Herb Cesarstwa Leblandii.

 

Muzeum Paktu Leblandzkiego

 

The Leblandian Treaty

 

KONTAKT:
Dane adresowe

 

 

 

 

 

 

Informacje wywiadu Paktu Leblandzkiego o polskojęzycznych państwach wirtualnych uznawanych przez Leblandię:

  Wróg Stos. złe Stos. popr. Stos.  dobre Sojusznik Przyjaciel
Leblandia . . . . . .
Al-Farun * * * * * *
Kr. Podlandu * * * * *  
Chanlandia (Vaticanea) * * * * *  
Baronia Zarakata * * * * *  
Andreterra * * * * *  
NKP * * * * *  
Brunland * * * *     
Dreamland * *  * *    
Baridas

*

 *

          
Scholandia * * *      
Sarmacja * * *  *    
Ces. Aztec * * * * *  
Aklandia * * *       
RON * * * * *  
RTN * * * *  *  
Natania * * * * *  
Estroma * * * * *  
Asterland * * * * *  
WSZ * * *      

kolor żółty - Pakt Leblandzki

kolor ciemnoszary - państwo nieistniejące lub nieaktywne

państwa nie wymienione na tej liście nie są uznawane przez Leblandię

   

MAPA PAKTU LEBLANDZKIEGO I POZOSTAŁYCH POLSKOJĘZYCZNYCH PAŃSTW WIRTUALNYCH na rok 2002 (63KB)

MAPA PAKTU LEBLANDZKIEGO I POZOSTAŁYCH POLSKOJĘZYCZNYCH PAŃSTW WIRTUALNYCH na rok 2003 (131KB)

MAPA PAKTU LEBLANDZKIEGO (wersja alternatywna - 48 KB)

 

Copyright (C) 2002-2004 Cesarstwo Leblandii

http://leblandia.republika.pl