Herb Cesarstwa Leblandii.

PAKT LEBLANDZKI

The Leblandian Treaty

 

KONTAKT:
Dane adresowe

 

 

 

 

 

 


Stan Gotowosci Wojsk Paktu Leblandzkiego.

Aktualny Stopien Gotowosci.

Aktualny stan gotowości

Możliwe oznaczenia stanu gotowości:

Stan pełnego pokoju.
Pokój, Stan podwyższonej gotowości.
Stan pełnej gotowości. Obsadzane są wszystkie stanowiska bojowe. Alarm w bazach wojsk Paktu Leblandzkiego. 
Bezpośrednie niebezpieczeństwo wybuchu wojny. Wszystkie wojska Paktu Leblandzkiego są w pełnej gotowości. Flota wychodzi w morze.
Stan wojny albo stan wskazujący, iż wojny prawdopodobnie nie da się już uniknąć. Wojska Paktu oczekują rozkazów działań.

 

Copyright (C) 2002 Cesarstwo Leblandii

http://leblandia.republika.pl