do Pałacu Królewskiego w Dreampolis Królewskim (Królestwo Dreamlandu) na uroczystość koronacji Jego Królewskiej Mości Pawła I na Króla Królestwa Dreamlandu. Oto zaproszenie (PDF), które władze Królestwa Dreamlandu wysłały do Jego Cesarskiej Mości.

 

25 listopada 2005 r. pojawił się kolejny artykuł w realnej prasie - "Kurierze Porannym",  dotyczący Cesarstwa. Cesarstwo Leblandii zostało tam nazwane "najpotężniejszym wirtualnym państwem w Polsce".

 

Dnia 30 listopada 2005 r. JXM Andrzej XV August - Xiążę Andreterry odznaczył Cesarza Leblandii najwyższym odznaczeniem Xięstwa Andreterry - Orderem Świętego Andrzeja. Oto jak wygląda ów order:

/medal/

 

Grudzień 2005

 

W dniach 10-11 grudnia 2005 r. JCW Marcus Lebenciusz Augustus przyjął (wraz z Senator Anike) w Cesarstwie Leblandii delegację Republiki Brunlandu.

 

 

 

 

ROK 2006

 

Styczeń-Luty 2006

Dnia 25 lutego 2006 JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały udał się z jednodniową wizytą do Sułtanatu Al-Farun, podaczas której doszło do podpisania Traktatu Energetycznego pomiędzy Sułtanatem Al-Farun a Cesarstwem Leblandii.

 

 

Marzec 2006

Dnia 25 marca 2006 r. Cesarstwo Leblandii uznało następujące państwa wirtualne:

British West Florida, Republic of Mania.

 

26.03.2006 - Cesarstwo Leblandii świętuje 5 LAT swojego istnienia!!!

 

 

Kwiecień 2006

Cesarstwo Leblandii zostało uznane w kwietniu 2006 r. jako "Strona polecana" przez portal Onet.pl (zrzut ekranu - patrz w prawy dolny róg zdjęcia)

 

Dnia 27 kwietnia 2006 r. Senat Kolegium Wezyrskiego Sułtanatu Al-Farun nadał Jego Cesarskiej Mości Marcusowi Lebenciuszowi z Leblandii tytuł Doktora honoris causa Kolegium Wezyrskiego. Cesarz odebrał to wyróżnienie osobiście, wygłosił też wykład pt. "Państwo wirtualne - wczoraj, dziś i jutro".

 

 

Maj 2006

Dnia 1 maja 2006 r. miało miejsce w Pałacu Cesarskim w LebenCity uroczyste otwarcie wielkiej wystawy poświęconej przyrodzie naszego Cesarstwa. Głównym tematem całej ekspozycji było przemijanie czasu oraz zmienność poszczególnych miejsc w Cesarstwie... 

Wystawę otworzył sam Jego Cesarska Wysokość Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały, który podkreślił, że rozwój kultury jest szczególnie ważny dla rozwoju każdego państwa, zaś poszanowanie i ochrona przyrody stają się w XXI wieku kluczowym celem w jego rozwoju.

Podczas Wystawy głos zabrało wielu z szanowanych Leblandczyków, m.in. Prezes Towarzystwa Geograficznego Cesarstwa Leblandii, który zorganizował nieustający konkurs pt. "Zdjęcie miesiąca". Każdego miesiąca TGCL wybierać będzie z nadesłanych zdjęć to jedno, któremu przyznawać będzie tytuł "Zdjęcia miesiąca".

Więcej szczegółów: http://leblandia.republika.pl/tgcl/tgcl.htm 

 

W dniach 6-12.05.2006 odbyły się kolejne Manewry Wojskowe – Sił Szybkiego Reagowania Paktu Leblandzkiego. Tym razem nosiły one kryptonim „Słoneczny Poranek”. Celem manewrów było: DOSKONALENIE DZIAŁAŃ OFENSYWNYCH I DEFENSYWNYCH, SZCZEGÓLNIE Z UŻYCIEM SIŁ SZYBKIEGO REAGOWANIA, DZIAŁAJĄCYCH GŁĘBOKO NA TERENIE WROGA.

