Ministerstwo Wojny

 


Stan Gotowosci Wojsk Paktu Leblandzkiego.

Aktualny Stopien Gotowosci.

Pełna charakterystyka stanu gotowości - tutaj

Doktryna Strategiczna Cesarstwa Leblandii

W związku z napiętą sytuację polityczną ustanawia się Strategiczną Doktrynę Obronną Cesarstwa Leblandii:

  1. Głównym zagrożeniem dla Cesarstwa Leblandii jako państwa wirtualnego są zagrożenia atakami z sieci Internet oraz wroga propaganda internetowa;

  2. Za podstawowe jednostki obronne uważa się jednostkę NABS oraz pozarządową Agencję NABUL;

  3. Cesarstwo Leblandii zastrzega sobie wszelkie działania w wypadku agresji internetowej bądź groźby tej agresji oraz wrogiej propagandy internetowej;

  4. Agencja NABUL działając w oderwaniu od rządów Cesarstwa Leblandii i Sułtanatu Al-Farun podejmuje samodzielne działania celem ochrony państw Unii Leblandzkiej i utrzymania status quo. Działania Agencji NABUL mogą nie być konsultowane z władzami Cesarstwa Leblandii i Sułtanatu Al-Farun o ile NABUL Koord. uzna, iż zagrożenie dla Cesarstwa i Sułtanatu musi zostać natychmiast zażegnane a nadmierna zwłoka może grozić nieokreślonymi konsekwencjami. NABUL Koord. działając niezależnie od rządów ww państw za swój główny cel stawia sobie utrzymanie potęgi Cesarstwa Leblandii i Paktu Leblandzkiego.

LebenCity, 20 lipca 2002

aktualizacja: 31 marzec 2010 

Przemówienie inauguracyjne gen. Krzysztofa Drucia, 2001 r.

Jam,  obejmując urząd Naczelnego Wodza Wojsk Leblandii stwierdzam, że wody wokół Leblandii zamkniętymi są i zamkniętymi pozostaną!!! Do tego, z mojego rozkazu, zakupiony został rosyjski okręt podwodny klasy Kilo i zatopimy każdego, kto postawi choć kawałek swojej niegodnej stopy na naszych wodach terytorialnych. Rozbudowywać będziemy systematycznie i flotę i lotnictwo i wojska lądowe. Nasza pancerna pięść rozgniecie na proch każdego, kto by tylko spróbował źle spojrzeć na majestat Marcusa Lebenciusza Wspaniałego.  Tak powiedziałem i tak się stanie. 

Szef Sztabu Armii Leblandii 

Gen. Krzysztof Druć, 2001 r.

LEBLANDZKIE SIŁY ZBROJNE - PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

wymagany Internet Explorer ver. 5 i nowszy. Aby oglądać w trybie pełnoekranowym, po uruchomieniu prezentacji, kliknij przycisk w prawym dolnym rogu. Aby zmienić slajd, kliknij myszą 

 Schemat Organizacyjny Armii Cesarstwa Leblandii

Manewry Paktu Leblandzkiego:

Anioł Południa

Nocne Podchody

Pierwsze Manewry Armii Cesarstwa Leblandii i Królestwa Dreamlandu

Obrona Granic

Czerwony Trójkąt

Morska Bryza

Słoneczny Poranek

Zimowy Szmer

Wyjście Floty

Bryza Odrodzenia

Piorun o poranku

Obrona Ikslandu

"Zwiadowca"

Zimowy Szkwał

Lot Sokoła

Atak nadchodzi nocą

Letnie Tsunami

Gorący Śnieg

Wyjście Tygrysa

Mroźny Brzask

Taniec Kolibra

Niedźwiedź się budzi

 

Bazy Wojskowe Armii Cesarstwa Leblandii na terenia innych państw:

Zgodnie z Traktatem o wzajemnej przyjaźni pomiędzy Cesarstwem a Państwem sprzymierzonym oraz o przystąpieniu państwa do Paktu Leblandzkiego jako Państwa sprzymierzonego każde Państwo sprzymierzone zobowiązuje się przeznaczyć odpowiednio duży fragment swojego terytorium dla założenie bazy wojskowej dla Armii Cesarstwa Leblandii.

Sułtanat Al-Farun /baza wyróżniona/

Królestwo Podlandu (państwo nieaktywne, baza działa, mimo zmian ustroju państwa, zrzut strony bazy)

Chanlandia (Vaticanea) (państwo nieaktywne, baza działa, mimo zmian ustroju państwa, zrzut strony bazy)

Cesarstwo Aztec (państwo nieaktywne, baza działa, mimo zmian ustroju państwa, zrzut strony bazy)

Baronia Zarakata /baza wyróżniona/

Królestwo Asterlandu (państwo aktualnie nieistniejące, dane o bazie utajnione)

Rzeczpospolita Obojga Narodów (państwo nieaktywne, dane o bazie utajnione)

Rzeczpospolita Trojga Narodów (państwo nieaktywne, dane o bazie utajnione)

Królestwo Natanii (państwo nieaktywne, dane o bazie utajnione)

Estroma (państwo aktualnie nieistniejące, dane o bazie utajnione)

Niepodległe Królestwo Podlasia (zrzut strony bazy)

Baza Wojskowa Cesarstwa Leblandii w Agrabah (państwo nieaktywne, dane o bazie utajnione)

Xięstwo Andreterry (zrzut strony bazy)

---> Dane o państwach Paktu Leblandzkiego

 

 

odpowiedzialny za stronę: mjr. Rommel <kontakt: Erwin Rommel>

Ciekawostki - Cytaty z gen. Drucia:

"Z okrętami podwodnymi jest jak z kobietami - nigdy nic nie wiadomo!" - 4.06.2001 

"Kto nie mówi prawdy, to znaczy że kłamie. A takim co kłamią, ścinamy głowy" - 28.12.2001

"Ktoś z jakiegoś powodu ginie. A ciekawe..." - 12.11.2001

"Zawsze można na każdego coś znaleźć." - 7.01.2002

"Ktoś stawił opór! Opór to bunt!" - 28.01.2002

"Mnie nie biją. To ja biję." - 28.01.2002

1.02.2002. Cesarz dzwoni do Gen. Drucia, mówiąc mu, iż ma nowy, czerwony dywan. A na to Gen.: "Nie rozpoznasz własnej krwi, jak się zatniesz brzytwą."

"Tak zawsze było, jest i będzie." -  4.02.2002

Gen. o nowym telefonie komórkowym Cesarza: "Zniszcz tą piekielną maszynę, rydwan szatana." (dosłownie!), 4.02.2002

Gen.  do Cesarza: "Jesteś niezwykłą osobą."  4.03.2002

dalszy ciąg "Powiedzonek"...

 

All information on this webpage and subpages are our "Plans of future development". We will execute them, when we annex some islands on Pacific Ocean.

Copyright (c) by Cesarstwo Leblandii 2001-2017

Uwagi dotyczące cypyrightu, cookies i użytkowania strony znajdują się tutaj.

All rights reserved.

http://leblandia.republika.pl