PAKT LEBLANDZKI

The Leblandian Treaty

Informacja: Na czas konferencji Paktu Leblandzkiego wprowadza się stan DEFCON 4.


Wladze Paktu:
Szef Paktu:
Cesarz Leblandii
Szef Sztabu:
Gen. Krzysztof Druć
Wojsko:Armia Cesarstwa Leblandii

Akademia Wojskowa CL

Manewry Paktu Leblandzkiego

Historia Paktu:

 

23 listopad 2001 - podpisanie Traktatu Leblandzkiego przez Cesarstwo Leblandii i Sułtanat Al-Farun

14 stycznia 2002 - przystąpienie do Paktu Królestwa Podland, jako państwa sprzymierzonego.

19 lutego 2002 - przystąpienie do Paktu państwa State of God, jako państwa sprzymierzonego - aktualnie Chanlandia.

2 marca 2002 - przystąpienie do Paktu Cesarstwa Aztec jako państwa sprzymierzonego.

14 marca 2002 - przystąpienie do Paktu Baronii Zarakata jako państwa sprzymierzonego.

23 grudnia 2002 - przystąpienie do Paktu Królestwa Asterlandu jako państwa sprzymierzonego.

28 lutego 2003 - przystąpienie do Paktu Rzeczypospolitej Obojga Narodów jako państwa sprzymierzonego.

21 maja 2003 - przystąpienie do Paktu Rzeczypospolitej Trojga Narodów jako państwa sprzymierzonego.

16 listopada 2003 - przystąpienie do Paktu Estromy jako państwa sprzymierzonego.

18 listopada 2003 - przystąpienie do Paktu Wirtualnego Królestwa Natanii jako państwa sprzymierzonego.

1 stycznia 2004 - Chanlandia (Vaticanea) i Asterland uznane zostają za państwa nieaktywne.

7 kwietnia 2004 - Estroma uznana zostaje za państwo nieistniejące (Postanowienie Rady Paktu Leblandzkiego)

14 maja 2004 - Asterland uznany zostaje za państwo nieistniejące (Postanowienie Rady Paktu Leblandzkiego)

7 listopada 2004 - przystąpienie do Paktu Niepodległego Królestwa Podlasia jako państwa sprzymierzonego.

30 grudnia 2004 - przystąpienie do Paktu Xięstwa Andreterry jako państwa sprzymierzonego.

8 kwietnia 2005 - przystąpienie do Paktu Gryfinlandii jako państwa sprzymierzonego. Brak późniejszych działań ze strony władz Gryfinlandii spowodował, że państwo to nie uzyskało statusu "Państwa sprzymierzonego z Paktem Leblandzkim".

18 maja 2007 r. - Pakt Leblandzki wystosował oficjalną notę do Sułtanatu Al-Rajn w związku z jego agresywnymi działaniami względem Sułtanatu Al-Farun.

Od 1 lipca 2007 r. Pakt Leblandzki czasowo zawiesił możliwość uzyskania statutu Państwa Sprzymierzonego z Paktem Leblandzkim. W latach 2008-2009 trzykrotnie zwracano się do władz Paktu z prośbą o rozpatrzenie takiego wniosku. Ze względów formalnych, wnioski podlegały odrzuceniu.

24-25 luty 2011 r. - Na Dziesiątej Konferencji Paktu Leblandzkiego postanowiono, iż od 01 lipca 2011 r. Pakt Leblandzki składać się będzie z 2 członków (Cesarstwo Leblandii i Sułtanat Al-arun) i 3 państw sprzymierzonych (Baronia Zarakata, Niepodległe Królestwo Podlasia, Xięstwo Andreterry), tym samym państwa nie posiadające własnej strony internetowej zostaną uznane za nieaktywne. 

Od 01 lipca 2011 r. Pakt Leblandzki składa się z 2 członków (Cesarstwo Leblandii i Sułtanat Al-arun) i 3 państw sprzymierzonych (Baronia Zarakata, Niepodległe Królestwo Podlasia, Xięstwo Andreterry). 

Kontakt:

Kontakt: Pakt Leblandzki


Centrum Konferencyjne Paktu Leblandzkiego

Sułtanat Al-Farun

 

Ostatnia konferencja: 04-06 maja 2016 r. - Czternasta Konferencja Paktu Leblandzkiego w Sułtanacie Al-Farun

Stan Gotowości Wojsk Paktu Leblandzkiego

Aktualny Stopien Gotowosci.

Pełna charakterystyka stanu gotowości - tutaj

STRONA GŁÓWNA CESARSTWA LEBLANDII

 

LebenCity, 23 listopada 2001 roku.

My, Cesarz Leblandii Marcus Lebenciusz Wspaniały 

oraz 

Sułtan Al-Farun Al-Farun,

zdecydowani ochraniać wolność, wspólne dziedzictwo i cywilizację swych narodów, oparte na zasadach demokracji, wolności jednostki i rządów prawa,

dążący do umacniania stabilizacji i dobrobytu naszych państw,

zdecydowani połączyć swe wysiłki w celu zbiorowej obrony oraz zachowania pokoju i bezpieczeństwa,

Traktat niniejszy stanowimy.