 

Czerwiec-Sierpień 2006

W sierpniu 2006 r pojawił się artykuł w Magazynie "Internet", w którym wspomniano też i o Leblandii.

Cesarstwo Leblandii zostało odznaczone przez portal Onet.pl wyróżnieniem "Dobra strona". Napisano o nas: "Największe polskie wirtualne państwo-cesarstwo. Zostań obywatelem!" (online, zrzut ekranu)! - sierpień 2006.

Dobra strona!

 

W dniach 21-23 sierpnia 2006 r. JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały udał się w dwudniową wizytę do Niepodległego Królestwa Podlasia. Podczas spotkania z JKM Ferdynandem II omówiona została kwestia bezpośredniego połączenie lotniczego pomiędzy pomiędzy Cesarstwem Leblandii a NKP.

 

W dniach 25-27 sierpnia 2006 r. JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały udał się w dwudniową wizytę do Xięstwa Andreterry.

 

28-29 sierpnia 2006 r. - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały udał się w dwudniową wizytę do Sułtanatu Al-Farun. Wizyta ta stała się kolejnym spotkaniem, na którym JCW wygłosił wykład dla słuchaczy Kolegium Wezyrskiego. Tym razem temat wykładu nawiązywał do najświeższej historii państw wirtualnych i brzmiał "Konflikty w wirtualnym świecie".

 

Wrzesień-Grudzień 2006

Dnia 28  grudnia 2006 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii podpisał cztery międzynarodowe Konwencje, akceptując ich zasady:

 

KONWENCJA

o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego,

sporządzona w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r.

 

KONWENCJA

o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt,

sporządzona w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r.

 

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA OCHRONY ROŚLIN,

sporządzona w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r.

 

KONWENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

w sprawie zwalczania pustynnienia w państwach dotkniętych poważnymi suszami i/lub pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce,

sporządzoną w Paryżu dnia 17 czerwca 1994 r.

 

 

 

27-30.12.2006 – Manewry Armii Cesarstwa Leblandii – Zimowy Szmer. Planowane miejsce manewrów: Leblandia (Zimowa Prowincja Ryndrangh)

Cel manewrów:
Cel: zapoznanie żołnierzy z realiami walki na terenach arktycznych. Przećwiczenie elementów ataku i obrany, wraz ze sztuką kamuflażu i przetrwania.

Opinie dowódców wojsk poszczególnych państw po przeprowadzeniu manewrów:

Manewry Paktu Leblandzkiego pod kryptonimem "Zimowy Szmer" odniosły pożądany efekt. Zapoznano żołnierzy z realiami walki na terenach arktycznych, przećwiczono elementy tak ataku i obrany, ja i sztuki kamuflażu i przetrwania. Manewry te pokazały, że jednostki Armii Cesarskiej są realnie przygotowane, aby swoje działania prowadzić nawet w najtrudniejszych, polarnych warunkach.

 

ROK 2007

Styczeń-Luty 2007

1 styczeń 2007 r. – uroczyste świętowanie Nowego Roku w Cesarstwie Leblandii. Największe atrakcja przygotowała – jak zwykle – Prowincja Gargia. Podczas Wielkiego Balu Noworocznego (na którym bawił się także sam Cesarz) odegrano inscenizowaną historię powstania Cesarstwa Leblandii, opartej na legendzie autorstwa samego generała Drucia.  

JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały powiedział:

Szanowni Państwo,

Rok 2006 dobiegł do końca... Za kilka chwil rozpocznie się Nowy, 2007 rok... Nie będzie to niewątpliwie rok jakiegoś przełomu... Rokiem takim był rok 2001, kiedy to przypadał okres największego rozwoju naszego Cesarstwa i Jego ekspansji... Wówczas to Leblandia, z nikomu początkowo nieznanej mikronacji, stała się światową potęgą, jednym z najszybciej rozwijających się polskich państw wirtualnych, założycielem i przywódcą Paktu Leblandzkiego, a wkrótce i najpotężniejszą polska mikronacją!

