Legenda do mapy:

1. Gargia

2. Valdenia

3. Fardia

4. Kartacja

5. Pustynna Prowincja Arasya

6. Lodowa Prowincja Ryndrangh

7. Mroczna Prowincja Damhallagh

Mapa siedmiu prowincji Cesarstwa Leblandii

(UWAGA - odległości między wyspami nie zostały zachowane)

 MAPA OGÓLNA CESARSTWA

Copyright (c) by Cesarstwo Leblandii 2001-2004

All rights reserved.

http://leblandia.republika.pl

Autor mapy: Ephrom