TRAKTAT LEBLANDZKI (PEŁNA WERSJA)

Traktat o wzajemnej przyjaźni pomiędzy Cesarstwem Leblandii a Królestwem Podland oraz o przystąpieniu Królestwa Podland do Paktu Leblandzkiego jako państwo sprzymierzone

Traktat o wzajemnej przyjaźni pomiędzy Cesarstwem Leblandii a State of God oraz o przystąpieniu State of God do Paktu Leblandzkiego jako państwo sprzymierzone

Traktat o wzajemnej przyjaźni pomiędzy Cesarstwem Leblandii a Cesarstwem Aztec oraz o przystąpieniu Cesarstwa Aztec do Paktu Leblandzkiego jako państwo sprzymierzone

Traktat o wzajemnej przyjaźni pomiędzy Cesarstwem Leblandii a Baronią Zarakata oraz o przystąpieniu Baronii Zarakata do Paktu Leblandzkiego jako państwo sprzymierzone

Traktat o wzajemnej przyjaźni pomiędzy Cesarstwem Leblandii a Rzeczypospolitą Obojga Narodów oraz o przystąpieniu Rzeczypospolitej Obojga Narodów do Paktu Leblandzkiego jako państwo sprzymierzone

Traktat o wzajemnej przyjaźni pomiędzy Cesarstwem Leblandii a Rzeczypospolitą Trojga Narodów oraz o przystąpieniu Rzeczypospolitej Trojga Narodów do Paktu Leblandzkiego jako państwo sprzymierzone

Traktat o wzajemnej przyjaźni pomiędzy Cesarstwem Leblandii a Królestwem Asterlandu oraz o przystąpieniu Królestwa Asterlandu do Paktu Leblandzkiego jako państwo sprzymierzone

Traktat o wzajemnej przyjaźni pomiędzy Cesarstwem Leblandii a Estromą oraz o przystąpieniu Estromy do Paktu Leblandzkiego jako państwo sprzymierzone

Traktat o wzajemnej przyjaźni pomiędzy Cesarstwem Leblandii a Królestwem Natanii oraz o przystąpieniu Królestwa Natanii do Paktu Leblandzkiego jako państwo sprzymierzone

 Traktat o wzajemnej przyjaźni pomiędzy Cesarstwem Leblandii a Niepodległym Królestwem Podlasia oraz o przystąpieniu Niepodległego Królestwa Podlasia do Paktu Leblandzkiego jako państwo sprzymierzone

 Traktat o wzajemnej przyjaźni pomiędzy Cesarstwem Leblandii a Księstwem Andreterry oraz o przystąpieniu Księstwa Andreterry do Paktu Leblandzkiego jako państwo sprzymierzone

 Traktat o wzajemnej przyjaźni pomiędzy Cesarstwem Leblandii a Gryfinlandią oraz o przystąpieniu Gryfinlandii do Paktu Leblandzkiego jako państwo sprzymierzone

 Siły Zbrojne Paktu Leblandzkiego oraz ich rozmieszczenie

 UMOWA W SPRAWIE WPROWADZENIA WSPÓLNYCH STOPNI GOTOWOSCI OBRONNEJ PAŃSTW PAKTU LEBLANDZKIEGO - DEFCON

Oświadczenie Cesarza Leblandii dotyczące agresji na Sułtanat Al-farun

 

 


STRONA GŁÓWNA CESARSTWA LEBLANDII

CZŁONKOWIE PAKTU:


Cesarstwo Leblandii  -

Sułtanat Al-Farun

Państwa Sprzymierzone:
Baronia Zarakata
Niepodległe Królestwo Podlasia
Xięstwo Andreterry

Państwa Paktu, obecnie nieaktywne (brak dostępu do stron internetowych):

Natania

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Przeczpospolita Trojga Narodów

Cesarstwo Aztec

Królestwo Podlandu

 Vaticanea (Chanlandia)

 

Dawne państwa Paktu, obecnie nieistniejące:

Królestwo Asterlandu

Estroma

KWATERA GŁÓWNA PAKTU LEBLANDZKIEGO

STRONA BIULETYNU INFORMACYJNEGO KWATERY GŁÓWNEJ PAKTU

CENTRUM PROMOCJI PAKTU LEBLANDZKIEGO

 MUZEUM PAKTU LEBLANDZKIEGO

MAPA PAKTU LEBLANDZKIEGO

MAPA PAKTU LEBLANDZKIEGO Z 2002/2003 r.

Nieoficjalny Hymn Paktu Leblandzkiego

 Dane o polskojęzycznych państwach wirtualnych

Uwaga - sylwetki państw i odległości pomiędzy nimi, które ukazano na powyższych mapach są jedynie orientacyjne.

 

Copyright (C) Cesarstwo Leblandii. Prawa autorskie do zdjęć i grafik należą do podmiotów i osób je posiadających. Zdjęcia i grafiki użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

http://leblandia.republika.pl