Dziś nasza pozycja jest ugruntowana, zaś podstawy państwowości stabilne i silne... Zdajemy sobie sprawę, iż nasz rozwój jest w chwili obecnej minimalny, ale jako wirtualne mocarstwo nie musimy na każdym kroku rywalizować z innymi państwami i kurczowo zabiegać o nowych obywateli. 

W chwili obecnej populacja Cesarstwa Leblandii przekracza już 1150 obywateli. To wynik, którym mogą pochwalić się tylko największe światowe potęgi! To wynik, który już zapisał się na kartach polskich mikronacji, podobnie jak zapisała już się tam i Leblandia.

Szanowni Państwo,

życzę Wam, mieszkańcom naszego Cesarstwa wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku! Zapraszam wszystkich do Pałacu Cesarskiego! Świętujmy kolejny, szósty już rok, istnienia Cesarstwa Leblandii!

 

W dniach 17-19 lutego 2007 r. JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały udał się w dwudniową wizytę do Baronii Zarakata.  

Marzec 2007

26.03.2007 - Cesarstwo Leblandii świętuje 6 LAT swojego istnienia!!!  

Kwiecień-Maj 2007

Na początku maja 2007 r. doszło do bezprecedensowego w historii mikronacji w Polsce działaniu jednego państwa przeciwko drugiemu - działania państwa Al-Rajn i przejęciu przez państwo wirtualne Al-Rajn  aliasu należącego do Sułtanatu Al-Farun i utworzeniu przekierowania do strony internetowej agresora! W najwyższej gotowości obronnej znalazły się pociski LCM-2003 Wielki Leb, w tym także rozmieszczone na terenie Sułtanatu Al-Farun. Cesarstwo Leblandii zapewniło o swoim wsparciu, w tym postawieniu w stan najwyższej gotowości obronnej rakiet strategicznych "Czerwony Druć" oraz wysłaniu w patrol bojowy najnowszego atomowego okrętu podwodnego przenoszącego pociski jądrowe "Pustoszyciel". Jego możliwości można było poznać podczas ostatnich manewrów Paktu Leblandzkiego, Zimowy Szmer, w których swój aktywny udział wziął również Sułtanat Al-Farun. 

10 maja 2007 - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały udał się z jednodniową wizytą do Sułtanatu Al-Farun, podczas której doszło również do spotkania z Prezydentem Republiki Brunlandu. Celem spotkania była wymiana poglądów na współdziałanie Cesartwa Leblandii, Sułtanatu Al-Farun, Republiki Brunlandu i innych państw wirtualnych.

Czerwiec-Grudzień 2007

W okreie od lipca do grudnia 2007 r. miały miejsce Manewry Armii Cesarstwa Leblandii, Sułtanatu Al-Farun i Niepodległego Królestwa Podlasia w pobliżu granic Al-Rajn. Celem manewrów było pokazanie Al-Rajn, że Pakt Leblandzki czuwa.

1 października 2007 r. Mecenat Literatury Cesarstwa Leblandii uroczyście zainaugurował Piąty Rok swojej działalności. Ogłoszony został konkurs na najlepszą fraszkę dotyczącą wirtualnego państwa, na który napłynęło kilkanaście utworów!

8-9 października 2007 r. - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały wziął udział w Szóstej Konferencji Paktu Leblandzkiego, w Sułtanacie Al-Farun.

30 listopada 2007 r. - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały udał się kolejną wizytę do Baronii Zarakata, gdzie w Auli Zamku Wielkiego Mistrza wziął udział w Konferencji pt. "Religia w wirtualnych państwach - jej rola, znaczenie i rodzaje". W dniach 1-2 grudnia 2007 r. JCW przebywać będzie na terenie Baronii Zarakata w ramach prywatnego zaproszenia Wielkiego Mistrza.

