Publiczny Raport Ministerstwa Propagandy Cesarstwa Leblandii za rok 2009

 

Osiągnięte założenia:

1.  Utrzymanie roli Cesarstwa Leblandii na arenie międzynarodowej:

Cesarstwo Leblandii w dalszym ciągu istnieje na arenie międzynarodowej. Mimo częściowego wycofania się z polityki państw polskojęzycznych, z których większa część stała się rodzajem gry internetowej, nie spełniając tym samym wymogów Doktryny Micronation, Cesarstwo wciąż rozwija swoje kontakty z państwami anglojęzycznymi, które wciąż są tej doktrynie wierne.

Cesarstwa Leblandii jest członkiem najważniejszych organizacjach międzynarodowych: SPUM, CoM, LoSS, Fifth World, Micronational & Secessionist States Webring, Pakt Leblandzki i innych, współpracuje z wieloma państwami wirtualnymi, mi.in:

http://leblandia.republika.pl/friends_eng.htm 

http://leblandia.republika.pl/friends.htm 


------------------------------------------------------------------


2. Sukcesy Cesarstwa Leblandii w świecie realnym w roku 2009:


Więcej na stronach Ministerstwa Propagandy: http://leblandia.republika.pl/propaganda.htm 
oraz w Świątyni Chwały Medialnej Cesarstwa Leblandii: http://leblandia.republika.pl/prowincje/gargia_rd.htm 

------------------------------------------------------------------

3. Współpraca Międzynarodowa:

Nawiązano stosunki dyplomatyczne z kolejnymi państwami wirtualnymi. Z następującymi państwami stosunki te zakończyły się wzajemnym uznaniem:

Aurea's Kingdom

The Grand Duchy of Flandrensis

The Democratic Duchy of Francisville

więcej: http://leblandia.republika.pl/msz.htm 
------------------------------------------------------------------

4.  Kolejne rozszerzenie Paktu Leblandzkiego o nowe państwa:

W związku z częściowym wycofaniem się z polityki państw polskojęzycznych, z których większa część stała się rodzajem gry internetowej, nie spełniając tym samym wymogów Doktryny Micronation, Cesarstwo wciąż rozwija swoje kontakty z państwami anglojęzycznymi, które wciąż są tej doktrynie wierne, nie dążąc na razie jednak do rozszerzenia Paktu Leblandzkiego.

Więcej: http://leblandia.republika.pl/pakt.htm 

------------------------------------------------------------------

5. Najważniejsze wizyty międzynarodowe Jego Cesarskiej Wysokosci Marcusa Lebenciusza:

Rok 2009:

17-19 kwietnia 2009 - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały bierze udział w Siódmej Konferencji Paktu Leblandzkiego w Sułtanacie Al-Farun.

2-5 listopada 2009 - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały udał się wraz z Majorem Rommlem z wizytą do Sułtanatu Al-Farun. Celem wizyty było spotkanie robocze przed planowaną Ósmą Konferencją Paktu Leblandzkiego.

23-25 listopad 2009 - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały objął przewodnictwo Ósmej Konferencji Paktu Leblandzkiego w Sułtanacie Al-Farun. Głównym celem Konferencji było stworzenie wspólnej wizji dalszego rozwoju Paktu Leblandzkiego oraz przedstawienie przez każde z uczestniczących państw, co osiągnęło w ostatnich 3 latach oraz co planuje osiągnąć w nadchodzącym roku.

11-12 grudnia 2009 - JCW Marcus Lebenciusz Augustus Wspaniały udał się z wizytą do Republiki Brunlandu. Celem wizyty było omówienia współistnienia i współpracy Cesarstwa Leblandii i Republiki Brunlandu.


------------------------------------------------------------------

6. Działalność edukacyjna i kulturalna (istniejące instytucje):

Uniwersytet Leblandii: http://leblandia.republika.pl/uniwersytet.htm 

Filia Uniwersytetu Leblandii w Republice Brunlandu: http://www.brunland.prv.pl/uniwersytet.htm 

Filia Uniwersytetu Leblandii w Baronii Zarakata: http://free.of.pl/z/zarakata/uniwersytet.html 

Współpraca z Kolegium Wezyrskim Sułtanatu Al-Farun: www.alfarun.w.interia.pl/kolegium.htm 

AKADEMIA WOJSKOWA CESARSTWA LEBLANDII:
http://leblandia.republika.pl/armia/akademiaw.htm 

(Główna Uczelnia Wojskowa Cesarstwa Leblandii i Paktu Leblandzkiego)

Leblandzka Agencja Kosmiczna:
http://leblandia.republika.pl/lak/lak.htm 

(codziennie aktualizowane newsy ze świata astronomii)


