Nazwa Prowincji Geografia / Klimat. Główne projekty badawcze, kulturowe i inwestycje. Historia
1. Gargia (Tropikalna Prowincja) tropikalna wyspa, lekko górzysta (wysokość do 503,0 m), na południu zabagniona nizina; klimat równikowy wilgotny, na południowym zachodzie suchszy; roczne opady 1000-6350 mm; główne rzeki: Fisto, Eepik, Iberamo; bogata roślinność (2/3 gatunków endemicznych); ponad 70% powierzchni zajmują gęste lasy (palmy, drzewo kamforowe, sandałowe); wydobycie ropy naftowej, złota, rud miedzi. Najbardziej rozwinięta kulturowo prowincja Cesarstwa Leblandii.

Gargia - Strona Informacyjna

Gargia - Strona Prowincji

"PROJEKT PIRAMIDA"

 

 

  • Filharmonia Cesarska - Misją Filharmonii Cesarskiej w Prowincji Gargia jest prezentowanie Całemu Światu wysokiej jakości, żywej muzyki, zarówno tradycyjnej jak i nowoczesnej. Każdy, kto choć raz zawita w progi naszej filharmonii może być pewien, iż zjawi się tu jeszcze nie jeden raz...

 

  • Hyde-Park - miejsce, w którym każdy obywatel może wyrazić swoja opinię, złożyć jakiś wniosek, projekt uchwały lub wypowiedzieć głośno swoje myśli. Jedyne czego nie można tu rozpowszechniać to rzeczy obraźliwych lub szkodliwych w jakikolwiek inny sposób dla Jego Cesarskiej Mości Imperatora Markusa Lebenciusza oraz jego szanownej małżonki Jej Cesarskiej Wysokości Marty Zmysłowskiej. Każdy mówca powinien dbać o kulturę swojego języka i w swej wypowiedzi nie obrażać innych osób.

 

  • Galeria im. Marty Zmysłowskiej - Niech Twoje oczy odpoczną od tekstu i niech uspokoją się Twoje myśli, gdy będziesz przechadzał się wśród obrazów całego Cesarstwa. Poznaj także dzieła Leblandczyków!

 

  • Biblioteka - najpiękniejsze, jak i najstarsze miejsce naszej prowincji, jedyne, które ocalało po upadku republiki. Znajdziesz tu wszystkie możliwe dzieła opracowane przez obywateli Leblandii - od Konstytucji począwszy, przez Dekrety Cesarskie, na baśniach i legendach skończywszy.

 

  • Restauracja "TROPICANA" - poznaj smak tropikalnej kuchni Prowincji Gargia! Poznaj smak kuchni innych Prowincji Cesarstwa! Poznaj smak kuchni całego świata, goszcząc w najsławniejszej naszej Restauracji!

 

  • Instytut Zasłużonych dla Kultury i Sztuki Leblandii - założony przez poprzedniego gubernatora Prowincji: Tomasza Dąbrowskiego. Instytut został powołany, by uhonorować tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w rozwoju kultury i sztuki Cesarstwa.

 

 

 

w I tysiącleciu naszej ery zasiedlona przez Polinezyjczyków, nie zaznała żadnych wojen i rozruchów. Odkryta 1526 przez Portugalczyków
2. Valdenia (Domena Cesarska) powierzchnia 27,05 tys. km2, 3,5 mln mieszkańców (1994); stolica LebenCity; składa się z 1 dużej wyspy: Valdenia (11,58 tys. km2) i 2 małych (Mykenia, Zarentia) rozdzielonych Cieśniną Coodae, oraz licznych b. małych wysp (m.in. Striea, Chath, Markland); rozciągłość z północy na południe; ludność pochodzenia europejskiego ok. 74%, rdzenna (Maorysi) 9,6%; protestanci (gł. anglikanie) 15%, katolicy 64,5%, tradycyjne wierzenia; 70% ludności skupia się na Valdenii; przyrost naturalny 9,3 (1992); główne miasta poza stolicą: Autriun, Firchurch, LebenPoint.

Klimat - w opracowaniu 

Gospodarka:
Wolnorynkowa ze znacznym udziałem sektora państwowego; rząd wspiera rozwój przemysłu stalowego i energetycznego w oparciu o lokalne złoża; produkty rolne stanowią ok. 50% eksportu; łąki i pastwiska 34% powierzchni, grunty orne i sady 1,5%; hodowla owiec (1 mln sztuk - 1994) i bydła (0,86 mln); uprawy: pszenica, jęczmień, kukurydza, ziemniaki, plantacje kiwi; wydobycie węgla, gazu ziemnego, ropy naftowej, złota; eksploatacja piasków tytanomagnetytowych; elektrownie wodne (66% produkcji energii elektrycznej), na Valdenii elektrownia geotermiczna; przemysł spożywczy, drzewno-papierniczy, elektromaszynowy (m.in. montaż samochodów i lotniczy), chemiczny, włókienniczy, rafineryjny (Leben Point); hutnictwo żelaza (Eastbrook) i aluminium (Drluff);  transport morski (6 portów) i lotniczy (1 port międzynarodowy, 3 lokalne); 

handel gł. z Australią, Japonią, USA i Wielką Brytanią. 