Jego Cesarska Wysokość Cesarz Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały znowelizował dnia 27 grudnia 2007 r. Dekret o ustanowieniu socjalnego Programu Antares

Głównym celem socjalnego Program Antares jest zabezpieczenie podstawowych wirtualnych praw socjalnych i bytowych Obywateli Cesarstwa Leblandii (czytaj: każdy Obywatel Cesarstwa Leblandii może otrzymać dom lub mieszkanie!) oraz szans na godne życie tym, którzy na terenie Cesarstwa Leblandii nie mogą znaleźć żadnej pracy. Powyższe regulacje stanowią prawdziwe novum wśród państw wirtualnych, gdyż żadne z państw nie zaoferowało swoim obywatelom mieszkań o podobnym standardzie (i to całkowicie gratis!). Inne państwa oferują jedynie jakieś lokale, ale każą sobie za nie sporo płacić!

ROK 2008

Styczeń-Luty 2008

1 stycznia 2008 r. JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały przyjął na uroczystym obiedzie Obywateli Cesarstwa Leblandii. Następnie przeprowadził szereg rozmów, starając się poznać aktualne nastroje w państwie oraz potrzeby Obywateli. Wszyscy złożyli JCW najlepsze życzenia noworoczne, życząc zdrowia i dalszej pracy dla dobra Cesarstwa. 

 

Marzec 2008

26.03.2008 - Cesarstwo Leblandii świętuje 7 LAT swojego istnienia!!!  

 

Kwiecień-Grudzień 2008

19-21 maja 2008 - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały udał się wraz z Senator Anike (Prefektem Gargii) z wizytą do Sułtanatu Al-Farun. Wizyta ta miała pokazać, iż Sułtanat Al-Farun istnieje jako niezależne państwo!

30.06.2007-11.07.2008 - Wspólne Manewry Armii i Floty Cesarstwa Leblandii i Sułtanatu Al-Farun przy współudziale Kadetów Akademii Wojskowej Cesarstwa Leblandii oraz słuchaczy ostatniego roku Kolegium Wezyrskiego Al-Farun

31 października 2008 roku JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały Dekretem odwołuje Piotra de Woltane'a z urzędu Sędziego Sądu Cesarskiego. Od tego dnia Piotr de Woltane przechodzi w Cesarstwie Leblandii w stan spoczynku i przestaje pełnić jakąkolwiek funkcję publiczną (z urzędem Arcykapłana włącznie).

24.11.2008-30.11.2008 - Piorun o poranku - (Wspólne Manewry Armii i Floty Cesarstwa Leblandii i Sułtanatu Al-Farun - wojska strategiczne).

 

 

ROK 2009

Styczeń-Grudzień 2009

17-19 kwietnia 2009 - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały bierze udział w Siódmej Konferencji Paktu Leblandzkiego w Sułtanacie Al-Farun.

03-31 lipca 2009 - Testy bojowe DMOP-6 (Duży Myśliwski Okręt Podwodny Typ 6 - "Zwiadowca").

2-5 listopada 2009 - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały udał się wraz z Majorem Rommlem z wizytą do Sułtanatu Al-Farun. Celem wizyty było spotkanie robocze przed planowaną Ósmą Konferencją Paktu Leblandzkiego.

23-25 listopad 2009 - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały objął przewodnictwo Ósmej Konferencji Paktu Leblandzkiego w Sułtanacie Al-Farun. Głównym celem Konferencji było stworzenie wspólnej wizji dalszego rozwoju Paktu Leblandzkiego oraz przedstawienie przez każde z uczestniczących państw, co osiągnęło w ostatnich 3 latach oraz co planuje osiągnąć w nadchodzącym roku.

11-12 grudnia 2009 - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały udał się z wizytą do Republiki Brunlandu. Celem wizyty było omówienia współistnienia i współpracy Cesarstwa Leblandii i Republiki Brunlandu.

 

ROK 2010

Styczeń-Grudzień 2010

10 stycznia 2010 - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały bierze udział w uroczystościach Rocznicy Niepodległości The Kingdom of Buenos Aires.