Muzeum Cesarstwa Leblandii:
http://leblandia.republika.pl/muzeum.htm 

(wystawy stałe: Strony Cesarstwa Leblandii na przestrzeni lat, Cesarstwa Leblandii w wyszukiwarkach internetowych -  ukazanie pozycji Cesarstwa Leblandii w najwiekszych swiatowych wyszukiwarkach (oczywiscie na pierwszym miejscu), Kartki świąteczne z życzeniami od Cesarza;

Ministerstwa Kultury i Sztuki:
http://leblandia.republika.pl/mkiszt.htm 

Galeria Narodowa Cesarstwa Leblandii - największa w całym wirtualnym świecie galeria malarstwa polskiego. Serdecznie zapraszamy!

Mecenat Literatury Cesarstwa Leblandii - zapraszamy na strony poświęcone literaturze (rozbudowa stron Mecenatu Literatury Cesarstwa Leblandii poprzez dodanie podstron zawierających wiersze największych polskich poetów (Tuwim, Asnyk, Lesmian, Milosz, Norwid, Staff ... i in.) oraz wiersze i prozę Leblandczyków.

Leblandzkie Wydawnictwo Cesarskie EMPEROR - Wydawnictwo EMPEROR stawia sobie za cel stworzenie Księgozbioru Literatury Leblandzkiej, pisanej przez Leblandczyków. Literatury wszelkiego rodzaju, zarówno lekkiej i przyjemnej, jak też i całkowicie poważnej, prozy, poezji i fraszki... 

Filharmonia Cesarska - Misją Filharmonii Cesarskiej w Prowincji Gargia jest prezentowanie Całemu Światu wysokiej jakości, żywej muzyki, zarówno tradycyjnej jak i nowoczesnej. Każdy, kto choć raz zawita w progi naszej filharmonii może być pewien, iż zjawi się tu jeszcze nie jeden raz...

Teatr im. Cesarza Markusa Lebencjusza Wspaniałego - zwany potocznie Teatrem Cesarskim. Warto sprawdzić repertuar teatru, którego sztuki ogląda sam Cesarz!

Galeria im. Marty Zmysłowskiej - Niech Twoje oczy odpoczną od tekstu i niech uspokoją się Twoje myśli, gdy będziesz przechadzał się wśród obrazów całego Cesarstwa.

Prasa wydawana w Cesarstwie Leblandii - w Cesarstwie wydawane są trzy miesięczniki: "Kurier Cesarski" - oficjalny organ prasowy Cesarstwa, "Gargian" - miesięcznik o Modzie, Muzyce i Filmie oraz "Games Land" - miesięcznik o grach komputerowych.

Biblioteka pod Patronatem Gen. Krzysztofa Drucia - biblioteka archiwizująca wszelką działalność wydawniczą Cesarstwa

Leblandzka Agencja Mody - Cesarstwo Leblandii promuje wśród swoich obywateli podążanie z duchem mody... LAM spełnia ważną funkcję na tej drodze... 

Towarzystwo Geograficzne Cesarstw Leblandii (TGCL):

http://leblandia.republika.pl/tgcl/tgcl.htm 

------------------------------------------------------------------


31.12.2009 - liczba obywateli Cesarstwa Leblandii wynosi: 1.215 !

GŁÓWNE PLANY MINISTERSTWA PROPAGANDY NA ROK 2010:

- promowanie budowy państwa w zgodzie z zasadami "Doktryny Micronation", przejście do stanu państwa dojrzałego, brak kontaktów z "tworami państwo podobnymi", które głównym celem swojego rozwoju uczyniły zabawę w pseudo ekonomiczną państwowość. Wzorowanie się na państwach pokroju The Republic of Molossia, Tallosa, Corvinia ect.;

- dalsze rozwijanie współpracy z prawdziwymi państwami wirtualnymi poprzez prowadzoną ożywioną korespondencję dyplomatyczną z ich władcami;
- dalsza rozbudowa stron w kierunku edukacji, kultury i prawa międzynarodowego;
- pozyskanie nowych, aktywnych obywateli oraz zachęcenie mieszkańców Cesarstwa Leblandii do włączenia się w życie państwa;
- utrzymanie odrębności wyglądu stron;
- dążenie do pokojowych i dobrych stosunków z wszystkimi państwami;


Senator 
Anike 
Minister Propagandy
Red. Nacz. "Kuriera Cesarskiego"
http://leblandia.republika.pl/kurier.htm

Copyright (c) 2001-2009 Cesarstwo Leblandii

http://leblandia.republika.pl