Publiczny Raport Ministerstwa Propagandy Cesarstwa Leblandii za rok 2002

Osiągnięte założenia:

1. Współpraca kulturalna i informacyjna:
W roku 2002 Cesarstwo Leblandii nawiązało współpracę w dziedzinie wymiany informacji z następującymi agencjami informacyjnymi:

BAI

Kurier Aklandyjski

Magazyn Niezależny

DreamNews

BrunlandNEWS

Niezależna Agencja Informacyjna NAI (początek współpracy)

adresy tych agencji na stronie: http://leblandia.republika.pl/wymiana.htm 


Budowa własnej Agencji Informacyjnej - LAI:

http://leblandia.republika.pl/lai.htm ------------------------------------------------------------------


2. Wyróżnienia dla Cesarstwa Leblandii za rok 2002:

strona w całości zamieszczona na płycie CD-ROM dodanej do magazynu "Internet" 2/2002

artykuł w tygodniku "Wprost" - 16 czerwca 2002 - str. 60-61. 

artykuł w dzienniku "Nowiny" - artykuł dostępny także online. 

artykuł w czasopiśmie "Najwyższy Czas!" (nr 37/2002) w rubryce "Pro Fide, Rege et Lege" - 

artykuł w czasopiśmie "Twist" (nr. 10/2002, str. 90)

artykuł w dzienniku "Kurier Lubelski" z 16.09.2002 - artykuł dostępny online! 

nominacja do finału konkursu "Podium" - ONET.PL

więcej na stronach Ministerstwa Propagandy: http://leblandia.republika.pl/propaganda.htm 
oraz w Świątyni Chwały Medialnej Cesarstwa Leblandii: http://leblandia.republika.pl/prowincje/gargia_rd.htm 


------------------------------------------------------------------

3. Współpraca Międzynarodowa:

Nawiązano stosunki dyplomatyczne z ponad 25 obcymi państwami wirtualnymi. Z następującymi państwami stosunki te zakończyły się uznaniem:

The Theocracy and Empire of the Nations of Kato

Cordial Kingdom of Kelterspruf

Republic of Amerada

Kingdom of Babkha

Kingdom of Newbolland

Almazonia

The Kingdom of Silvania

The Kingdom of Komai

New Roman Republic 


------------------------------------------------------------------

4. Pierwsze rozszerzenie Paktu Leblandzkiego o nowe państwa:

14 stycznia 2002 - przystąpienie do Paktu Królestwa Podland, jako państwa sprzymierzonego.

19 lutego 2002 - przystąpienie do Paktu państwa State of God, jako państwa sprzymierzonego - aktualnie Chanlandia.

2 marca 2002 - przystąpienie do Paktu Cesarstwa Aztec jako państwa sprzymierzonego.

14 marca 2002 - przystąpienie do Paktu Baronii Zarakata jako państwa sprzymierzonego.

Więcej: http://leblandia.republika.pl/pakt.htm 

------------------------------------------------------------------

5. Konferencje Międzynarodowe w Sułtanacie Al-Farun, w których wzięliśmy udział:

www.alfarun.w.interia.pl/konfer.htm   

www.alfarun.w.interia.pl/konferprzem.htm 

www.alfarun.w.interia.pl/konferprzem2.htm  

------------------------------------------------------------------

6. Rozbudowa Wojska Leblandii i powołanie CABN, NABS i NABUL. Manewry Paktu Leblandzkiego:

http://leblandia.republika.pl/wojsko.htm 

------------------------------------------------------------------

7. Działalność edukacyjna i kulturalna:

Uniwersytet Leblandii: http://leblandia.republika.pl/uniwersytet.htm 

Filia Uniwersytetu Leblandii w Republice Brunlandu: http://www.brunland.prv.pl/uniwersytet.htm 

Filia Uniwersytetu Leblandii w Baronii Zarakata: http://free.of.pl/z/zarakata/uniwersytet.html 

