Publiczny Raport Ministerstwa Propagandy Cesarstwa Leblandii za rok 2006

 

Osiągnięte założenia:

1.  Utrzymanie roli Cesarstwa Leblandii na arenie międzynarodowej:

- członkostwo Cesarstwa Leblandii w najważniejszych organizacjach międzynarodowych: SPUM, CoM, LoSS, Fifth World, Micronational & Secessionist States Webring, Virtual Worlds, Pakt Leblandzki, Forum PM, PPNPW, OPPW, POZPW i innych; wspolpraca z wieloma panstwami wirtualnymi, nawiazanie wspolpracy z nowymi panstwami, zakonczone wzajemnym uznaniem:

http://leblandia.republika.pl/friends_eng.htm 

http://leblandia.republika.pl/friends.htm 

 

- utrzymanie odrębności wyglądu stron od "portalowości" stron innych "mikronacji":

http://leblandia.republika.pl/leblandia.htm 


------------------------------------------------------------------


2. Sukcesy Cesarstwa Leblandii w świecie realnym w roku 2006:


Więcej na stronach Ministerstwa Propagandy: http://leblandia.republika.pl/propaganda.htm 
oraz w Świątyni Chwały Medialnej Cesarstwa Leblandii: http://leblandia.republika.pl/prowincje/gargia_rd.htm 

------------------------------------------------------------------

3. Współpraca Międzynarodowa:

Nawiązano stosunki dyplomatyczne z kolejnymi państwami wirtualnymi. Z następującymi państwami stosunki te zakończyły się wzajemnym uznaniem:

British West Florida

Republic of Mania

więcej: http://leblandia.republika.pl/msz.htm 
------------------------------------------------------------------

4.  Kolejne rozszerzenie Paktu Leblandzkiego o nowe państwa:

8 kwietnia 2005 - przystąpienie do Paktu Gryfinlandii jako państwa sprzymierzonego. Brak późniejszych działań ze strony władz Gryfinlandii spowodował, że państwo to nie uzyskało statusu "Państwa sprzymierzonego z Paktem Leblandzkim".


Więcej: http://leblandia.republika.pl/pakt.htm 

------------------------------------------------------------------

5. Najważniejsze wizyty międzynarodowe Jego Cesarskiej Wysokosci Marcusa Lebenciusza:

Rok 2006:

25 lutego 2006 - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały udał się z jednodniową wizytą do Sułtanatu Al-Farun, podaczas której doszło do podpisania Traktatu Energetycznego pomiędzy Sułtanatem Al-Farun a Cesarstwem Leblandii.

27 kwietnia 2006 r. Senat Kolegium Wezyrskiego Sułtanatu Al-Farun nadał Jego Cesarskiej Mości Marcusowi Lebenciuszowi z Leblandii tytuł Doktora honoris causa Kolegium Wezyrskiego. Cesarz odebrał to wyróżnienie osobiście, wygłosił też wykład pt. "Państwo wirtualne - wczoraj, dziś i jutro".

21-23 sierpnia 2006 r. - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały udał się w dwudniową wizytę do Niepodległego Królestwa Podlasia. Podczas spotkania z JKM Ferdynandem II omówiona została kwestia bezpośredniego połączenie lotniczego pomiędzy pomiędzy Cesarstwem Leblandii a NKP.

25-27 sierpnia 2006 r. - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały udał się w dwudniową wizytę do Xięstwa Andreterry. 

28-29 sierpnia 2006 r. - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały udał się w dwudniową wizytę do Sułtanatu Al-Farun. Wizyta ta stała się kolejnym spotkaniem, na którym JCW wygłosił wykład dla słuchaczy Kolegium Wezyrskiego. Tym razem temat wykładu nawiązywał do najświeższej historii państw wirtualnych i brzmiał "Konflikty w wirtualnym świecie".


------------------------------------------------------------------

6. Działalność edukacyjna i kulturalna (istniejące instytucje):

Uniwersytet Leblandii: http://leblandia.republika.pl/uniwersytet.htm 

Filia Uniwersytetu Leblandii w Republice Brunlandu: http://www.brunland.prv.pl/uniwersytet.htm 

Filia Uniwersytetu Leblandii w Baronii Zarakata: http://free.of.pl/z/zarakata/uniwersytet.html 

Współpraca z Kolegium Wezyrskim Sułtanatu Al-Farun: www.alfarun.w.interia.pl/kolegium.htm 

AKADEMIA WOJSKOWA CESARSTWA LEBLANDII:
http://leblandia.republika.pl/armia/akademiaw.htm 

(Główna Uczelnia Wojskowa Cesarstwa Leblandii i Paktu Leblandzkiego)

Leblandzka Agencja Kosmiczna:
http://leblandia.republika.pl/lak/lak.htm 

(codziennie aktualizowane newsy ze świata astronomii)

