Prowincje Cesarstwa Leblandii 

Prowincja Wyspy Stolica Prefekt Inne
Valdenia - Domena Cesarska Valdenia

Mykenia

Zarentia

Lebencity - Stolica Cesarstwa Leblandii

 

 

Funkcję pełni: Jego Cesarska Wysokość Cesarz Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały

 

 
Gargia Gargia Silatay Senator Anike  
Fardia Fardia

Agrasatia

Barsetia

Gitrasja

Arsaka

Cersia

Kastia

 

 

 

 

 

uwaga - wybory Prefekta Prowincji:

Wymagania:

* stworzenie strony internetowej Prowincji, jej Mapy i Folderu;

* zaangażowanie w rozwój Prowincji

* wspieranie jej rozwoju

* przygotowywanie materiałów dotyczących Prowincji (jej ludności, przemysłu, przyrody, historii, geografii itd.) - w formie tekstu lub html.

* promowanie Prowincji i Cesarstwa jako całości

* współpraca z władzami centralnymi i innymi terytorialnymi.

Prefekt ma obowiązek przesyłać do władz centralnych (co najmniej raz na 3 tygodnie) materiały dotyczące Prowincji, którą zarządza.

Stanowisko prefekta daje takiej osobie pełnię władzy w Prowincji, którą zarządza. Osoba taka odpowieda tylko przed Cesarzem i Konsulem.

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW:

martazl@poczta.onet.pl 

 

 
Kartacja Kartacja Sertia    
Arasya Arasya

Slankia

Kapsja

Tersia

Farsun

 

 

 

   
Ryndrangh Ryndrangh

Bhrhandhran

Wardrangh

Artragh

 

 

   
Damhallagh Damhallagh Magadha    

 

Mapa siedmiu prowincji Cesarstwa Leblandii

 MAPA OGÓLNA CESARSTWA


Wszelkie dane podane na tej stronie i jej podstronach przedstawiają "Plany", jakie Cesarstwo Leblandii zamierza wprowadzić w życie po anektowaniu odpowiednich wysp na Oceanie Spokojnym! All information on this webpage and subpages are our "Plans of future development". We will execute them, when we annex some islands on Pacific Ocean.


 


Copyright (c) by Cesarstwo Leblandii

All rights reserved.

http://leblandia.republika.pl

Autor herbów Prowincji: Sebastian Nyk