Sąd Cesarski
  [ Konstytucja ]   [ Dekrety ]   [ Valdenia ]
LebenCity, Valdenia  

  

        

Budynek Sądu Cesarskiego, LebenCity, Valdenia

Sędziowie:
Druga Instancja:

Cesarz

Pierwsza Instancja:

Sędziowie mianowani

Główne akty prawne:

Zasady mianowania Sędziego

Dekret o Sądzie Cesarskim

Dekret o przeniesieniu w stan spoczynku sędziego Sądu Cesarskiego

Sąd Cesarski 2002-2014