Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

Wykaz Ministerstw Cesarstwa Leblandii

Państwa, z którymi nawiązaliśmy stosunki dyplomatyczne (anglo- i niemieckojęzyczne)

Państwa, z którymi nawiązaliśmy stosunki dyplomatyczne (polskojęzyczne)

Polityka Dyplomatyczna (Diplomatic Policy)

Podstawy uznania państwowości

Historia dyplomacji w Cesarstwie Leblandii

Ratyfikowane Traktaty

Listy Intencyjne

Podpisane i ratyfikowane Konwencje

Niniejszym informujemy, że stosowne zawiadomienia dotyczące chęci zawarcie z Cesarstwem Leblandii wszelkich traktatów i umów należy kierować  bezpośrednio do Cesarza Leblandii Marcusa Lebenciusza Wspaniałego lub Konsula poprzez ten link.

 

Polityka Dyplomatyczna Cesarstwa Leblandii (Diplomatic Policy):

Cesarstwo Leblandii stawia sobie za cel prowadzenie takiej polityki dyplomatycznej, aby poszukiwać uznania od tak wielu podobnie myślących narodów jak to jest możliwe oraz aby także dążyć do ich uznawania. Cel ten możemy osiągnąć tylko poprzez ustanowienie przyjacielskiej międzynarodowej obecności.

Cesarstwo Leblandii będzie występować z przyjaźnią do wszystkich ludzi na całej ziemi. Będziemy prowadzili politykę przyjaźni.

Cesarstwo Leblandii ustanawia politykę neutralności w stosunku do wszelkich konfliktów międzynarodowych. Ani obywatele Leblandii, ani rząd nie będą popierać ani partycypować w działaniach przestępczych ani popierać czy partycypować w wojnie w żaden ze sposobów. Aby zapewnić dobre stosunki oczekuje się, aby każdy z narodów z którym Cesarstwo Leblandii ustanowi stosunki dyplomatyczne popierał te same ograniczenia a także zachowywał się w stosunkach wzajemnych z powagą, dyplomacją i etyką.

Cesarstwo Leblandii jako suwerenny naród, poszukujący swojego miejsca na Ziemi, zastrzega sobie prawo do uznania lub anulowania uznania każdego z narodów za swoje podstawowe prawo suwerenności. Jednocześnie Leblandia uznaje wszystkich członków Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Podstawy uznania państwowości:
Uznanie podmiotowości danego państwa powinno być interpretowane jako wsparcie dla narodowych aspiracji danego państwa, jego dążenia do niepodległości oraz woli utrzymywania przyjacielskich i otwartych stosunków z danym państwem.

Poniższe warunki muszą być spełnione, aby Cesarstwo Leblandii mogło rozpocząć procedurę "uznania".

  • Stabilność: naród musi przejawiać aktywność przez pewien okres czasu (min. 60 dni);

  • Aktywność: zachowana musi być ciągłość funkcjonowania aparatu państwowego, bez znaczących przerw;

  • Rozpoznawalność: rozwój narodu musi być rozpoznawalny jako rozwój zmierzający do stworzenia państwa;

  • Realność: naród  świadomie nie popełni w swej działalności oszustwa odnoszącego się do jego rozwoju, włączając ale nie limitując możliwości do tworzenia fałszywych zapisów odnośnie obywatelstwa, włączenia z fantastycznymi lub mitycznymi elementami związanymi ze sprawami narodowymi uznanymi jak gdyby były faktyczne; wraz z fałszowaniem obowiązującej historii (szczególnie względem historii dotyczącej  II Wojny Światowej);

  • Cywilizacyjność: naród nie będzie wprowadzał dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, religię ani dyskryminacji ze względu na przekonania polityczne czy seksualne;

  • Integralność: naród nie będzie popierał, namawiał lub uczestniczył w działalnościach, w których nie powinien brać udział jakikolwiek cywilizowany naród, nie będzie też podejmował akcji mogących być uznane za "zbrodnicze";

  • Wzajemność: naród przejawiać musi aktywną politykę zagraniczną, nie przejawiać także zachowań skrajnych. 