Valdenia - Strona Informacyjna

"PAŁAC CESARSKI"

"SĄD CESARSKI"

Historia.
Zasiedlona w I tysiącleciu naszej ery przez Polinezyjczyków, od XII w. przez Maorysów; w XVII-XVIII w. odkryta przez Europejczyków; 
3 Fardia (Stepowa Prowincja) skłąda się z 4 dużych wysp (Fardia, Agrasatia, Barsetia, Gitrasja) i 2 małych (Arsaka i Cersia).

Przeważająca część ma klimat zwrotnikowy kontynentalny suchy lub wybitnie (skrajnie) suchy, na wschodzie (poza barierą gór) - wilgotny (częsty napływ morskich mas powietrza); północna część w strefie klimatów równikowych: klimat podrównikowy suchy przechodzi w wilgotny, na pn. krańcach Terytorium Stepowego i w północnej części półwyspu Stark odmiana monsunowa; południowo-zachodnie i południowo-wschodnie pobrzeże oraz Agrasatia mają klimat podzwrotnikowy morski (typu śródziemnomorskiego); średnia temperatura w najchłodniejszym miesiącu (lipcu) 28-25°C, tylko w południowo-wschodniej części i na Cersii spada poniżej 10°C (w górach poniżej 3°C); w północno-zachodniej części średnia temperatura w najcieplejszym miesiącu (styczniu) do 34°C, maksima absolutne przekraczają 50°C; najniższe opady w rejonie jeziora Tikke (100 mm) i na równinie Nukis (50 mm); na pn. wybrzeżu Fardii sumy roczne opadów wynoszą 1000-2000 mm i więcej (na północ od miasta Kastia ponad 2000 mm); na północnym wybrzeżu Terytorium Stepowego i na półwyspie Stark opady (ponad 1000 mm) ograniczone do jednej pory deszczowej (grudzień-marzec); na pustyniach częste burze pyłowe; do północnych wybrzeży docierają cyklony tropikalne, średnio 2-4 w roku.

Świat roślinny.
Roślinność o swoistym składzie, z dużą liczbą endemitów (np. 150 gatunków eukaliptusów i 50 gatunków akacji); w zbiorowiskach roślinnych przeważają formacje charakterystyczne dla klimatów suchych i gorących. Wnętrze Prowincji zajmują pustynie piaszczyste (bez roślinności) oraz półpustynie ze słonoroślami i kolczastymi krzewinkami, np.: karłowate akacje, eukaliptusy, kazuaryny (Casuarina), łobody (Atriplex), tworzące tak zwany skrub. Pustynie i półpustynie graniczą, zwłaszcza od północy, ze stepami twardolistnych traw. Na północy stepy przechodzą w sawanny, ; wybrzeża południowe i południowo-zachodnie porastają lasy wawrzynolistne i zimozielone zarośla. Odrębna jest roślinność wschodniej części Fardii: na obszarach o dużych opadach (gł. półwysep Stark) rosną wiecznie zielone lasy podrównikowe (figowce, palmy, pandany, liany i epifity), a na wybrzeżach północnych - namorzyny; dalej na południe, w górach występują wiecznie zielone lasy araukarii i notofagusów (buk południowy), natomiast na najwyższych wzniesieniach Alp Fardyjskich  - roślinność alpejska. 


Świat zwierzęcy.
Obszar Leblandii, Australii z Tasmanią i Nową Gwineą tworzy pod względem zoogeograficznym krainę australijską, o swoistej faunie, która wytworzyła się wskutek wczesnego (od początku trzeciorzędu) odizolowania od innych kontynentów. Fauna kręgowców jest stosunkowo uboga, np. ssaki łożyskowe są reprezentowane przez nietoperze  i nieliczne gryzonie (z endemicznym gatunkiem liska fardyjskiego); bardzo nieliczne są torbacze - silnie zróżnicowane, z reguły gatunki endemiczne (np. kangury,  kret workowaty, wilk workowaty, wombaty leblandzkie);  fauna ptaków bardzo bogata; najciekawsze są: sokoły barsetskie, kazuary, papugi i ptaki rajskie; w ichtiofaunie osobliwością jest endemiczny szczupak szablozęby.. 