22-23 marca 2010 - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały rozpoczyna wizyty w wybranych państwach Paktu Leblandzkiego. Pierwsza wizyta ma miejsce w Niepodległym Królestwie Podlasia.

23-24 marca 2010 - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały kontynuuje wizyty w wybranych państwach Paktu Leblandzkiego. Druga wizyta ma miejsce w Xięstwie Andreterry.

24-25 marca 2010 - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały kończy wizyty w wybranych państwach Paktu Leblandzkiego. Ostatnia, trzecia wizyta ma miejsce w Sułtanacie Al-Farun.

01-03 sierpnia 2010 - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały wraz z Delegacją Rady Cesarstwa Leblandii odwiedził Sułtanat Al-Farun. Wizyta ta była wynikła z zaproszenia, które Delegacja Sułtanatu przekazała JCW podczas ostatniego pobytu w Cesarstwa Leblandii, co miało miejsce w dniach 16-18.07.2010.

18-20 października 2010 - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały wziął udział w Dziewiątej Konferencji Paktu Leblandzkiego w Sułtanacie Al-Farun. Głównym celem Konferencji była analiza aktualnej sytuacji geopolitycznej w państwach wirtualnych oraz próby stworzenia wspólnej wizji dalszej polityki Paktu.

 

ROK 2011

 

 24-25 lutego 2011 - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały weźmie udział w Dziesiątej Konferencji Paktu Leblandzkiego w Sułtanacie Al-Farun. Głównym celem Konferencji będzie analiza zagrożeń związanych z państwowością, tak realną jak i wirtualną, w szczególności w odniesieniu do pojawiających się na świecie niepokojów społecznych.

20-21 sierpnia 2011 - Pierwsze Mistrzostwa Cesarstwa Leblandii w kajakarstwie górskim (Prowincja Kartacja).

05-11 październik 2011 - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały udaje się z dwudniową wizytą do Baronii Zarakata celem sprawdzenia, co stało się powodem utrudnionego kontaktu z w/w państwem. W kolejnych dniach JCW znajdować się będzie na pokładzie jednego z okrętów Cesarstwa Leblandii biorących udział w testach najnowszej generacji pocisków LCM.

 

ROK 2012

15-19 lutego 2012 - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały rozpoczął wizyty w wybranych państwach Paktu Leblandzkiego. Pierwsza wizyta ma miejsce w Sułtanacie Al-Farun.

19-21 lutego 2012 - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały w ramach cyklicznych wizyt w państwach Paktu Leblandzkiego odwiedził  Niepodległe Królestwo Podlasia.

21-23 lutego 2012 - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały kontynuuje wizyty w wybranych państwach Paktu Leblandzkiego. Ostatnia wizyta ma miejsce w Xięstwie Andreterry.

14-15 sierpnia 2012 - Drugie Mistrzostwa Cesarstwa Leblandii w kajakarstwie górskim (Prowincja Kartacja).

26-30 grudnia 2012 - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały udaje się z wizytą do Baronii Zarakata. Pierwszy dzień wizyty będzie dniem spotkania oficjalnego, pozostałe zaś cztery dni obejmą prywatny urlop Cesarza.

 

ROK 2013

14-18 stycznia 2013 - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały udał się wraz z Senator Anike (Prefektem Gargii) oraz mjr. Rommlem (Koordynatorem Rozwoju Paktu Leblandzkiego) z wizytą do Sułtanatu Al-Farun. Celem wizyty było przygotowanie kolejnej Konferencji Paktu Leblandzkiego w Sułtanacie Al-Farun oraz omówienie dalszej polityki zagranicznej i wewnętrznej Paktu.

26.03.2013 - Cesarstwo Leblandii świętuje 12 LAT swojego istnienia!!!  

14-26 czerwca 2013 r. - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały udał się z wizytą do państw Paktu Leblandzkiego, aby na bieżąco zapoznać się z sytuacją w tych państwach, ich rozwojem i ewentualnymi problemami. Harmonogram wizyt: 14-17 czerwiec 2013 r. Sułtanat Al-Farun, 17-20 czerwiec 2013 r. Baronia Zarakata, 20-23 czerwiec 2013 r. Niepodległe Królestwo Podlasia, 23-26 czerwiec 2013 r. Xięstwo Andreterry.