 

Historia dyplomacji w Cesarstwie Leblandii:

Cesarstwo Leblandii od poczatku istnienia za swoj cel postawilo sobie nawiazywanie stosunkow dyplomatycznych z innymi podobnymi sobie panstwami. Od poczatku tez za swoj priorytet postawilo sobie tworzenie typowego suwerennego, wirtualnego panstwa - ze wszystkimi tego przymiotami i obowiazkami. Naszym celem nie bylo stworzenie czegos na ksztalt gry RPG czy innej rzeczywistosci istniejacej tylko w sieci i dbajacej o dobre humory poddanych, ale organizmu, ktory bedzie do zludzenia przypominal panstwo - monarchie. Powoli zaczynamy ten cel osiagac.
Pierwsze kontakty nawiazalismy z panstwami polskimi: Krolestwem Dreamlandu i Wolnym Klubem RP (maj-lipiec 2001). Nastepnie rozpoczelismy kontakty dyplomatyczne z innymi panstwami (anglo- , niemiecko- i francuskojezycznymi). Na dzien 9 wrzesnia 2001 roku bylismy uznawani przez najwieksze panstwa wirtualne swiata: Molossie, TorHavn, Nautilus Free State, Aerican Empire, Republic of Laputa. 

W następnych latach nastąpił ożywiony rozwój Cesarstwa - zarówno wewnętrzny, jak i (a może przede wszystkim w polityce zagranicznej).

Dzień 23 listopada 2001 roku zapisze się już na stałe w historii polskich i obcojęzycznych mikronacji. Tego dnia do życia powołane został Pakt Leblandzki, kiedy to miało miejsce podpisanie Traktatu Leblandzkiego przez Cesarstwo Leblandii i Sułtanat Al-Farun. W ciągu kolejnych miesięcy inne polskojęzyczne państwa wirtualne decydowały się na przystąpienie do Paktu, którego głównym celem stała się współpraca międzypaństwowa i wzajemna obrona. Oczywiście Cesarstwo przejmie w nim rolę strony dominującej. 

W tym samym roku Cesarstwo Leblandii zostało członkiem OPPW ( www.oppw.prv.pl ) - Organizacji Polskich Państw Wirtualnych, zrzeszającej największe polskie państwa: Aztec, Dreamland, Leblandia, WKRP (kolejność alfabetyczna).

Dalszy rozwój Cesarstwa Leblandii sprzęg się w naturalny sposób z rozwojem całego Paktu... Tak było zarówno w roku 2002, czy 2003, jak i w ostatnich latach... Więcej informacji odnajdą Państwo na stronie Historia Cesarstwa Leblandii.


Cesarstwo Leblandii jest suwerennym wirtualnym państwem, które od początku istnienia za swój cel postawiło sobie nawiązywanie stosunków dyplomatycznych z innymi podobnymi sobie państwami oraz tworzenie organizmu państwowego na wzór istniejących rzeczywistych państw - monarchii. Korzystając z ogólnoświatowej sieci Internet, chcemy docierać do wszystkich tych, którzy chcieliby poznać smak życia w państwie typu absolutystycznego, z jednym władca - Cesarzem. Na stronach naszych przedstawiamy także "plans of future development", czyli plany, jak rozwijalibyśmy się, gdybyśmy dysponowali rzeczywistym terytorium i rzeczywistym bogactwem (głownie wydobycie ropy naftowej i innych kopalin i kruszców). Aktualnie naszym głównym celem jest poszukiwanie uznania (recognition) na arenie światowej.

 


 

Ratyfikowane Traktaty:

 


Sułtanat Al-Farun

Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 21 września 2001 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii ratyfikował:

Traktat o współpracy między Cesarstwem Leblandii, a Sułtanatem Al-Farun

Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 24 września 2001 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii ratyfikował:

Traktat o wzajemnej przyjaźni pomiędzy Cesarstwem Leblandii a Sułtanatem Al-Farun 

Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 27 stycznia 2002 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii ratyfikował:

Traktat o akceptacji obustronnej wymiany walut, zawarty pomiędzy Cesarstwem Leblandii a Sułtanatem Al-Farun

Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 22 lutego 2002 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii ratyfikował:

Traktat o reprezentacji przed OPPW między Cesarstwem Leblandii, a Sułtanatem Al-Farun

Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 12 października 2002 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii ratyfikował:

Traktat o reprezentacji przed Trybuną i Areną między Cesarstwem Leblandii, a Sułtanatem Al-Farun

Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 19 kwietnia 2003 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii ratyfikował:

Traktat o podwyższeniu gotowości obronnej północnego obszaru Paktu Leblandzkiego

Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 25 lutego 2006 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii ratyfikował:

Traktat Energetyczny pomiędzy Sułtanatem Al-Farun a Cesarstwem Leblandii

 

Królestwo Podland

Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 12 stycznia 2002 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii ratyfikował:

Traktat o współpracy między Cesarstwem Leblandii, a Królestwem Podland

Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 14 stycznia 2002 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii ratyfikował:

Traktat o wzajemnej przyjaźni pomiędzy Cesarstwem Leblandii a Królestwem Podland oraz o przystąpieniu Królestwa Podland do Paktu Leblandzkiego jako państwo sprzymierzone

Aktualnie Królestwo Podlandu nie jest aktywne jako państwo wirtualne.