Słowniki Języków Świata:

http://leblandia.republika.pl/slowniki.htm 


Muzeum Cesarstwa Leblandii:
http://leblandia.republika.pl/muzeum.htm 

(wystawy stałe: Strony Cesarstwa Leblandii na przestrzeni lat, Cesarstwa Leblandii w wyszukiwarkach internetowych -  ukazanie pozycji Cesarstwa Leblandii w najwiekszych swiatowych wyszukiwarkach (oczywiscie na pierwszym miejscu), Kartki świąteczne z życzeniami od Cesarza;

Ministerstwa Kultury i Sztuki:
http://leblandia.republika.pl/mkiszt.htm 

Galeria Narodowa Cesarstwa Leblandii - największa w całym wirtualnym świecie galeria malarstwa polskiego. Serdecznie zapraszamy!

Mecenat Literatury Cesarstwa Leblandii - zapraszamy na strony poświęcone literaturze (rozbudowa stron Mecenatu Literatury Cesarstwa Leblandii poprzez dodanie podstron zawierających wiersze największych polskich poetów (Tuwim, Asnyk, Lesmian, Milosz, Norwid, Staff ... i in.) oraz wiersze i prozę Leblandczyków.

Leblandzkie Wydawnictwo Cesarskie EMPEROR - Wydawnictwo EMPEROR stawia sobie za cel stworzenie Księgozbioru Literatury Leblandzkiej, pisanej przez Leblandczyków. Literatury wszelkiego rodzaju, zarówno lekkiej i przyjemnej, jak też i całkowicie poważnej, prozy, poezji i fraszki... 

Filharmonia Cesarska - Misją Filharmonii Cesarskiej w Prowincji Gargia jest prezentowanie Całemu Światu wysokiej jakości, żywej muzyki, zarówno tradycyjnej jak i nowoczesnej. Każdy, kto choć raz zawita w progi naszej filharmonii może być pewien, iż zjawi się tu jeszcze nie jeden raz...

Teatr im. Cesarza Markusa Lebencjusza Wspaniałego - zwany potocznie Teatrem Cesarskim. Warto sprawdzić repertuar teatru, którego sztuki ogląda sam Cesarz!

Galeria im. Marty Zmysłowskiej - Niech Twoje oczy odpoczną od tekstu i niech uspokoją się Twoje myśli, gdy będziesz przechadzał się wśród obrazów całego Cesarstwa.

Prasa wydawana w Cesarstwie Leblandii - w Cesarstwie wydawane są trzy miesięczniki: "Kurier Cesarski" - oficjalny organ prasowy Cesarstwa, "Gargian" - miesięcznik o Modzie, Muzyce i Filmie oraz "Games Land" - miesięcznik o grach komputerowych.

Biblioteka pod Patronatem Gen. Krzysztofa Drucia - biblioteka archiwizująca wszelką działalność wydawniczą Cesarstwa

Leblandzka Agencja Mody - Cesarstwo Leblandii promuje wśród swoich obywateli podążanie z duchem mody... LAM spełnia ważną funkcję na tej drodze... 

Cesarstwa Leblandii wydaje również pierwszy w państwach wirtualnych miesięcznik poświęcony modzie, muzyce i filmowi. 

http://leblandia.republika.pl/gargian.htm 

 

Towarzystwo Geograficzne Cesarstw Leblandii (TGCL):

http://leblandia.republika.pl/tgcl/tgcl.htm 

------------------------------------------------------------------


31.12.2006 - liczba obywateli Cesarstwa Leblandii wynosi: 1.150 !


GŁÓWNE PLANY MINISTERSTWA PROPAGANDY NA ROK 2006:

- promowanie budowy państwa w zgodzie z zasadami "Doktryny Micronation", przejście do stanu państwa dojrzałego, brak kontaktów z "tworami państwopodobnymi", które głównym celem swojego rozwoju uczyniły zabawę. Wzorowanie się na państwach pokroju The Republic of Molossia, Tallosa, Corvinia ect.;

- reorganizacja funkcjonowania państwa w kierunku w kierunku państwa istniejącego samodzielnie, współpracującego z wybranymi sojusznikami;

- dalsze rozwijanie współpracy z prawdziwymi państwami wirtualnymi;

- dalsza rozbudowa stron w kierunku edukacji, kultury i prawa międzynarodowego;

- pozyskanie nowych, aktywnych obywateli oraz zachęcenie mieszkańców Cesarstwa Leblandii do włączenia się w życie państwa;


- promowanie Cesarstwa Leblandii w mediach świata realnego;

- utrzymanie odrębności wyglądu stron;

- dążenie do pokojowych i dobrych stosunków z wszystkimi państwami;

 
Senator 
Anike 
Minister Propagandy
Red. Nacz. "Kuriera Cesarskiego"
http://leblandia.republika.pl/kurier.htm

zaawansowane
w polskim internecie
za granicą

Copyright (c) 2001-2006 Cesarstwo Leblandii

http://leblandia.republika.pl