Wywiad z JCW Cesarzem Leblandii!!!

Oficjalny Organ Prasowy Cesarstwa Leblandii

100 NUMER!

Numery Archiwalne

  zalecana rozdzielczość: 1024x768+

Cesarstwo Leblandii

LebenCity Cena: 0 Lbn (Leben)

Działy tematyczne:

  • Strona Główna
 

 

Niniejszym prezentujemy kolejny numer oficjalnego organu prasowego Cesarstwa Leblandii, jakim jest Kurier Cesarski.

UWAGA - POPULACJA CESARSTWA LEBLANDII OSIĄGNĘŁA 1.225 OBYWATELI!!! Więcej...

 

TEMAT PRZEWODNI:                                         

 

Wywiad z Jego Cesarską Wysokością Cesarzem Leblandii Marcusem Lebenciuszem Augustusem Wspaniałym

Witam Waszą Cesarską Wysokość. Na wstępie pragnę gorąco podziękować, iż Wasza Cesarska Wysokość znalazł czas, aby udzielić wywiadu "Kurierowi Cesarskiemu". Dziękuję bardzo!

Jak Wasza Cesarska Wysokość ocenia rozwój polskojęzycznych państw wirtualnych na przestrzeni ostatnich kilku lat? 

Witam serdecznie!

Cóż... Ostatnie lata przyniosły pewną stagnację, tak to należałoby chyba ująć, wśród polskojęzycznych państw wirtualnych... Jednocześnie powstają jednakowoż kolejne twory, które w sposób mniej lub bardziej udany zdają się takie państwa wirtualne przypominać. To cieszy. I dobrze wróży samej istocie mikronacji, pojmowanej jako różność podmiotów opartych jednakowoż na pewnej niezmiennej ze swej istoty koncepcji. 

Wielu zapewne oburzy się tutaj na takie stwierdzenie o "niezmienności koncepcji mikronacji"...

Zapewne i tak będzie... Zresztą spór o samą koncepcję "Doktryny Micronation" nie jest niczym nowym i trwa już od kilku lat a rozgorzał tak naprawdę za sprawą Republiki Brunlandu, która już w 2004 r. zaproponowała tzw. Traktat Brunlandzki, dookreślający w pewnym stopniu, który z podmiotów może być nazywany Mikronacją...

Zacytuję może pewien fragment Traktatu Brunlandzkiego: "Mikronacją nazwać można tylko takie państwo wirtualne, które opiera się praktycznie tylko na statycznych stronach HTML,  którego głównym celem jest stworzenie organizmu działającego jak rzeczywiste państwo, szczególnie poprzez budowę własnego systemu prawnego, własnej kultury, tożsamości narodowej i aktywności na arenie międzynarodowej, nie zaś budowie symulacji ekonomicznej, zbliżonej swą istotą bardziej do gry RPG i nie mającej nic wspólnego z wirtualną państwowością, kształtującą się od wielu lat ma świecie.

Zgadza się... To oczywiście tylko jedna z koncepcji takiego państwa, która z czasem zapewne ewoluuje, tak jak ewoluować będzie i sam Internet, nie zmieni się jednak samo założenie istnienia takiego państwa, słusznie określonego jako "organizmu działającego jak rzeczywiste państwo, szczególnie poprzez budowę własnego systemu prawnego, własnej kultury, tożsamości narodowej i aktywności na arenie międzynarodowej"... Właśnie takiej działalności brakuje wielu tworzonym obecnie tworom państwo-podobnym, które - to należy im przyznać - posiadając bardzo profesjonalnie wykonane strony internetowe i zaangażowanych założycieli - zdają się zmierzać raczej w kierunku internetowych gier RPG, nie zaś ku prawdziwej wirtualnej państwowości... 

Poniekąd oczywiście należy rozumieć, co powoduje taki a nie inny stan - typowa wirtualna państwowość prawie zawsze jest bowiem mniej atrakcyjna od kolorowej i często zabawowej symulacji ekonomicznej, z wirtualnym, ale prawie w pełni funkcjonującym pieniądzem, dobrami ziemskim, które można kupować i zbywać, ba... nawet symulacją giełdy! To oczywiście przyciąga ludzi i zapewne będzie (wraz z rozwojem Internetu) przyciągało coraz bardziej... To także powoduje, że wiele prawdziwych mikronacji, jak chociażby Molossia, Torkhavn czy Corvinia istnieje już właściwie tylko jako samotne strony w Internecie, na które (mimo upływu około 30 czy 40 lat od powstania tych państw) zaglądają tylko osoby naprawdę związane z istotą mikronacji, nie zaś przypadkowi goście zainteresowani miłym spędzeniem czasu w sieci...