 

Vaticanea (dawniej State of God, Chanlandia)

Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 18 lutego 2002 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii ratyfikował:

Traktat o współpracy między Cesarstwem Leblandii, a State of God

Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 18 lutego 2002 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii ratyfikował 

Traktat o wzajemnej przyjaźni pomiędzy Cesarstwem Leblandii a State of God oraz o przystąpieniu State of God do Paktu Leblandzkiego jako państwo sprzymierzone

Aktualnie Vaticanea nie jest aktywna jako państwo wirtualne.

 

Cesarstwo Aztec

Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 2 marca 2002 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii ratyfikował:

Traktat o wzajemnej przyjaźni pomiędzy Cesarstwem Leblandii a Cesarstwem Aztec oraz o przystąpieniu Cesarstwa Aztec do Paktu Leblandzkiego jako państwo sprzymierzone

Aktualnie Cesarstwo Aztec nie jest aktywne jako państwo wirtualne.

 

Baronia Zarakata

Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 13 marca 2002 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii ratyfikował:

Traktat o wzajemnej przyjaźni pomiędzy Cesarstwem Leblandii a Baronią Zarakata oraz o przystąpieniu Baronii Zarakata do Paktu Leblandzkiego jako państwo sprzymierzone

 

Królestwo Asterlandu

Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 24 grudnia 2002 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii ratyfikował:

Traktat o wzajemnej przyjaźni pomiędzy Cesarstwem Leblandii a Królestwem Asterlandu oraz o przystąpieniu Królestwa Asterlandu do Paktu Leblandzkiego jako państwo sprzymierzone

Aktualnie Królestwo Asterlandu nie istnieje już jako państwo wirtualne.

 

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 28 lutego 2003 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii ratyfikował:

Traktat o wzajemnej przyjaźni pomiędzy Cesarstwem Leblandii a Rzeczypospolitą Obojga Narodów oraz o przystąpieniu Rzeczypospolitej Obojga Narodów do Paktu Leblandzkiego jako państwo sprzymierzone

Aktualnie RON nie jest aktywne jako państwo wirtualne.

 

Rzeczpospolita Trojga Narodów

Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 21 maja 2003 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii ratyfikował:

Traktat o wzajemnej przyjaźni pomiędzy Cesarstwem Leblandii a Rzeczypospolitą Trojga Narodów oraz o przystąpieniu Rzeczypospolitej Trojga Narodów do Paktu Leblandzkiego jako państwo sprzymierzone

Aktualnie RTN nie jest aktywne jako państwo wirtualne.

 

Królestwo Aklandii

Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 31 stycznia 2003 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii ratyfikował 

Traktat o współpracy między Cesarstwem Leblandii a Królestwem Aklandii

Aktualnie Królestwo Aklandii nie jest aktywne jako państwo wirtualne.

 

Republika Brunlandu

Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 17 grudnia 2002 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii ratyfikował 

Traktat o współpracy między Cesarstwem Leblandii Republiką Brunlandu

 

Królestwo Dreamlandu

Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 7 czerwca 2001 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii ratyfikował:

Traktat o współpracy między Cesarstwem Leblandii, a Królestwem Dreamlandu

Dnia 14 czerwca 2001 Cesarz Leblandii przesłał Ambasadorowi Królestwa Dreamlandu następujący Traktat do ratyfikacji (Traktat ten został ratyfikowany przez Cesarza Leblandii 28 czerwca 2001 a w życie wejdzie po ratyfikacji przez Królestwo Dreamlandu):

Traktat pomiędzy Cesarstwem Leblandii i Królestwem Dreamlandu, dotyczący współpracy w dziedzinie kultury i sztuki

 

Wolny Klub RP

Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 30 sierpnia 2001 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii ratyfikował:

Traktat o współpracy między Cesarstwem Leblandii, a Wolnym Klubem RP

Aktualnie Wolny Klub RP nie jest aktywny jako państwo wirtualne.

 

Konfederacja Cyberii

Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 2 maja 2002 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii ratyfikował:

TRAKTAT o współpracy i przyjaźni między Cesarstwem Leblandii, a Konfederacją Cyberii

Aktualnie Konfederacja Cyberii nie jest aktywna jako państwo wirtualne.

