DAMHALLAGH

Mroczna Prowincja

Prowincja Damhallagh jest najbardziej na wschód wysuniętą prowincją Cesarstwa Leblandii. Jej oddalone położenie powoduje, że mało kto o niej pamięta i do niej zagląda. Niektórzy twierdzą, że słusznie...

Specyficzne położenie, na drodze prądu morskiego i silnych wiatrów spowodowało, że wyspę tą okrywają ciemne chmury, powodujące, że na jej terenie prawie zawsze panują ciemności...

Mało tego... wyspę pokrywają niezbadane, do dnia dzisiejszego bagna... 

... na które prawie nikt nigdy się nie zapuszcza. Ale gdy ktoś tam wejdzie, usłyszy czasem głosy bębnów, a gdy podejdzie bliżej zobaczy może nawet tajemniczych, owianych legendą mieszkańców tej wyspy...

Chodzą Legendy, iż mieszkańcy ci czary potężne znają, magię wszelaką i gusła odprawiają...

Ale niech nikt potem nie mówi, że go nie ostrzegano...

Dane Geograficzne: 

wybrzeża trudno dostępne, niskie bagniste na północy, riasowe na północnym zachodzie i wschodzie, klifowe na południu; wzdłuż północno-zachodniego wybrzeża Wielka Rafa Koralowa.

Prawie całość terytorium Prowincji pokrywają bagna i roślinność bagienna. Większość terenów do dziś nie dostępna i nie zbadana.

Obszar pod specjalną ochroną, ze względu na zamieszkiwanie przez ludność pierwotną.

 

PATRONAT NAUKOWY:

 

ZAPRASZAMY

wydawca folderu: Ministerstwo Turystyki Cesarstwa Leblandii

http://leblandia.republika.pl

Graph: Sierra