Współpraca z Kolegium Wezyrskim Sułtanatu Al-Farun: www.alfarun.w.interia.pl/kolegium.htm 

AKADEMIA WOJSKOWA CESARSTWA LEBLANDII:
http://leblandia.republika.pl/armia/akademiaw.htm 

Leblandzka Agencja Kosmiczna:
http://leblandia.republika.pl/lak/lak.htm 

http://leblandia.republika.pl/slowniki.htm 

Mecenat Literatury Cesarstwa Leblandii:
http://leblandia.republika.pl/mecenat/main.html 


Muzeum Cesarstwa Leblandii:
http://leblandia.republika.pl/muzeum.htm 

Ministerstwa Kultury i Sztuki:
http://leblandia.republika.pl/mkiszt.htm 

Filharmonia Cesarska:
http://leblandia.republika.pl/prowincje/gargia/filharmonia/filharmonia.htm 

Główna Biblioteka Cesarstwa Leblandii pod patronatem gen. Krzysztofa Drucia 
http://leblandia.republika.pl/prowincje/gargia_rd.htm 

------------------------------------------------------------------

8. Otwarcie Urzędu Stanu Cywilnego Cesarstwa Leblandii:

http://leblandia.republika.pl/usc.htm 

w Leblandii system prawny zezwala na zawarcie związku małżeńskiego
Aby to się dokonało, muszą być spełnione następujące przesłanki:
1. oboje kandydaci (mezczyzna i kobieta) musza byc obywatelami Leblandii
2. oboje musza miec mozliwosc zawarcia malzenstwa, chciec zawrzec malzenstwo i zdawac sobie sprawe, co to oznacza
3. oboje musza zlozyc do Cesarza stosowny wniosek
4. decyzja lezy w rekach Cesarza

------------------------------------------------------------------

9. Otwarcie Bank of Leblandia i wypromowanie własnej waluty Leben, przyjętej przez Leblandię, Sułtanat Al-Farun i Baronię Zarakatę:

http://leblandia.republika.pl/bank.htm 

------------------------------------------------------------------

10. Utworzenie i wyposażenie Biblioteki Cesarskiej:

http://leblandia.republika.pl/biblioteka.htm 

------------------------------------------------------------------

11. Otwarcie Ministerstwa Pracy Cesarstwa Leblandii: http://leblandia.republika.pl/praca.htm 

------------------------------------------------------------------

12. Możliwość wirtualnego zwiedzania strony Cesarstwa Leblandii:

http://leblandia.republika.pl/zwiedzanie.htm 


Rozbudowa stron prowincji:

http://leblandia.republika.pl/prowincje.htm 


Nowy formularz zapisu:

http://leblandia.republika.pl/zapis.htm 

-----------------------------------------------------------------

20.11.2002 - liczba obywateli Leblandii : 500 !GŁÓWNE PLANY MINISTERSTWA PROPAGANDY NA ROK 2003:

- umacnianie pozycji międzynarodowej

- nawiązanie pełniejszej współpracy z polskimi państwami wirtualnymi, szczególnie z tymi starszymi

- dązenie do polepszenia stosunków z Królestwem Dreamlandu i Republiką Baridas

- stworzenie mechanizmów opartych na PHP i mySQL

- zwiększenie roli NABUL oraz współpraca w tej dziedzinie z Republiką Brunlandu

- promowanie waluty Leben jako silnej waluty międzynarodowej

- przekroczenie poziomu 1000 obywateli

- rozbuowa stron w kierunku edukacji, kultury i prawa międzynarodowego

- utrzymanie odrębności wyglądu stron

- utrzymanie pozycji mocarstwa wśród państw wirtualnych

- dążenie do pokojowych i dobrych stosunków z wszystkimi państwami


Senator 
Anike 
Minister Propagandy
Red. Nacz. "Kuriera Cesarskiego"
http://leblandia.republika.pl/kurier.htm

zaawansowane
w polskim internecie
za granicą