Publiczny Raport Ministerstwa Propagandy Cesarstwa Leblandii za rok 2003

Osiągnięte założenia:

1.  Umocnienie roli Cesarstwa Leblandii na arenie międzynarodowej:

 

- Powołanie do życia Programu Pomocy Nowym Państwom Wirtualnym (PPNPW), mającego na celu pomoc nowopowstającym państwom wirtualnym w zaistnieniu w wirtualnym świecie

http://leblandia.republika.pl/ppnpw.htm 

 

- Rozbudowa Paktu Leblandzkiego do 10 członków:

http://leblandia.republika.pl/pakt.htm 

 

- Stworzenie prezentacji multimedialnej o Cesarstwie Leblandii. Goraca zachecam do jej obejrzenia! Zawiera 40 slajdow, do jej ogladania zalecany jest Internet Explorer 6 PL:
http://leblandia.republika.pl/prowincje/prezentacja/prezentacja.htm 

 

- członkostwo Cesarstwa Leblandii w najważniejszych organizacjach międzynarodowych: SPUM, CoM, LoSS, Fifth World, Micronational & Secessionist States Webring, Virtual Worlds, Pakt Leblandzki, Forum PM, PPNPW, OPPW, POZPW i innych.

 

- rozbudowa angielskiej wersji strony Cesarstwa Leblandii

http://leblandia.republika.pl/leblandia_eng.htm ------------------------------------------------------------------


2. Wyróżnienia dla Cesarstwa Leblandii za rok 2003:

- artykuł w ukraińskiej "Lwowska Gazeta" - zamieszczono tam wzmiankę o Cesarstwie Leblandii - artykuł dostępny online! (zrzut fragmentu o Leblandii);

- artykuł w "Ekspressie Bydgoskim" - 9 maj 2003 - polecam zapoznanie się z zeskanowanym artykułem (340K);

więcej na stronach Ministerstwa Propagandy: http://leblandia.republika.pl/propaganda.htm 
oraz w Świątyni Chwały Medialnej Cesarstwa Leblandii: http://leblandia.republika.pl/prowincje/gargia_rd.htm 

------------------------------------------------------------------

3. Współpraca Międzynarodowa:

Nawiązano stosunki dyplomatyczne z kolejnymi państwami wirtualnymi. Z następującymi państwami stosunki te zakończyły się wzajemnym uznaniem:

The Inner Realm of Patria

Kingdom of Bahoudi

United Universal Union

Kingdom of Pottyland

Republic of Marajo

Supreme Sovereign Republic of Natopia

The Nation of Alteria

Księstwo Sarmacji

Królestwa Scholandii

Rzeczpospolita Trojga Narodów

Królestwo Natanii

Estroma

------------------------------------------------------------------

4.  Kolejne rozszerzenie Paktu Leblandzkiego o nowe państwa:

28 lutego 2003 - przystąpienie do Paktu Rzeczypospolitej Obojga Narodów jako państwa sprzymierzonego.

21 maja 2003 - przystąpienie do Paktu Rzeczypospolitej Trojga Narodów jako państwa sprzymierzonego.

16 listopada 2003 - przystąpienie do Paktu Estromy jako państwa sprzymierzonego.

18 listopada 2003 - przystąpienie do Paktu Wirtualnego Królestwa Natanii jako państwa sprzymierzonego.


Więcej: http://leblandia.republika.pl/pakt.htm 

------------------------------------------------------------------

5. Konferencje Międzynarodowe, w których wzięliśmy udział:

Trzecia Konferencja Paktu Leblandzkiego w Sułtanacie Al-Farun

www.alfarun.w.interia.pl/konfer3.htm    

Głównym celem tej Konferencji było przedstawienie władcom państw będących członkami Paktu Leblandzkiego zagadnień związanych z dalszym rozwojem Paktu Leblandzkiego.

