Rozmiar: 7452 bajtów
Niech żyje Leblandia! Niech żyje Cesarstwo!

Ministerstwa i Urzędy :
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych  
  Ministerstwo Propagandy  
  Ministerstwo Wojny  
  Ministerstwo Gospodarki  
  Ministerstwo Sprawiedliwości
  oraz Sąd Cesarski
  
  Ministerstwo Pracy  
  Ministerstwo Kultury i Sztuki  
  Ambasady  
  Święta Strona Arcykapłana
  Cesarstwa Leblandii
  
 Archiwum Cesarstwa Leblandii
  LAI - Leblandzka Agencja
           Informacyjna
  
 LAM - Leblandzka Agencja Mody
  Narodowa Agencja Prasowa
  Cesarstwa Leblandii
  i Kurier Cesarski
  
  Narodowy Bank Cesarstwa Leblandii
  Bank of Leblandia
  
 USC - Urząd Stanu Cywilnego
  więcej urzędów...  

Poznaj Leblandię! Wybierz się w wirtualną podróż...(klik)WŁADZE CESARSTWA LEBLANDII ORAZ OSOBY Z TYTUŁEM SZLACHECKIM
Imię / Nazwisko Pseudonim Urząd / Funkcja e-mail uwagi
Rada Cesarstwa Leblandii (osoby stanu najwyższego)
Cesarz 

Marcus Lebenciusz

-

Jego Wysokość Cesarz Imperator, Głowa Cesarstwa Leblandii, Książę Valdenii, Arasyi, Damhallagh, Fardii, Gargii, Kartacji, Ryndrangh, Przewodniczący Paktu Leblandzkiego, Przewodniczący Rady Cesarstwa Leblandii, Cenzor, Naczelny Wódz Armii, Minister Spraw Zagranicznych, etc.

kontakt: Cesarz Leblandii CESARZ, RADA, SĄD CESARSKI, WWW
Konsul

Marta Zmysłowska

Cat Konsul, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Koordynator z  NABUL kontakt: Marta Zmyslowska RADA, NABS/NABUL, WWW
Prokonsul

Gen. Krzysztof Druć

Krzycho Prokonsul, Szef Sztabu Armii Leblandii - RADA, SĄD CESARSKI
Pretor

Marcin Paluszczak

- Pretor - RADA, SĄD CESARSKI
- - - - -
Senat Cesarstwa Leblandii (osoby stanu wyższego)
Senator Senior

M. T.

Michaelmt
Senator - (w stanie spoczynku)
Senator Senior

Baca

- Senator, honorowy - Galeria Narodowa
Senator

Mariusz K.

Maniek Senator, Szef Służb Specjalnych i Policyjnych; - NABS/NABUL
Senator

Anike

Anike Senator, Prefekt Gargii, Minister Propagandy, Red. Nacz. Kuriera Cesarskiego; kontakt: Anike WWW - Kurier Cesarski
Senator

Andrzej Kon.

- Senator,  Doradca Prawny Cesarza; - SĄD
Pozostali członkowie władz (osoby stanu wyższego)
Edyl

Mjr. Rommel

- Koordynator Rozwoju Paktu Leblandzkiego, Koordynator Rozwoju Armii i Służb Spec. Cesarstwa Leblandii; kontakt: Mjr. Rommel WWW
Edyl

Arkadiusz Szewczyk

- Dowódca Straży Cesarskiej; - -
Edyl

Mjr. Nick Lipman (w stanie spoczynku)

Entis - kontakt: Entis  WWW

(w stanie spoczynku)

Edyl

Barbara Bączek

Rusałka Red. Nacz. "Gargiana" (w stanie spoczynku) - WWW

(w stanie spoczynku)

Edyl

Krzysztof Woleyko

Krzychu Prezes "Bank of Leblandia"; - doradca ds. ekonomii, doktor ekonomii
Edyl

Mire de Re

MIre Arcykapłan Cesarstwa Leblandii; - Arcykapłan Cesarstwa Leblandii
Edyl

Catcha Thorgensen

Catcha Naczelny Geograf Cesarstwa Leblandii (w stanie spoczynku) catcha1@wp.pl  (w stanie spoczynku)
- - - - -
Pozostali członkowie władz (osoby stanu średniego)
Kwestor

Kamil L.

Zolwik -

-

-

(w stanie spoczynku)

Kwestor

Morganna D'Ascogon

Morganna Mecenat Literatury Cesarstwa Leblandii - WWW

(w stanie spoczynku)

Kwestor

SzaYbuS

SzaYbus T-Team - tłumaczenia stron, security

(w stanie spoczynku)

Kwestor

Ephrom

Ephrom Mennica Państwowa Cesarstwa Leblandii - grafika, heraldyka
Kwestor

Majka

Majka Red."Kuriera Cesarskiego" - dział kulinarny; - Kuchnia Cesarstwa Leblandii
Kwestor

ZED

ZED Minister Turystyki Cesarstwa Leblandii, TGCL; - autor książki: "Dzienniki Duhirjn", TGCL
Kwestor

Piotras

Piotras TGCL - TGCL
Kwestor

MyKILL

MyKILL TGCL - autor książki: "Dzienniki Damhallagh", TGCL
Kwestor

Ted

Ted TGCL - TGCL
- - - - -
Pozostali członkowie władz (osoby stanu niższego)
Tomasz Gawron Gawron Prezes LBL Trans-Oil Company; - -
Marcin P. Czarny Wilk Kapłan (w stanie spoczynku) - (w stanie spoczynku)
por. Adam Zubrzak - AWCL (Opiekun Kadetów) -
Alicja Mucha Nusia Kierownik Katedry Językoznawstwa i Filologii Języków Rodzimych i Obcych Uniwersytetu Leblandzkiego. - -
Tomasz Z. Tommy Kierownik Katedry Historii i Kultury Uniwersytetu Leblandzkiego - -
      podano wyłącznie adresy osób, które zezwoliły na publikację  zawieszony -  oznacza to, że dana osoba nie wykonywała przez ponad 6 miesięcy swoich obowiązków i decyzją Rady została zawieszona w swoich prawach i obowiązkach. 

SĄD - oznacza, iż dana osoba spełnia wymagania, aby być Sędzią Sądu Cesarskiego (realne wykształcenie prawnicze - więcej)

WWW, grafika - oznacza, iż dana osoba wspiera budowę stron internetowych Cesarstwa. 

(w stanie spoczynku) - oznacza, iż osoba ta zaprzestała wykonywanie obowiązków dla Cesarstwa Leblandii, przechodząc na emeryturę bądź czasowy zawieszając działalność w wirtualnym świecie.

Kontakt z Cesarstwem Leblandii

Powrót do strony głównej