17 lipca 2013 r. - Uroczyste wyjście w pierwszy rejs balistycznego okrętu podwodnego klasy "Pustoszyciel" - Manewry Wyjście Tygrysa.

8-9 sierpnia 2013 - Trzecie Mistrzostwa Cesarstwa Leblandii w kajakarstwie górskim (Prowincja Kartacja).

11-14 wrzesień 2013 r. - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały udał się wraz z Senator Anike (Prefektem Gargii) oraz gen. Krzysztofem Druciem (Szefem Sztabu Armii Leblandii) z wizytą do Sułtanatu Al-Farun. Celem wizyty było wzięcie udziału w uroczystości Dwunastolecia Istnienia Sułtanatu Al-Farun, dnia 12 września 2013 r.

09-12 grudnia 2013 - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały wziął udział w Jedenastej Konferencji Paktu Leblandzkiego w Sułtanacie Al-Farun. Głównym celem Konferencji było omówienie aktualnej sytuacji w Cesarstwie Leblandii, Sułtanacie Al-Farun, jak i w pozostałych państwach Paktu Leblandzkiego oraz sytuacji w innych państwach wirtualnych, tak polskojęzycznych, jak i obcych. 

 

ROK 2014

26.03.2014 - Cesarstwo Leblandii świętuje 13 LAT swojego istnienia!!!  

15-19 września 2014 - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały objął przewodnictwo Dwunastej Konferencji Paktu Leblandzkiego w Sułtanacie Al-Farun. Głównym celem Konferencji było omówienia bieżących problemów Paktu Leblandzkiego, dróg dalszego rozwoju oraz wzajemnej współpracy oraz przedstawienie przez każde z uczestniczących państw swojego rozwoju od początku istnienia do chwili obecnej.

 

ROK 2015

20-29 marca 2015 - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały udał się z wizytą do Sułtanatu Al-Farun. Podczas wizyty omówione zostały bieżące wydarzenia polityczne, jak również dyskutowano na temat aktualnych i przyszłych celów działań Paktu Leblandzkiego. Drugi tydzień wizyty JCW poświęci w całości na odpoczynek.

26.03.2015 - Cesarstwo Leblandii świętuje 14 LAT swojego istnienia!!!  

21-25 wrzesień 2015 r. - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały udał się wraz z Senator Anike (Prefektem Gargii) z wizytą do Sułtanatu Al-Farun. Celem wizyty było omówienie bieżącej sytuacji geopolitycznej oraz podjęcie decyzji w zakresie dalszych działań.

 

ROK 2016

29-31 stycznia 2016 r. - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały uda się do Baronii Zarakata, gdzie weźmie udział w Konferencji pt. "Zima - czy aby tylko za oknem?"

26.03.2016 - Cesarstwo Leblandii świętuje 15 LAT swojego istnienia!!!  

28-30 listopada 2016 r. - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały udał się z wizytą do Sułtanatu Al-Farun. Podczas wizyty omówione zostały bieżące wydarzenia polityczne, w szczególności w zakresie zasadności przeniesienia strony Sułtanatu na nowy serwer, w związku z zawieszeniem świadczenia usługi hostingu przez dotychczasowy podmiot.

 

ROK 2017

26.03.2017 - Cesarstwo Leblandii świętuje 16 LAT swojego istnienia!!!  

 

 

Materiały zebrali:

JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały

--- Cesarz Leblandii
Senator Anike 
--- Minister Propagandy
--- Red. Nacz. "Kuriera Cesarskiego"
--- Prefekt Prowincji Gargia

 

Lata 2009-2017 - w reedycji i przygotowaniu...

  

Powrót do strony głównej

Copyright (c) 2001-2017  by Marcus Lebenciusz

All rights reserved.