www.alfarun.w.interia.pl/konferprzem3.htm  

Pierwsza Konferencja Programu Pomocy Nowym Państwom Wirtualnym

www.alfarun.w.interia.pl/konferppnpw1.htm 

------------------------------------------------------------------

6. Rozbudowa sił zbrojnych Cesarstwa Leblandii. Manewry Paktu Leblandzkiego:

http://leblandia.republika.pl/armia/manewry.htm 

(nowe strony Armii Cesarstwa Leblandii, wraz z pelnym  Schematem Organizacyjnym Armii Cesarstwa Leblandii, aktualizacja stron Akademii Wojskowej Cesarstwa Leblandii)

 

Próba usystematyzowania historii wojskowości Cesarstwa Leblandii w dziele "Historia Wojskowości Cesarstwa Leblandii"):

http://leblandia.republika.pl/armia/historia1.htm 

------------------------------------------------------------------

7. Działalność edukacyjna i kulturalna (istniejące instytucje):

Uniwersytet Leblandii: http://leblandia.republika.pl/uniwersytet.htm 

Filia Uniwersytetu Leblandii w Republice Brunlandu: http://www.brunland.prv.pl/uniwersytet.htm 

Filia Uniwersytetu Leblandii w Baronii Zarakata: http://free.of.pl/z/zarakata/uniwersytet.html 

Współpraca z Kolegium Wezyrskim Sułtanatu Al-Farun: www.alfarun.w.interia.pl/kolegium.htm 

AKADEMIA WOJSKOWA CESARSTWA LEBLANDII:
http://leblandia.republika.pl/armia/akademiaw.htm 

(Główna Uczelnia Wojskowa Cesarstwa Leblandii i Paktu Leblandzkiego)

Leblandzka Agencja Kosmiczna:
http://leblandia.republika.pl/lak/lak.htm 

(codziennie aktualizowane newsy ze świata astronomii)

Słowniki Języków Świata:

http://leblandia.republika.pl/slowniki.htm 

Mecenat Literatury Cesarstwa Leblandii:
http://leblandia.republika.pl/mecenat/main.html 

(rozbudowa stron Mecenatu Literatury Cesarstwa Leblandii poprzez dodanie podstron zawierających wiersze największych polskich poetów (Tuwim, Asnyk, Lesmian, Milosz, Norwid, Staff ... i in.) oraz wiersze i prozę Leblandczyków.

Muzeum Cesarstwa Leblandii:
http://leblandia.republika.pl/muzeum.htm 

(wystawy stałe: Strony Cesarstwa Leblandii na przestrzeni lat, Cesarstwa Leblandii w wyszukiwarkach internetowych -  ukazanie pozycji Cesarstwa Leblandii w najwiekszych swiatowych wyszukiwarkach (oczywiscie na pierwszym miejscu)

Ministerstwa Kultury i Sztuki:
http://leblandia.republika.pl/mkiszt.htm 

Filharmonia Cesarska:
http://leblandia.republika.pl/prowincje/gargia/filharmonia/filharmonia.htm 

(możliwość posłuchania najważniejszych utworów muzycznych światowej sławy kompozytorów)

Główna Biblioteka Cesarstwa Leblandii pod patronatem gen. Krzysztofa Drucia 
http://leblandia.republika.pl/prowincje/gargia_rd.htm 

(zawiera potężny księgozbiór twórczości obywateli Cesarstwa Leblandii, wywiady z władcami innych państw wirtualnych przeprowadzonymi przez Kurier Cesarski, przemówienia Cesarskie...)

 

Wydawnictwo Cesarskie EMPEROR:

http://leblandia.republika.pl/lwc.htm

(promowanie twórczości własnej obywateli Leblandii, Legendy Narodowe, Dzienniki z Damhallagh)

 

Rozpoczęcie wydawania pierwszego w państwach wirtualnych miesięcznika poświęconego modzie, muzyce i filmowi. W stycznie 2003 roku wychodzi pierwszy numer "Gargiana":

http://leblandia.republika.pl/gargian.htm 

 

Towarzystwo Geograficzne Cesarstw Leblandii (TGCL):

http://leblandia.republika.pl/tgcl/tgcl.htm 

------------------------------------------------------------------

Poniżej zamieszczam listę osób, które zrobiły wiele  dla Cesarstwa... Cesarstwo jest Wam wdzięczne... Wykaz ułożono w kolejności "działań" - obejmuje on tylko osoby, których praca wpłynęła na rozwój stron Cesarstwa...