 

Księstwo Sarmacji

Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 31 stycznia 2003 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii ratyfikował: 

Traktat o współpracy między Cesarstwem Leblandii a Księstwem Sarmacji

 

Wirtualne Stany Zjednoczone

Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 14 kwietnia 2003 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii ratyfikował:

Traktat o współpracy między Cesarstwem Leblandii a WSZ

Aktualnie Wirtualne Stany Zjednoczone nie są aktywne jako państwo wirtualne.

 

Królestwo Scholandii

Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 17 stycznia 2003 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii ratyfikował:

Traktat o stosunkach dyplomatycznych i współpracy
między Cesarstwem Leblandii a Królestwem Scholandii 

 

Kolejne Traktaty - tutaj.

Ratyfikowane Traktaty anglojęzyczne - tutaj.

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych - tutaj.

 


Listy Intencyjne:


 


 

Podpisane i ratyfikowane Konwencje:


Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 8 sierpnia 2001 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii podpisał akceptując jej zasady:

VIENNA CONVENTION FOR THE PROTECTION OF THE OZONE LAYER

KONWENCJA WIEDEŃSKA 
O OCHRONIE WARSTWY OZONOWEJ
,

sporządzona w Wiedniu dnia 22 marca 1985 r.


Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 25 sierpnia 2001 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii podpisał akceptując jej zasady:

UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (1992)

RAMOWA KONWENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU,

sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r.


Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 25 sierpnia 2001 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii podpisał akceptując jej zasady:

CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES 
OF WILD FAUNA AND FLORA (1973)

KONWENCJA O MIĘDZYNARODOWYM HANDLU DZIKIMI ZWIERZĘTAMI I ROŚLINAMI GATUNKÓW ZAGROŻONYCH WYGINIĘCIEM

sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r.


Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 25 sierpnia 2001 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii ratyfikował:

CONVENTION ON NATURE PROTECTION 
AND WILD LIFE PRESERVATION IN THE WESTERN HEMISPHERE (1940)


Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 25 sierpnia 2001 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii podpisał akceptując jej zasady:

KONWENCJA
o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki
,

sporządzona w Canberrze dnia 20 maja 1980 r.


Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 25 sierpnia 2001 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii podpisał akceptując jej zasady:

KONWENCJA
o ochronie fok antarktycznych
,

sporządzona w Londynie dnia 1 czerwca 1972 r.


Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 25 sierpnia 2001 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii podpisał akceptując jej zasady:

KONWENCJA
o uregulowaniu połowu wielorybów
,

podpisana w Genewie dnia 24 września 1931 r.


Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 15 czerwca 2003 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii ratyfikował:

Konwencję Valdeńską

 o przestrzeganiu zasad protokołu dyplomatycznego w korespondencji elektronicznej


podpisana w LebenCity dnia 15 czerwca 2003 r.


Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 11 marca 2004 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii ratyfikował:

Traktat Brunlandzki


podpisany w Republice Brunlandu dnia 9 marca 2004 r.


Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 15 lipca 2005 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii podpisał akceptując jego zasady:

UKŁAD W SPRAWIE ANTARKTYKI

podpisany w Waszyngtonie dnia 1 grudnia 1959 r.


Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 28  grudnia 2006 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii podpisał akceptując jej zasady:

KONWENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

w sprawie zwalczania pustynnienia w państwach dotkniętych poważnymi suszami i/lub pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce,

sporządzoną w Paryżu dnia 17 czerwca 1994 r.


Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 28  grudnia 2006 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii podpisał akceptując jej zasady:

KONWENCJA

o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego,

sporządzona w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r.

 


Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 28  grudnia 2006 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii podpisał akceptując jej zasady:

KONWENCJA

o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt,

sporządzona w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r.


Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 28  grudnia 2006 r. Jego Wysokość Cesarz Leblandii podpisał akceptując jej zasady:

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA OCHRONY ROŚLIN,

sporządzona w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r.


 

 

Niniejszym informujemy, że stosowne zawiadomienia dotyczące chęci zawarcie z Cesarstwem Leblandii wszelkich traktatów i umów należy kierować  bezpośrednio do Konsula ( martazl@poczta.onet.pl ).

If you wish to contact the Foreign Ministry to establish relations, click here.

 

Ambasady

Powrót do strony głównej


Copyright (c) by Cesarstwo Leblandii 2001-2015

All rights reserved.

http://leblandia.republika.pl