A jak w tym kontekście ocenić rozwój Cesarstwa Leblandii? 

Jesteśmy niewątpliwie jedną z najstarszych polskojęzycznych mikronacji. Pojawiliśmy się w Internecie 26 marca 2001 r. Od samego początku założono, iż Leblandia (bo taką nazwę otrzymała nowa mikronacja) będzie w sposób maksymalny przypominać państwo prawdziwe. W swoim założeniu miało też stanowić eksperyment, w którym studenci prawa zamierzali badać, jak rozwijać się będą normy prawne w takim wirtualnym świecie... Tak też się stało, podobnym też torem podążał naówczas rozwój i innych polskojęzycznych państw wirtualnych... Dopiero około roku 2003 pojawiać się zaczęła (najpierw w Królestwie Dreamlandu, później w Księstwie Sarmacji) wirtualna waluta, która spowodowała, iż ekonomia stawała się dla kolejnych państw wirtualnych naczelną wartością ich rozwoju, spychając na drugi plan tożsamość narodową czy aktywność na arenie międzynarodowej...

Co więcej, państwa takie zaczęły dyskryminować te, które wierne były zasadom Doktryny Micronation, co doprowadzało nawet do uznania, iż to mikronacje zaczęto nazywać "nieaktywnymi państwami wirtualnymi". Coraz częściej natrafiam nawet na informacje w Internecie, iż i Cesarstwo Leblandii jest wymarłym państwem!

Co oczywiście jest totalną bzdurą!

Oczywiście, ale nie będziemy przecież udowadniali wszem i wobec, iż nie jesteśmy wielbłądem!

Zatem, jakie Cesarstwo Leblandii jest w chwili obecnej?

Cesarstwo Leblandii, istniejące ponad 12 lat, z populacją przekraczającą już 1200 osób, jest bez wątpienia jedną z największych mikronacji, prawdopodobnie nie tylko w skali polskojęzycznych państw wirtualnych, ale i w skali międzynarodowej. Trzeba tu wyjaśnić, iż średnia wielkość populacji wirtualnego państwa to 100-300 osób. Co więcej, co już podnosiłem, istniejemy od 2001 r., jesteśmy tym samym jednym z najstarszych polskojęzycznych państw wirtualnych oraz nie najmłodszym już państwem wirtualnym w skali światowej... Niestety, Cesarstwo Leblandii cierpi w powodu małej aktywności swoich obywateli! Tak naprawdę aktywnych jest kilka, czasem kilkanaście osób! Aktywności pozostałych osób sprowadziła się do wypełnienia ankiety zapisu do Cesarstwa, ewentualnie do kilku maili na Liście Dyskusyjnej Cesarstwa bądź wymiany kilku wiadomości z władzami państwa. To za mało, aby mikronacja tej wielkości co Leblandia, oparta na prawie 900 podstronach HTML, mogła wciąż tak dynamicznie się rozwijać, jak podczas pierwszych 3-4 lat swojego istnienia!

Ale wciąż istniejemy...

Oczywiście! I będziemy istnieć dalej! Tak długo, jak długo znajdą się osoby, które będą pamiętały, iż są Leblandczykami i mają także obowiązki i wobec Cesarstwa... 

Nie pytajcie więc, co Cesarstwo Leblandii może dać dla Was, pytajcie raczej, co Wy możecie dać dla Cesarstwa!

I ja przyłączam się do tego apelu! Ave Leblandia!

Ave Leblandia!

Dziękuję za rozmowę! Gratuluję jednocześnie setnego, jubileuszowego wydania "Kuriera Cesarskiego". Warto zauważyć, iż "Kurier Cesarski" jest jednym z najdłużej wydawanych na świecie wirtualnych czasopism! Jeszcze raz gratuluję!

Dziękuję. Ku chwale Cesarstwa, Wasza Cesarska Wysokość!

Wywiad przeprowadziła

Senator Anike

Red. Nacz. "Kuriera Cesarskiego"


Program Antares "NOWY START" - KAŻDY OBYWATEL CESARSTWA LEBLANDII OTRZYMUJE OD CESARZA WŁASNY DOM - więcej


 WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE:                                       

Wizyty zagraniczne:

09-12 grudnia 2013 - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały wziął udział w Jedenastej Konferencji Paktu Leblandzkiego w Sułtanacie Al-Farun. Głównym celem Konferencji było omówienie aktualnej sytuacji w Cesarstwie Leblandii, Sułtanacie Al-Farun, jak i w pozostałych państwach Paktu Leblandzkiego oraz sytuacji w innych państwach wirtualnych, tak polskojęzycznych, jak i obcych. 