Cesarz Marcus Lebenciusz i  Cesarzowa Marta Zmysłowska dnia 26 marca 2001 tworzą Cesarstwo Leblandii...

Generał Krzysztof Druć, Pretor Marcin Paluszczak i Arcykapłan Piotr wchodzą w skład Rady Cesarskiej, opiniują Dekrety, biorą udział w przygotowywaniu projektów ustaw i sądownictwie...

Sebastian Nyk - herby prowincji

Tedus - strony Ministerstwa Kultury i Sztuki

Tomasz Dąbrowski - strony Prowincji Gargia

Michaelmt - projekty Konstytucji Leblandii i Dekretu o przestępstwach i karach

Krzysztof Mitko - folder Prowincji Kartacja

Zolwik - WiceMinister Kultury i Sztuki

Anike - "Kurier Cesarski", strony Ministerstwa Propagandy, nowe strony Prowincji Gargia, Minister Propagandy Cesarstwa Leblandii

Rommel - strony Armii Leblandii, Koordynator Rozwoju Paktu Leblandzkiego, Cesarski Komitet Kontroli

Paweł G. - sprawował funkcje Ambasadora Leblandii w kilku krajach

Entis - Akademia Wojskowa Cesarstwa Leblandii, Leblandzka Agencja Kosmiczna

*** - CABN, NABS, NABUL - dziękujemy szczególnie tym, którzy będąc w ukryciu wypełniają swoje powinności w tajnych służbach...

Morganna D'Ascogon - strony Mecenatu Literatury Cesarstwa Leblandii, wiersze...

Catcha Thorgensen - pomysł Wyprawy na Damhallagh, strona TGCL

Mykill - sprawozdanie z Wyprawy na Damhallagh

Szaybus - współpraca z Uniwersytetem Leblandzkim, kwestie techniczne

Komar - GamesLand

Mateusz - Katedra Humoru Uniwersytetu Cesarskiego

Emma Scyther - strona "Sadystycznej Ferajny"

Barbara Bączek - "Gargian"

Daniel W. - przygotowanie projektów banknotów Lebena

Estanislao Syroyedoff - historia wojskowości Cesarstwa Leblandii

Paulina -  przygotowanie wystawy swoich prac graficznych i zrobionych techniką witrażu

Wojciech D. vel Euro - praca na rzecz "Kuriera Cesarskiego", AWCL  oraz pracę w T-Teamie

Katarzyna Sobczyńska, Mateusz Wanat, Wujek, Prażyn - Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Propagandy

i wielu, wielu innych...

 


31.12.2003 - liczba obywateli Cesarstwa Leblandii wynosi: 800 !


GŁÓWNE PLANY MINISTERSTWA PROPAGANDY NA ROK 2004:

- utrzymanie pozycji mocarstwa wśród państw wirtualnych

 

- umacnianie pozycji międzynarodowej

 

- promowanie budowy państwa w zgodzie z zasadami "Doktryny Micronation"

- dalsze rozwijanie współpracy z innymi państwami wirtualnymi, dynamiczny rozwój polityki zagranicznej

- dalsza rozbudowa stron w kierunku edukacji, kultury i prawa międzynarodowego

- pozyskanie nowych, aktywnych obywateli oraz zachęcenie mieszkańców Cesarstwa Leblandii do włączenia się w życie państwa


- promowanie Cesarstwa Leblandii w mediach świata realnego

- utrzymanie odrębności wyglądu stron

- dążenie do pokojowych i dobrych stosunków z wszystkimi państwami


Senator 
Anike 
Minister Propagandy
Red. Nacz. "Kuriera Cesarskiego"
http://leblandia.republika.pl/kurier.htm

zaawansowane
w polskim internecie
za granicą

Copyright (c) 2001-2003 Cesarstwo Leblandii

http://leblandia.republika.pl