PAKT LEBLANDZKI

Centrum Promocji Paktu Leblandzkiego

The Leblandian Treaty

Oficjalna Strona Paktu Leblandzkiego: http://leblandia.republika.pl/pakt.htm

Poniżej zamieszczamy prezentację i dokładne dane wszystkich państw Paktu Leblandzkiego. Kolejność państw wynika z kolejności wchodzenia w struktury Paktu Leblandzkiego

Informacja: W dniach 24-25 lutego 2011 r. na Dziesiątej Konferencji Paktu Leblandzkiego postanowiono, iż od 01 lipca 2011 r. Pakt Leblandzki składać się będzie z 2 członków (Cesarstwo Leblandii, Sułtanat Al-Farun)  i 3 państw sprzymierzonych (Baronia Zarakata Niepodległe Królestwo Podlasia, Xięstwo Andreterry), tym samym państwa nie posiadające własnej strony internetowej zostaną uznane za nieaktywne.


Cesarstwo Leblandii

Oficjalne dane o państwie

Prezentacja Multimedialna Cesarstwa Leblandii


Sułtanat Al-Farun

Oficjalne dane o państwie


Królestwo Podlandu

Oficjalne dane o państwie

Państwo aktualnie nieaktywne


Vaticanea (d. Chanlandia)

 Państwo aktualnie nieaktywne


Cesarstwo Aztec

Prezentacja Cesarstwa Aztec

Państwo aktualnie nieaktywne


Baronia Zarakata

Prezentacja Baronii Zarakata

Oficjalne dane o państwie


Królestwo Asterland

Państwo obecnie nieistniejące


Rzeczpospolita Obojga Narodów

Państwo aktualnie nieaktywne


Rzeczpospolita Trojga Narodów

Prezentacja Rzeczypospolitej Trojga Narodów

Państwo aktualnie nieaktywne


Niepodległe Królestwo Podlasia

Oficjalne dane o państwie


Xięstwo Andreterry 

Oficjalne dane o państwie

 

Zdjęcia stron państw - kwiecień-maj 2003; strona NKP - listopad 2004; strona Andreterry - styczeń 2005. Wszystkie dane zgodnie z informacjami nadesłanymi przez władców poszczególnych państwa w dniu robienia zdjęć stron państw.

Aktualizacja: rok 2007, rok 2012.