Reklama:

CESARSTWO LEBLANDII

NAJWIĘKSZE POLSKIE WIRTUALNE PAŃSTWO *

ZOSTAŃ OBYWATELEM CESARSTWA LEBLANDII

>>> WYPEŁNIJ ANKIETĘ ZAPISU <<<

 

ZANIM ZDECYDUJESZ SIĘ NA WYPEŁNIENIE ANKIETY ODBĄDŹ WIRTUALNĄ PODRÓŻ PO CESARSTWIE LEBLANDII:

http://leblandia.republika.pl/zwiedzanie.htm  

* według Tygodnika "Wprost" z dnia 16 czerwca 2002 Cesarstwo Leblandii jest "największym krajem w polskiej sieci". Więcej...

 


 Wiadomości krajowe:

Najważniejsze zmiany na stronie Wirtualnego Państwa Cesarstwa Leblandii - lipiec-grudzień 2013 r.:

1. zmiany na stronie Ministerstwa Propagandy Cesarstwa Leblandii, związane z otrzymaną informacją, iż w publikacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 'Prace Językoznawcze' zamieszczono artykuł autorstwa Izabeli Domanciuk-Czarny pt.: 'Chrematonimy na polskich stronach internetowych wirtualnych państw i społeczeństw" (Zeszyt XIII, str. 73-86). W artykule wielokrotnie wspomniano o Cesarstwie Leblandii, Prowincji Gargia, Kurierze Cesarskim, Gargianie oraz wielu innych nazwach użytych na naszych stronach, pokazując tym samym, iż dzieje Cesarstwa Leblandii są przedmiotem badań prowadzonych nawet na realnych Uniwersytetach
Więcej: www.uwm.edu.pl/stas/wydawnictwo/doc/Prace-J.pdf  

2. zmiany na stronie Górzystej Prowincji Kartacja - Trzecie Mistrzostwa Cesarstwa Leblandii w kajakarstwie górskim 
(Prowincja Kartacja);
3. zmiany na stronie Wojska Cesarstwa Leblandii (umieszczenie informacji o kolejnych manewrach wojskowych);
4. zmiany na stronie Ministerstwa Gospodarki związane z wizyta delegacji Konsorcjum Ropy Naftowej Sułtanatu Al-Farun w Cesarstwie Leblandii;
5. aktualizacja strony Cesarza Leblandii oraz władz Cesarstwa, nadanie nowego odznaczenia państwowego;
6. zmiany na stronie Manewrów Wojsk Cesarstwa Leblandii, w tym ujecie ostatnich Manewrów pt. "Wyjście Tygrysa";
7. zmiany na stronie Biblioteki Cesarstwa Leblandii;
8. zmiany na stronie Urzędu Stanu Cywilnego Cesarstwa Leblandii;
9. zmiany na stronie głównej Cesarstwa Leblandii - zaproszenie do wzięcia udziału w Maratonie w Sułtanacie Al-Farun;
10. Zmiany na stronie Świątyni Chwały Medialnej;
11. zmiany na stronie Cesarza Leblandii, uwzględniające ostatnią podroż do Sułtanatu Al-Farun;
12. zmiany na stronie Mecenatu Literatury Cesarstwa Leblandii - dodanie nowych wierszy oraz rozpoczęcie 11 roku działalności Mecenatu;
13. zmiany na Stronie Osób Zasłużonych dla rozwoju Cesarstwa Leblandii;
14. aktualizacja strony zawierającej spis osób odznaczonych odznaczeniami państwowymi;
15. aktualizacje na stronie zawierającej opis geografii Cesarstwa Leblandii;

16. zmiany na stronie dot. Konstytucji Cesarstwa Leblandii;
17. zmiany na stronie Dekretu Cesarskiego w sprawie przestępstw i kar;
18. zmiany na stronie Cesarza Leblandii - informacja o urlopie oraz Życzenia Świąteczne;
19. zmiany na stronie Dekretu Cesarskiego w sprawie wypowiedzi bezpośrednich na Liście Dyskusyjnej Cesarstwa Leblandii;
20. Aktualizacja stron Cesarstwa Leblandii, związana z aktualnym rozwojem państwa.

 

 

Redaktor Naczelny wydania: Senator Anike

 Wszelkie dane zastrzeżone. Publikacja tylko za zgodą "Kuriera Cesarskiego"!

 

Wydawca: Narodowa Agencja Prasowa Cesarstwa Leblandii

LebenCity, nr. 12/13 (100)

 

 

NAKŁAD :

 

All rights reserved.

http://leblandia.republika.pl