Ochrona przyrody. 3,7% powierzchni (1988) zajmują tereny chronione, w tym 15 parków narodowych o powierzchni 10 tys. ha i więcej; na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO wpisane: Wielka Rafa Koralowa,  region wyschniętych jezior, parki narodowe w zachodniej Agrasatii, fragmenty lasów tropikalnych na północnym wybrzeżu oraz święte góry ludności rdzennej Bgrandu  i Ooosta (Park Narodowy Banitoo) - Gitrasja..

Fardia - Strona Informacyjna 

Zasiedlona ok. 40 tys. lat temu przez ludność przybyłą z Azji; w XVII-XVIII w. odkryta przez Europejczyków; od 1788 kolonizowana przez Wielką Brytanię, ale próba ta nie powiodła się ze względu na opór ludności rdzennej.
4. Kartacja (Górzysta Prowincja) 75% powierzchni zajmują góry i wyżyny; na północy wulkany, gejzery;  w Alpach Kartackich (Góra Ten-san, 3764 m - park narodowy) wieczne śniegi i lodowce, południowo-zachodnie wybrzeże fiordowe; częste trzęsienia ziemi; liczne zasobne w wodę rzeki, jeziora (Triaupo, Sanapouri), wodospady; flora i fauna odrębna (75% endemitów); lasy 27% powierzchni (1991), na południu bujne wiecznie zielone (gatunki iglaste, drzewiaste paprocie), na Wyspie w górach - z buka południowego; 10 parków narodowych, największy - Fiordland (1,2 tys ha), 2 parki morskie, ponad 100 innych terenów chronionych. Prowincja promująca zdrowy tryb życia na świeżym powietrzu.

1991/92 Prowincję Kartacja odwiedziło 1 mln turystów (główne regiony: wulkaniczny płaskowyż centralny oraz parki narodowe: Góra Ten-san i Fiordland);

Kartacja- Strona Informacyjna

Mapa Prowincji

Folder Ministerstwa Turystyki

NOWOŚĆ 2011! 

Kartacja - Ośrodek Sportowy 'Zimowe Szaleństwo'

 

NOWOŚĆ 2012!

Mistrzostwa Paktu Leblandzkiego w Sportach Zimowych

(strona w przygotowaniu - poszukujemy webmasterów!)

14 listopada każdego roku - Dzień Deszczu (Festyn w Parku Narodowym Fiordland)

20-21 sierpnia 2011 - Pierwsze Mistrzostwa Cesarstwa Leblandii w kajakarstwie górskim (Prowincja Kartacja)

14-15 sierpnia 2012 - Drugie Mistrzostwa Cesarstwa Leblandii w kajakarstwie górskim (Prowincja Kartacja)

zamieszkiwana przez plemiona górskie, nie podbita aż do XVIIIw., prowadziła wojny z Fardią, w XVIII wieku zdobyta przez Valdenię
5. Arasya (Pustynna Prowincja) Pod względem zasobów wodnych najuboższa Prowincja Leblandii; ponad połowa Arasyi cierpi na niedostatek wody; okresowo występują długotrwałe susze (1895-1903, 1958-68, 1982-83); ponad 60% powierzchni stanowią obszary bezodpływowe;  wśród jezior (przeważnie słonych i o zmiennej powierzchni) największe: Tiuskier; na Wyżynie Zachodniej liczne solniska; duże znaczenie dla gospodarki Arasyi mają podziemne zbiorniki wodne (zwłaszcza Zbiornik Cesarski).

Arasya - Strona Informacyjna

ludność trudniąca się pasterstwem
6. Ryndrangh (Lodowa Prowincja) klimat polarny, najbardziej surowy w Leblandii; najniższa zanotowana temperatura powietrza -54,5°C na krańcu południowym, najwyższa w strefie przybrzeżnej 9,9°C na krańcu północnym; średnie miesięczne temperatury w głębi Prowincji -20°C do -30°C; silne wiatry, od środka wyspy ku wybrzeżom; roślinność bardzo uboga; ze zwierząt nieliczne ptaki (pingwiny, mewy), kilka gatunków fok.

Ryndrangh - Strona Informacyjna

???
7. Damhallagh (Mroczna Prowincja) wybrzeża trudno dostępne, niskie bagniste na północy, riasowe na północnym zachodzie i wschodzie, klifowe na południu; wzdłuż północno-zachodniego wybrzeża Wielka Rafa Koralowa.

Prawie całość terytorium Prowincji pokrywają bagna i roślinność bagienna. Większość terenów do dziś nie dostępna i nie zbadana.

Obszar pod specjalną ochroną, ze względu na zamieszkiwanie przez ludność pierwotną.

Damhallagh - Strona Informacyjna

???

Copyright Cesarstwo Leblandii 2001-2012

All rights reserved.