System prawny Cesarstwa Leblandii

 
ostatnia weryfikacje: 29 stycznia 2017 r.

 

KONSTYTUCJA-Aktualna Konstytucja Cesarstwa Leblandii

Dekrety Cesarskie

RATYFIKOWANE UMOWY MIĘDZYNARODOWE

AKTY UCHYLONE i Projekty

STRONY SĄDU CESARSKIEGO

UWAGA - aby otworzyć powyższe strony wymagana włączona obsługa javascriptu i okienek pop-up!

Podstawowe Prawa Cesarstwa Leblandii:

Każdego obywatela obowiązuje znajomość i przestrzeganie prawa Cesarstwa Leblandii. Do najważniejszych aktów prawnych (zwanych Podstawowymi Prawami Cesarstwa Leblandii), których znajomość jest niezbędna, należy zaliczyć: Konstytucję Cesarstwa Leblandii, Dekret Cesarski w sprawie przestępstw i kar, Dekret Cesarski w sprawie wypowiedzi bezpośrednich na Liście Dyskusyjnej Cesarstwa Leblandii oraz Uchwałę Rady w sprawie nadania uprawnień do tworzenia stron internetowych Prowincji i innych elementów stron Cesarstwa Leblandii. Znajomość tych aktów jest bezwzględnie wymagana. Każdy obywatel powinien także systematycznie sprawdzać, czy akty te nie zostały znowelizowane. Osoby zapisane na Listę Dyskusyjną Cesarstwa Leblandii zostaną poinformowane o wszystkich nowelizacjach. Wszystkie pozostałe akty prawne muszę być przestrzegane w odpowiednich sytuacjach.

UWAGA - Zarządzenia, decyzje administracyjne, akty erekcyjne, nominacje i inne jako akty niższej wagi traktowane są jako przepisy wewnętrzne i jako takie nie podlegają publikacji.

Wszelkie uwagi dotyczące Projektu Konstytucji i Dekretów, jak również propozycję zmian kierować na: Komisja Konstytucyjna

  

Copyright (c) by Cesarstwo Leblandii

All rights reserved.

http://leblandia.republika.pl